Gusto mo bang madala bago ang sakuna at dumalo sa piging kasama ng Panginoon?