I

Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

II

Lihim na nagpunta ang Diyos sa China, ang lupain kung saan nakapulupot ang malaking pulang dragon. Ipinahayag na Niya ang katotohanan, sinakop ang isang grupo ng mga tao at ginawa silang perpekto hanggang sa maging mga mananagumpay.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos
Mga Talata ng Biblia para Sanggunian
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos
III

Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ginagawang perpektong mga mananagumpay ang isang grupo ng mga tao bago sumapit ang malaking sakuna. Kaya ano ang kabuluhan ng paggawa Niya ng mga mananagumpay na ito?

IV

Ngayong naranasan na ninyo ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, gayundin ang lahat ng uri ng pagpapahirap at pagdurusa, nagbabahagi ng tumataginting na patotoo ang mga mananagumpay na ginawa ng Diyos sa mga huling araw. Kaya ano ang tinutukoy ng patotoong ito?

V

Ang mga mananagumpay na ginawa ng Diyos bago sumapit ang sakuna ang bumuo sa Kanyang 6,000-taong gawaing pamamahala. Kaya ano ang mga pangako at pagpapala ng Diyos sa mga mananagumpay na ito?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian
Mga Sermon at Pagbabahagi
Buong Teksto
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos
Mga Q&A Tungkol sa Katotohanan

Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto?

Buong Teksto

Marami pang Magagandang Nilalaman