Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos

(Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

Paunang Salita

Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan

Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo

Talaan ng mga Nilalaman

Kabanata 1 Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Tunay na Diyos na Lumikha ng Lahat ng Bagay

Kabanata 2 Ang mga Katotohanan Tungkol sa mga Pangalan ng Diyos

Kabanata 3 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Kabanata 4 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw

Kabanata 5 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Pagkakatawang-tao ng Diyos

Kabanata 6 Iba-ibang Anyo ng Pagkilala sa Pagkakaiba-iba na Dapat Mong Taglayin sa Iyong Pananalig sa Diyos

Kabanata 7 Iba pang mga Aspeto ng mga Katotohanan na Dapat Mong Maunawaan sa Iyong Pananalig sa Diyos

Kabanata 8 Ang mga Katapusan para sa Iba’t-ibang Uri ng mga Tao at ang Pangako ng Diyos sa Tao

Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos