Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 6 Iba’t-ibang Anyo ng Pagkakaiba-iba na Dapat Mong Taglayin sa Iyong Pananampalataya sa Diyos

2. Paano Mo Dapat Pag-ibahin ang Gawain ng Banal na Espiritu at ng Masasamang Espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay tungkol lahat sa pagbibigay-kakayahan sa mga tao na makakuha ng mga pakinabang; ito ay tungkol lahat sa pagtatayo sa mga tao; walang gawain na hindi nagiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Kahit ang katotohanan ay malalim o mababaw, at kahit ano ang kakayahan ng mga tumatanggap sa katotohanan, anuman ang ginagawa ng Banal na Espiritu, ito ay kapaki-pakinabang lahat sa mga tao.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay isang anyo ng maagap na paggabay at positibong pagliliwanag. Hindi nito pinahihintulutan ang tao na maging walang kibo. Sila ay dinadalhan nito ng kaaliwan, binibigyan sila ng pananampalataya at katatagan at nagagawa nito na maghangad silang maging ginagawang perpekto ng Diyos. Kapag gumagawa ang Banal na Espiritu, nagagawa ng mga tao na aktibong pumasok; hindi sila walang kibo o pinipilit, ngunit mga maaagap. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang mga tao ay nagagalak at handa, at sila ay nakahandang sumunod, at masayang magpakumbaba ng kanilang mga sarili, at bagamat sila ay nasasaktan at marupok sa loob, mayroon silang katatagan na makipagtulungan, nagtitiis silang may kagalakan, nagagawa nilang sumunod, at sila ay walang bahid ng kalooban ng tao, walang bahid ng pag-iisip ng tao, at tiyak na walang bahid ng mga pagnanasa at mga pagbubuyo ng tao. Kapag nararanasan ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu, sila ay lalo pang banal sa loob. Isinasabuhay niyaong mga nagtataglay ng gawain ng Banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng kanilang mga kapatid, at nagagalak sa mga bagay na ikinagagalak ng Diyos, at kinasusuklaman ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang mga tao na inaantig ng gawain ng Banal na Espiritu ay mayroong normal na pagkatao, at sila ay nagtataglay ng pagkatao at palaging hinahangad ang katotohanan. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa loob ng mga tao, ang kanilang mga kalagayan ay painam nang painam, at ang kanilang pagkatao ay lalong mas nagiging normal, at bagamat ang ilan sa kanilang pakikipagtulungan ay maaari mang maging hangal, ang kanilang mga pagganyak ay tama, ang kanilang pagpasok ay positibo, hindi nila tinatangkang makagambala, at walang masamang pag-iisip sa loob nila. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay normal at totoo, ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa tao alinsunod sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at nililiwanagan Niya at ginagabayan sa tao alinsunod sa totoong paghahangad ng normal na mga tao. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa mga tao, ginagabayan Niya sila at nililiwanagan alinsunod sa mga pangangailangan ng normal na mga tao, naglalaan Siya para sa kanila batay sa kanilang mga pangangailangan, at positibo Niyang ginagabayan at nililiwanagan sila batay sa kung ano ang wala sa kanila, at sa kanilang mga kakulangan; kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang gawaing ito ay naaayon sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at sa totoong buhay lamang nagagawang makita ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung, sa kanilang pang-araw-araw na mga buhay, ang mga tao sa isang positibong kalagayan at mayroong isang normal na espirituwal na buhay, kung gayon tinataglay nila ang gawain ng Banal na Espiritu. Sa gayong kalagayan, kapag kinakain nila at iniinom ang mga salita ng Diyos mayroon silang pananampalataya, kapag sila ay nananalangin sila ay inspirado, kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa kanila sila ay hindi nagsasawalang-kibo, at habang nangyayari ito sa kanila nagagawa nilang makita ang mga aral na hinihiling sa kanila ng Diyos na matutunan, at sila ay hindi pasibo o mahina, at bagamat mayroon silang totoong mga kahirapan, nakahanda silang sundin ang lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos.

…………

Anong gawain ang nagmumula kay Satanas? Sa gawain na nagmumula kay Satanas, ang mga pananaw sa mga tao ay malabo at mahirap unawain, at sila ay walang normal na pagkatao, ang mga pagganyak sa likod ng kanilang mga pagkilos ay mali, at bagamat nais nilang ibigin ang Diyos, palaging mayroong mga bintang sa gitna nila, at ang mga bintang at mga saloobing ito ay palaging nanghihimasok sa loob nila, pinipigilan ang paglago ng kanilang buhay, at pinahihinto sila mula sa pagkakaroon ng normal na mga kalagayan sa harap ng Diyos. Na ang ibig sabihin, sa sandaling mayroong gawain ni Satanas sa gitna ng mga tao, ang kanilang mga puso ay hindi maaaring maging panatag sa harap ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sarili, ang tanawin ng isang pagtitipon ay nagtutulak sa kanila na magnais na lumayo, at hindi nila nagagawang ipikit ang kanilang mga mata kapag nananalangin ang iba. Sinisira ng gawain ng masasamang espiritu ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos, at binabalisa ang dating mga pananaw ng mga tao at ang landas na pinasukan ng kanilang buhay, sa kanilang mga puso hindi sila kailanman maaaring maging malapit sa Diyos, palaging nangyayari ang mga bagay na nagdudulot ng pagkagambala sa kanila at iginagapos sila, at ang kanilang mga puso ay hindi nakasusumpong ng kapayapaan, walang iniiwang lakas sa kanilang pag-ibig sa Diyos, at pinalulubog pababa ang kanilang mga espiritu. Ang gayon ay ang mga pagpapakita ng gawain ni Satanas. Ang gawain ni Satanas ay ipinapakita sa mga sumusunod: hindi nagagawang makapanindigan at maging saksi, nagiging sanhi upang ikaw ay maging isang tao na makasalanan sa harap ng Diyos at yaong walang katapatan tungo sa Diyos. Sa panghihimasok mula kay Satanas, nawawala mo ang pag-ibig at katapatan tungo sa Diyos sa loob mo, ikaw ay tinanggalan ng isang normal na kaugnayan sa Diyos, hindi mo hinahangad ang katotohanan, o ang pagsulong ng sarili mo, ikaw ay umuurong, at nagiging walang kibo, pinalalayaw mo ang sarili mo, nagbibigay ka ng kalayaan sa paglaganap ng kasalanan, at hindi namumuhi sa kasalanan; tangi sa roon, ginagawa kang napakasama ng panghihimasok ni Satanas, nagiging sanhi ito upang ang pag-antig ng Diyos ay maglaho sa loob mo, at itinutulak kang magreklamo tungkol sa Diyos at kalabanin Siya, nag-aakay sa iyo upang kuwestiyunin ang Diyos, at mayroon pang panganib na iiwanan mo ang Diyos. Ang lahat ng ito ay gawain ni Satanas.

mula sa “Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu, ang tao ay nagiging lalong higit na normal, at ang kanyang pagkatao ay nagiging lalong higit na normal. Ang tao ay may nadaragdagang pagkakaalam ng kanyang disposisyon, na ginawang tiwali ni Satanas, at ng kakanyahan ng tao, at mayroon siyang higit na pananabik sa katotohanan. Na ang ibig sabihin, ang buhay ng tao ay lumalago nang lumalago, at ang tiwaling disposisyon ng tao ay nakakayanan ang parami nang paraming mga pagbabago—ang lahat ng ito ay ang kahulugan ng ang Diyos ay nagiging buhay ng tao. Kung ang isang daan ay walang kakayahang ibunyag ang gayong mga bagay na siyang kakanyahan ng tao, walang kakayahang baguhin ang disposisyon ng tao, at higit pa rito, hindi kayang dalhin siya sa harap ng Diyos o bigyan siya ng tunay na pagkaunawa sa Diyos, at nagsasanhi pa sa kanyang pagkatao na maging lalo pang mas mababa at ang kanyang katinuan ay mas nagiging hindi normal, kung gayon ang daang ito ay hindi ang tunay na daan, at maaaring ito ay gawain ng masamang espiritu, o ang lumang daan. Sa madaling sabi, hindi ito maaaring ang gawain ng Banal na Espiritu sa kasalukuyan.

mula sa “Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang mga bagay-bagay na nagmumula sa Diyos ay nagsasanhi sa iyo na maging napakalinaw patungkol sa mga pangitain, at sinasanhi ng mga ito na ikaw ay maging palapit nang palapit sa Diyos, seryosong nagbabahagi ng pag-ibig sa mga kapatid na lalaki at babae; kaya mong magpakita ng konsiderasyon tungo sa pasanin ng Diyos, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay hindi nagsasawa; mayroong daan sa harap para iyong lakaran. Ang mga bagay na nagbubuhat kay Satanas ay nagsasanhi sa iyo upang mawalan ng mga pangitain at lahat ng mayroon ka nang una ay wala na; napapawalay ka sa Diyos, wala kang pag-ibig para sa mga kapatid na lalaki at babae at mayroon kang pusong puno-ng-pagkamuhi. Ikaw ay nagiging desperado, hindi mo na nais ipamuhay ang buhay-iglesia, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay naglaho na. Ito ay gawa ni Satanas at siya ring bunga na dala ng gawa ng mga masasamang espiritu.

mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa upang liwanagan ang mga tao, karaniwan nang binibigyan Niya sila ng isang kaalaman sa gawain ng Diyos, at ng kanilang tunay na pagpasok at tunay na kalagayan, at binibigyan din Niya sila ng paninindigan, pinahihintulutan silang maintindihan ang masugid na layunin ng Diyos at ang Kanyang mga kinakailangan para sa tao sa kasalukuyan, binibigyan Niya sila ng paninindigan upang maging bukas sa bawat paraan. Maging kapag ang mga tao ay sasailalaim sa pagdanak ng dugo at sakripisyo dapat silang kumilos para sa Diyos, at maging kapag nakasasagupa sila ng pag-uusig at kahirapan, kailangan pa rin nilang ibigin ang Diyos, at huwag magkaroon ng mga pagsisisi, at kailangang maging patotoo para sa Diyos. Ang gayong paninindigan ay ang mga pagpapakilos ng Banal na Espiritu, at ang gawain ng Banal na Espiritu—ngunit alam mong hindi ka magmamay-ari ng gayong mga pagpapakilos sa bawat pagdaan ng sandali.

mula sa “Pagsasagawa (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinasabi ng ilang mga tao na ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa kanila sa lahat ng mga pagkakataon. Ito ay imposible. Kung sasabihin nila na ang Banal na Espiritu ay palagi nilang kasama, iyon ay magiging makatotohanan. Kung sasabihin nila na ang kanilang pag-iisip at diwa ay normal sa lahat ng mga pagkakataon, iyon ay magiging makatotohanan din, at ipakikita na ang Banal na Espiritu ay kasama nila. Kung sinasabi mo na ang Banal na Espiritu ay palaging gumagawa sa loob mo, na ikaw ay nililiwanagan ng Diyos at inaantig ng Banal na Espiritu sa bawat sandali, at magkakamit ng bagong kaalaman sa lahat ng pagkakataon, kung gayon ito ay hindi normal. Ito ay lubos na higit sa karaniwan! Nang wala ni kakatiting na pag-aalinlangan, ang gayong mga tao ay mga masasamang espiritu! Kahit kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa laman, may mga pagkakataon na kailangan Niyang magpahinga, at kailangang kumain—upang huwag sabihing wala ka. Yaong mga inalihan ng mga masasamang espiritu ay parang walang kahinaan ng laman. Nagagawa nilang pabayaan at isuko ang lahat ng bagay, sila ay walang kinikilingan, may kakayahang matiis ang pagdurusa, hindi sila nakadadama ni kakatiting na pagod, na parang napangibabawan nila ang laman.Hindi ba ito lubos na hindi karaniwan? Ang gawain ng masamang espiritu ay hindi karaniwan, at ang mga bagay na ito ay hindi maaaring makamit ng tao. Yaong mga hindi nakakakita sa pagkakaiba ay naiinggit kapag nakikita nila ang gayong mga tao, at sinasabi na ang kanilang paniniwala sa Diyos ay napakalakas at napakabuti at na sila ay hindi kailanman mahina. Sa katunayan, ito ang pagpapamalas ng gawa ng masamang espiritu. Iyon ay dahil sa ang mga tao na mayroong normal na kalagayan ay walang pagsalang nagtataglay ng mga kahinaan ng tao; ito ang normal na kalagayan ng mga yaong mayroong presensiya ng Banal na Espiritu.

mula sa “Pagsasagawa (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang masasamang espiritu ay mga oportunista. Makapagsasalita ang mga ito mula sa loob mo o sa iyong tainga, o maibubulid ng mga ito ang iyong mga saloobin at isipan sa kaguluhan, itinutulak ng mga ito ang pagpapakilos ng Banal na Espiritu upang huwag mong madama ito, pagkatapos noon ay magsisimula silang manghimasok sa iyo, lilituhin ng mga ito ang iyong pag-iisip at sisirain ang iyong utak, at iiwanan kang hindi mapakali at nasisiraan ng ulo. Ang gayon ay ang gawain ng masasamang espiritu.

mula sa “Ang Kahulugan ng Pagdanas ng Diyos sa Kapighatian ng Mundo” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Kaya mo bang madama ang iyong kaluluwa? Kaya mo bang hawakan ang iyong kaluluwa? Kaya mo bang madama kung ano ang ginagawa ng iyong kaluluwa? Hindi mo alam, hindi ba? Kung ikaw ay may kakayanan na madama at mahawakan ang ilang mga ganoong bagay, kung ganoon ito ay iba pang espiritu sa iyong loob na buong-lakas na gumagawa ng isang bagay— kinokontrol ang iyong mga kilos at mga salita. Ito ay isang bagay na walang-kinalaman sa iyo, hindi bahagi ng iyong sarili. Yaong mga may masamang espiritu ang may malalim na karanasan nito.

mula sa “Paano Mauunawaan ang Kaisahan ng Katawang-tao at Espiritu ng Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Mayroong ilang masasamang espiritu sa kasalukuyan na gumagawa sa pamamagitan ng mga bagay na higit-sa-karaniwan upang linlangin ang tao; yaon ay walang iba kundi panggagaya lamang sa kanilang bahagi, upang linlangin ang tao sa pamamagitan ng gawain na hindi ginagawa sa kasalukuyan ng Banal na Espiritu. Maraming masasamang espiritu ang gumagaya sa paggawa ng mga himala at paglunas ng karamdaman; ang mga ito ay walang iba kundi ang gawain ng masasamang espiritu, sapagka’t ang Banal na Espiritu ay hindi na gumagawa ng gayong gawain sa kasalukuyan. Lahat niyaong pagkatapos ay siyang gumagaya sa gawain ng Banal na Espiritu—sila ay masasamang espiritu.

mula sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Itinutulot ng gawain ng Banal na Espiritu sa mga tao na maunawaan ang katotohanan, itinutulot nito sa kanila na malaman ang tiwaling sangkap ni Satanas, at ibinibigay nito sa kanila ang isang tunay na kaalaman sa kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos. Ang mga epekto nito ay positibo sa kabuuan. Sa kasalukuyan, nalalaman natin kung ano ang katotohanan, na ang katotohanan ay nagmumula sa Diyos, na ang positibong mga bagay ay nagmumula sa Diyos, kung ano ang dapat taglayin ng mga taong mayroong normal na pagkatao, kung ano ang kalooban ng Diyos, at kung ano ang tunay na buhay. Lahat ng mga ito ay mga positibong mga bagay, at ang realidad ng positibong mga bagay ay ang katotohanan. Ang gayon ay ang epekto ng gawain ng Diyos, at nauunawaan lamang natin ito salamat sa pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu. Hindi makapagbibigay ng positibong mga bagay sa mga tao ang gawain ng masasamang espiritu. Dapat maging malinaw sa iyo na ang mga tao kung kanino gumagawa ang masasamang espiritu ay hindi nauunawaan o naiintindihan ang anumang mga katotohanan. Lalo lamang pasasamain ang mga tao ng gawain ng masasamang espiritu, makapagbibigay lamang ito ng lalo pang kadiliman sa kanilang mga puso, lalo lamang gagawing higit pang tiwali ang kanilang disposisyon, at lalong palalalain ang kanilang katayuan, at sa bandang huli ay magwawakas sa kapahamakan at kawasakan. Ginagawang lalo pang normal ng gawain ng Banal na Espiritu ang mga tao, at binibigyan sila nito ng higit pang malaking pagkaunawa ng katotohanan at higit pang pananampalataya sa Diyos, at lalo pa nilang mas nagagawang sundin ang Diyos. Sa bandang huli, tinutulutan sila nitong lubos na makilala ang Diyos at sasambahin ang Diyos. Ito ang epekto ng gawain ng Banal na Espiritu, at ito ang lubos na kabaligtaran ng gawain ng masasamang espiritu.

mula sa “Ang Pagkilala sa Gawain ng Banal na Espiritu ang Pinakamahalaga sa Kaligtasan ng Tao” sa Klasikong mga Seleksyon Mula sa mga Sermon at Pagbabahagi tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Sa ibaba, tingnan natin ang ilan pang ibang mga malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng iba’t-ibang gawain ng masasamang espiritu at ang gawain ng Banal na Espiritu, at kung paano partikular na ipinahahayag ang mga ito. Pinipili ng Banal na Espiritu ang mga tao na naghahanap sa katotohanan, na nagtataglay ng konsensiya at katuturan, at na mayroong karangalan. Ito ang mga uri ng mga tao kung saan Siya gumagawa. Pinipili ng masasamang espiritu ang mga tao na tuso at kakatuwa, na walang pag-ibig para sa katotohanan, at na walang konsensiya o katuturan. Ang gayon ay ang mga tao kung kanino gumagawa ang masasamang espiritu. Ano ang ating nakikita kapag inihahambing natin yaong mga pinili para sa gawain ng Banal na Espiritu, at yaong mga pinili para sa masasamang espiritu? Nakikita natin na ang Diyos ay banal, at matuwid, na hinahangad niyaong mga pinili ng Diyos ang katotohanan, at nagtataglay ng konsensiya at katuturan, na sila ay may dangal, at iniibig yaong makatarungan. Yaong mga pinili ng masasamang espiritu ay tuso, sila ay makasarili at kasuklam-suklam, wala silang pag-ibig para sa katotohanan, sila ay walang konsensiya at katuturan, at hindi nila hinahangad ang katotohanan. Pinipili lamang ng masasamang espiritu ang negatibong mga bagay at yaong mga taong hindi tunay, mula dito nakikita natin na iniibig ng masasamang espiritu ang kasamaan at kadiliman, na nagpapakalayo sila mula sa yaong mga naghahangad ng katotohanan, at mabilis na nasasaniban yaong mga liko at tuso, na umiibig sa pagka-di-makatuwiran, at madaling nagagayuma. Yaong mga kung kanino piniling gumawa ng masasamang espiritu ay hindi maaaring maligtas, at mga inalis ng Diyos. Kailan, at laban sa kung anong pinagmulan, gumagawa ang masasamang espiritu? Sila ay gumagawa kapag ang mga tao ay napawalay nang napakalayo mula sa Diyos at naghimagsik laban sa Diyos. Ginagayuma ng gawain ng masasamang espiritu ang mga tao, at ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsasamantala kapag sila ay nagkakasala. Kapag ang mga tao ay nasa kanilang pinakamahina, lalo na kapag sila ay nasa matinding kapighatian sa kanilang mga puso, kapag sila ay naguguluhan at nalilito, sinasamantala ito ng masasamang espiritu na makatiyempo upang sila ay gayumahin at gawing tiwali, upang maghasik ng sigalot sa pagitan nila at ng Diyos. Mayroong isang panahon para sa gawain ng Banal na Espiritu: Kapag ang mga tao ay tumatawag sa Diyos, kapag ang kanilang mga puso ay ibinaling sa Diyos, kapag kailangan nila ang Diyos, kapag nagsisi sila sa Diyos, at kapag hinanap nila ang katotohanan, kung gayon ang Banal na Espiritu ay nagsisimulang gumawa sa kanila. Tingnan kung paano gumagawa ang bawat aspeto ng gawain ng Banal na Espiritu upang ligtas ang tao, kung paano Siya naghahanap ng mga pagkakataon upang iligtas ang tao, samantalang naghahanap ang masasamang espiritu para sa mga pagkakataon upang gawing tiwali at linlangin ang mga tao. Ang masasamang espiritu ay kasuklam-suklam at balakyot, sila ay tuso at saliwa, nilalayon ng lahat ng ginagawa ng mga ito na gawing tiwali ang tao, at saktan ang tao, at lamunin siya. Kapag ang mga tao ay nangangailangan, kapag sila ay agarang tumatawag sa Diyos, kapag hinihiling nila ang pagliligtas ng Diyos, at kapag gusto nilang lumapit sa Diyos sa kanilang mga puso, nagpapakita sa kanila ang Banal na Espiritu at ginagawa ang gawain ng pagliligtas. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang masasamang espiritu ay poot—malinaw sa iyo ito, oo? Ang tanging ginagawa ng masasamang espiritu ay ang lamunin at gawing tiwali ang tao, at ang lahat ng ginagawa ng Banal na Espiritu ay para sa pag-ibig at kaligtasan ng tao. Ang mga epekto ng gawain ng Banal na Espiritu ay upang dalisayin ang mga tao, upang iligtas sila mula sa katiwalian, upang tulutan silang makilala ang kanilang mga sarili at nakikilala si Satanas, upang magawang maghimagsik laban kay Satanas, upang magawang hangarin ang katotohanan, at upang sa bandang huli ay maisabuhay ang pagkakahawig sa tao. Gumagawa ng tiwali ang masasamang espiritu, dinudungisan, at binubulag ang mga tao, isinasadlak nito sila nang husto sa kasalanan, at nagdadala ng ibayong kapighatian sa kanilang mga buhay, at kaya kapag gumawa ang masasamang espiritu sa mga tao, sila ay tapos na; sa bandang huli, sila ay lalamunin ni Satanas, na siyang kalalabasan ng gawain ng masasamang espiritu. Ang epekto ng gawain ng Banal na Espiritu ay upang sa bandang huli ay iligtas ang mga tao, upang magawang maisabuhay nila ang isang totoong buhay, upang maging ganap na malaya at pinalaya, at tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Pagmasdan: Dinadala ng masasamang espiritu ang tao sa kadiliman, dinadala siya ng mga ito sa kailaliman; kinukuha ng Banal na Espiritu ang tao mula sa kadiliman, papunta sa liwanag, at patungo sa kalayaan. Nililiwanag at ginagabayan ng gawain ng Banal na Espiritu ang mga tao, binibigyan Niya sila ng mga pagkakataon, at kapag sila ay mahina at mayroong mga pagsalangsang dinadalhan sila ng kaaliwan. Tinutulutan Niya ang mga tao na makilala nila ang kanilang mga sarili, tinutulutan sila na hangarin ang katotohanan, at hindi Niya pinipilit ang mga tao na gumawa ng mga bagay, ngunit hinahayaan na sila mismo ang pumili sa kanilang landas, at sa bandang huli ay dinadala sila sa liwanag. Pinipilit ng masasamang espiritu ang mga tao na gumawa ng mga bagay at inuutusan sila tungkol dito. Ang lahat ng kanilang sinasabi ay hindi totoo at ginagayuma ang mga tao, nililinlang sila, at ginagapos sila; hindi nagbibigay ng kalayaan ang masasamang espiritu sa mga tao, hindi nito sila tinutulutan na pumili, pinipilit nito sila sa daan ng pagkawasak, at sa bandang huli ay ilulublob sila nang husto sa kasalanan, aakayin sila patungo sa kamatayan. Masdan yaong masasamang tao, yaong napakasamang uri ng mga tao: Hinihila nila ang iba sa abang kalagayan, hinihila nila ang mga ito sa mga krimen, at hinihila sila sa mga pasugalan. Sa bandang huli, pagkatapos nilang pinsalain ang mga sambahayan ng mga tao at kunin ang kanilang mga buhay, sila ay masaya, natapos ang kanilang gawain, at natamo nila ang kanilang layunin. Hindi ba sila mga demonyo? Samantalang yaong mga tunay na mabubuti at natatakot sa Diyos ay inaakay ang mga tao palapit sa Diyos, at inaakay sila sa paniniwala sa Diyos, sa pagkaunawa sa katotohanan, sa paghahangad ukol sa isang totoong buhay, at sa bandang huli magawang maisabuhay nila ang pagkakatulad sa isang tao. Kaylinaw ng pagkakaiba sa pagitan ng positibo at negatibong mga bagay na ito! Sa paghahambing sa mga pamantayan, mga pamamaraan, at ang pinakahuling epekto ng gawain ng Banal na Espiritu sa masasamang espiritung iyon, nakikita natin na inililigtas ng Diyos ang tao, iniibig ang tao, at ibinibigay sa tao ang katotohanan, na dinadala Niya ang tao sa liwanag, at sa bandang huli tinutulutan ang tao na pagpalain at maging isang totoong tao at maisabuhay ang tunay na buhay. Ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, iginagapos nito ang sangkatauhan, tinatangka nitong lamunin ang sangkatauhan, at sa bandang huli ay inaakay ang sangkatauhan sa kapahamakan at sa pagkawasak. Sa pamamagitan ng pagkaalam sa gawain ng Banal na Espiritu, nakikilala natin ang gawain ng masasamang espiritu at nakikilala ang katotohanan ukol sa katiwalian ni Satanas sa sangkatauhan. Sa kasalukuyan, sa ating paniniwala sa Diyos tayo ay may kamalayan sa kung ano ang dapat nating hangarin, na ang Diyos ay kaibig-ibig, at na dapat nating makilala ang Diyos, sambahin ang Diyos, at sundin ang Diyos. Mayroon tayong mga layunin sa ating mga buhay, at mayroon tayong pag-asa ukol sa kaligtasan. Ang mga ito ay ang mga epekto ng gawain ng Banal na Espiritu. Sa kasalukuyan, kung hihilingin tayong magsalita kung ano si Satanas, magagawa mo ba? Sa anong mga paraan naipapahayag ang tiwaling disposisyon ni Satanas? Ang disposisyon ni Satanas ay napakasama, taksil, marahas, pangit, kasuklam-suklam, tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng kasamaan, at lubos na makamandag. Anong lahat ang mayroon at ano ang Diyos? Ito ay pagkamakatuwiran, kabanalan, dangal, walang hanggang kapangyarihan, karunungan, at habag at pag-ibig. Ang damdamin na ibinibigay ni Satanas sa mga tao ay kasuklam-suklam at kasumpa-sumpa. Ang damdamin na ibinibigay ng Diyos sa mga tao ay madaling lapitan, kaibig-ibig, at kapita-pitagan.

mula sa “Ang Pag-alam sa Gawain ng Banal na Espiritu ay may Sukdulang Kahalagahan sa Kaligtasan ng Tao” sa Mga Sermon at Pagsasama sa Pagpasok sa Buhay (II)

Ano ang epekto ng gawain ng Banal na Espiritu sa tao? Tinutulutan nito ang tao na maunawaan ang mga salita ng Diyos, at ang katotohanan, at tinutulutan nito ang tao na makilala ang Diyos, at makilala ang sarili niya. Ang katotohanan ay mayroong tambalang epekto. Sa isang banda, ang pagkaunawa sa katotohanan ay nagbibigay sa mga tao ng kaalaman ukol sa Diyos, sapagkat ang katotohanan ay ang sangkap ng buhay ng Diyos, ito ay kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ito ang realidad ng mga positibong bagay, at kinakatawan nito ang disposisyon at buhay ng Diyos—at kaya ganap na angkop na sabihin na, sa pagkaunawa sa katotohanan, nagkakamit tayo ng ilang pagkaunawa ukol sa Diyos. Kasabay nito, inihahayag din ng katotohanan ang ating katiwalian, at kaya lahat niyaong nakauunawa sa katotohanan ay mayroong tunay na kaalaman sa kanilang mga sarili, at malinaw na nakikita ang kanilang tunay na mukha at ang tunay na mukha ni Satanas. Ang lahat ay naihahayag sa pamamagitan ng katotohanan. Ano ang epekto ng pagkaunawa sa katotohanan sa pamamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu? Sa isang banda, nakararating tayo sa pagkaunawa sa ating tiwaling sangkap, nakikita natin na ang tao ay mahirap, nakakaawa, bulag, hubad, tiwali, masama, makasarili at kasuklam-suklam, na hindi niya nakakawangis ni katiting ang isang tunay na tao, na hindi siya naiiba mula kay Satanas, na ang kanyang kalikasan at sangkap ay kagaya ng kay Satanas. Hindi ba ito ang epekto ng pagkaunawa sa katotohanan? Walang anumang mali tungkol dito. At idagdag pa, kaugnay nito tayo ay ganap na malinaw tungkol sa mga epekto ng gawain ng Banal na Espiritu. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay mayroon ding iba pang mga epekto. Makapagbibigay ang gawain ng Banal na Espiritu ng tunay na pananampalataya sa mga tao: Ang bawat isa sa ating mga panalangin sa Diyos ay nagpapadama sa atin na ang ating pananampalataya sa Diyos ay nadagdagan, at ito ay lalong tunay. … Wala ni katiting na mali na sabihin na maraming mga bahagi sa gawain ng Banal na Espiritu, at maraming mga aspeto sa mga epekto nito. … Ibinibigay ng gawain ng Banal na Espiritu sa atin ang isang tunay na kaalaman ukol sa disposisyon ng Diyos, ukol sa walang hanggang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, ukol sa Kanyang masusing pagsisiyasat sa mga kaibuturan ng ating mga puso, at nagbibigay ito ng kaalaman sa kamangha-manghang mga gawa at pagiging di-maarok ng Diyos. Kaya, gayundin, tinutulutan tayo nito na makilala at makita ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at dominyon sa ibabaw ng lahat ng mga bagay.

mula sa “Ang Pag-alam sa Gawain ng Banal na Espiritu ay may Sukdulang Kahalagahan sa Kaligtasan ng Tao” sa Mga Sermon at Pagsasama sa Pagpasok sa Buhay (II)

