I

Paano nagpapakita at gumagawa ang Panginoon?
Paano tayo dapat manatiling alerto para matanggap ang Kanyang pagdating?

01Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Mga Movie Clip

Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (1/5) - "Napakagandang Tinig"

Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (1/5) - "Napakagandang Tinig" | Tagalog Christian Movie Clips

Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan?(2/6) - "Basagin Ang Sumpa"

Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan?(2/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (1/6) | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong"

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (1/6) | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong"

Awit ng Tagumpay - Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (1/7)

Awit ng Tagumpay - Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (1/7) | Tagalog Christian Movie Clips

Tagalog Gospel Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian" | Ebanghelyo Ngayong Araw

Tagalog Gospel Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian" | Ebanghelyo Ngayong Araw

Tai Chi Dance "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"

Tai Chi Dance "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" | Purihin ang Pagbabalik ng Panginoon

02Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap
ang Kanyang pagpapakita?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Iba pa>

Mga Movie Clip

Paghihintay - Paano Tayo Dapat “Mag-abang at Maghintay” para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon? (1/7)

Paghihintay - Paano Tayo Dapat “Mag-abang at Maghintay” para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon? (1/7) | Clip ng Pelikulang

Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon?(1/6) - "Basagin Ang Sumpa"

Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon?(1/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Tagalog Praise and Worship Song

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Tagalog Praise and Worship Song

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

II

Anong mga haka-haka sa relihiyon
ang pinakamahalaga sa pagpapasiyang tanggapin ang pagpapakita ng Panginoon?

01Pagbalik ng Panginoon sigurado bang magpapakita Siya sa mga relihiyon sa mundo?
Ang pananatili ba sa isang simbahan ay nangangahulugan na matatanggap mo ang Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Sa loob ng ilang libong mga taon, pinananabikan ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Pinananabikan ng tao na mamasdan si Jesus na Tagapagligtas na nasa puting ulap habang Siya ay bumababa, nang personal, sa gitna niyaong mga nanabik at naghangad sa Kanya sa loob ng libu-libong mga taon. Hinangad ng tao na bumalik ang Tagapagligtas at muling makasama ng mga tao, iyon ay, na si Jesus na Tagapagligtas ay bumalik sa mga tao na napahiwalay sa Kanya sa loob ng libong mga taon. … Hindi ito alam ng tao: Bagaman ang banal na Tagapagligtas na si Jesus ay puno ng pagkagiliw at pagmamahal sa tao, paano Siya makakagawa sa mga "templo" na pinamamahayan ng karumihan at di-malinis na mga espiritu? Bagaman hinihintay ng tao ang Kanyang pagdating, paano Siya makakapagpakita sa mga yaon na kumakain ng laman ng mga di-matuwid, umiinom ng dugo ng di-matuwid, nagsusuot ng mga damit nang di-matuwid, na naniniwala sa Kanya nguni’t hindi Siya kilala, at patuloy na nangingikil sa Kanya?

Mga Movie Clip

Maliligtas ba ang Isang Tao sa Pananalig sa Panginoon sa Loob ng Relihiyon? (4/7) - Kumawala sa Bitag

Maliligtas ba ang Isang Tao sa Pananalig sa Panginoon sa Loob ng Relihiyon? (4/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag"

Takasan ang Pagkaalipin ng mga Relihiyosong Fariseo at Bumalik sa Diyos (4/4) - Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!

Takasan ang Pagkaalipin ng mga Relihiyosong Fariseo at Bumalik sa Diyos (4/4) | Christian Movie Clips | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!"

Pananalig sa Diyos - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad?(3/6) | Tagalog Gospel Movie Clips

Pananalig sa Diyos - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad?(3/6) | Tagalog Gospel Movie Clips

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

02Sa paninindigan sa Biblia, masusundan ba natin ang mga yapak ng Panginoon at matatanggap ang Kanyang pagdating?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Mga Movie Clip

Ang Pananampalataya ba sa Biblia ay Katumbas ng Pananampalataya sa Panginoon?(4/6) - "Basagin Ang Sumpa"

Ang Pananampalataya ba sa Biblia ay Katumbas ng Pananampalataya sa Panginoon?(4/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"

Nasa Biblia ba ang Lahat ng Gawain at Mga Salita ng Diyos? (2/5) | Clip ng Pelikulang Sino ang Aking Panginoon

Nasa Biblia ba ang Lahat ng Gawain at Mga Salita ng Diyos? (2/5) | Clip ng Pelikulang Sino ang Aking Panginoon

Huwag Magtuon sa Biblia: Dumalo sa Piging ng Kaharian ng Langit sa Piling ng Panginoon (3/4) - Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!

Huwag Magtuon sa Biblia: Dumalo sa Piging ng Kaharian ng Langit sa Piling ng Panginoon (3/4) | Christian Movie Clips | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!"

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

03Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Mga Movie Clip

"Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

"Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

"Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

"Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

Paghihintay - Kayang Kilalanin ng Matalinong Birhen ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo (2/7)

Paghihintay - Kayang Kilalanin ng Matalinong Birhen ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo (2/7) | Clip ng Pelikulang

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

III

Paano natin malalaman na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay tinig ng Diyos, na nagpakita na ang Panginoon para gumawa?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Siya ay nagsimula ng bagong panahon, at nagdala ng bagong langit at lupa, bagong gawain, at Siya ay nagdala ng bagong pag-asa, at tinapos ang ating buhay sa kalabuan, at tayo ay hinayaang lubos na matanaw ang daan ng kaligtasan. Kanyang nilupig ang ating buong pagkatao, at nakamit ang ating mga puso. Mula sa sandaling iyon, ang ating mga isipan ay nagkamalay, at ang ating mga espiritu ay tila napanumbalik: Ang karaniwan at hamak na taong ito, na namumuhay kasama natin at matagal na nating tinanggihan—hindi ba’t Siya ang Panginoong Jesus, na laging nasa ating mga isipan, at ating inaasam sa gabi at araw? Ito ay Siya! Ito ay talagang Siya! Siya ang ating Diyos! Siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay! Iba pa>

Mga Movie Clip

Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (4/5) - Kumakatok sa Pintuan

Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (4/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan"

Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (5/5) - Kumakatok sa Pintuan

Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (5/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan"

Paghihintay - Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? - Part 1 (5/7)

Paghihintay - Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? - Part 1 (5/7) | Clip ng Pelikulang

Paghihintay - Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? - Part 2 (6/7)

Paghihintay - Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? - Part 2 (6/7) | Clip ng Pelikulang

Paano Tayo Makakasiguro na Nagbalik na nga ang Panginoong Jesus? (2/5) - "Napakagandang Tinig"

Paano Tayo Makakasiguro na Nagbalik na nga ang Panginoong Jesus? (2/5) - "Napakagandang Tinig" | Tagalog Christian Movie Clips

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

Basahin ang iba pa

Basahin ang iba pa

Latest Christian Full Movie HD 2018 "Pananabik"

Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Tagalog Christian Dance Video "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan"

Tagalog Christian Dance Video "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" | God Has Come With "Clouds"

Ang Himno ng Salita ng Diyos | Siya Ang Ating Diyos

Ang Himno ng Salita ng Diyos | Siya Ang Ating Diyos

Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan

Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan

Marami pang Natatanging Paksa