Yaong mga kung kanino gumagawa ang masasamang espiritu ay talaga namang garapal at dominante kapag sila ay nagsasalita at sinasabi sa mga tao kung ano ang gagawin. Nilalabag pa ng ilan ang moralidad at etika ng normal na pagkatao. Nanggagayuma at nanghihimasok sa mga tao ang kanilang mga salita at mga pagkilos, ang kalikasan ng gayong mga salita at mga pagkilos ay pangit at buktot, at ginagawa nilang tiwali ang mga tao, at sinasaktan ang mga tao, at walang pakinabang sa kanila. Sa sandaling ang isang masamang espiritu ay nagpapakita sa isang tao, nakadarama sila ng takot at nababahala, at naroroon ang isang matinding pagmamadali sa kanilang mga pagkilos, na parang sila ay sasabog sa pagkainip. Nagagawa ng paglitaw nito na talagang abnormal ang madarama ng mga tao, at walang taglay ni katiting na pakinabang sa iba. Ang pangunahing kapahayagan ng gawain ng masasamang espiritu: Ang una ay ang inuutusan ang mga tao na gawin ang ganito at ang ganoon, sinasabi sa kanila na gumawa ng mga bagay, o inuutusan sila na magsalita ng huwad na hula. Ang ikalawa ay nagsasalita sa tinatawag na “iba’t-ibang wika” na walang sinuman ang nakauunawa; maging ang mismong mga nagsasalita ay hindi maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi, at ang ilan ay nagagawang “isalin” ito. Ang ikatlo ay kapag ang mga tao ay palaging nakatatanggap ng pagbubunyag, na nangyayari nang madalas. Sa isang saglit ay uutusan silang gumawa ng isang bagay, at sa isa pa ay sasabihan silang gumawa ng ibang bagay, at sila ay nabubuhay sa madalas na pagkataranta. Ang ikaapat: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay sabik na gawin ang ganito at ang ganoon, at hindi makapaghintay—hindi alintana kung ito ba ay pinahihintulutan sa kanilang kapaligiran. Sila ay lumalabas pa sa kalaliman ng gabi; ang kanilang asal ay talagang abnormal. Ang ikalima: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay totoong mapagmataas at arogante, ang lahat ng kanilang sinasabi ay mapagmaliit at mapagmataas, wala silang kakayahan sa pagsasalita ng anumang mga katotohanan, iniwan nito ang mga tao na nalilito, at itinutulak ang mga tao sa kaguluhan kagaya ng isang demonyo. Ang ikaanim: ang mga tao kung saan gumagawa ang isang masamang espiritu ay walang taglay ni katiting na pakaunawa ukol sa mga pagsasaayos mula sa itaas, lalong mas hindi nila nauunawaan ang mga pamantayan ng gawain; kinukutya nila ang Diyos, tinatangka nilang iligaw ang mga tao, at ang kanilang gawain ay bumabalisa sa normal na kaayusan ng iglesia. Ang ikapito: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay madalas na nagpapanggap bilang partikular na tanyag na mga tao nang walang kadahilanan, o kung hindi ay ipinadala ng isang tao, upang makinig ang mga tao sa kanilang mga salita, at wala ni isa man ang kayang alamin kung paano sila nakarating dito. Ang ikawalo: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay madalas na di-makatuwiran, at hindi nauunawaan ang katotohanan; kalimitan, kulang sila sa mga kakayahan para sa pagkaunawa, at mga walang pagliliwanag ng Banal na Espiritu. Natuklasan ng mga tao na ang kanilang nauunawaan ay totoong kakatuwa, at ganap na mali. Ang ikasiyam: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay lubhang mapagparangya at hindi makatwiran, hindi nila kailanman dinadakila ang Diyos o sumasaksi sa Diyos, walang kakayahan ukol sa pagsasalita ng anumang mga katotohanan, at ang kanilang tanging ginagawa at sinasabi ay umaatake sa mga tao, iginagapos sila, at nililimitahan sila, hanggang sa ang kanilang mga puso ay nababayo, at sila ay nabubugbog sa pagiging negatibo at hindi magawang pukawin ang kanilang mga sarili, kapag sila ay lihim na masaya—na siyang pangunahing layunin ng gawain ng masasamang espiritu. Ang ikasampu: ang mga tao na inalihan ng masasamang espiritu—ang kanilang mga buhay ay ganap na suwail, mabalasik ang kanilang tingin, at ang kanilang mga salita ay lalo nang malamig, na para bang sila ay isang demonyo na pumasok sa mundong ito. Walang disiplina sa kanilang pang-araw-araw na mga buhay, sila ay labis na mabuway, sila ay mahirap wariin kagaya ng isang mailap, mabangis na hayop, at itinuturing sila ng mga tao na labis na hindi kanais-nais. Ang gayon ay ang mga kapahayagan ng mga tao na iginapos ng mga demonyo. Mga tao na inalihan ng masasamang espiritu ay madalas na napopoot at lumalayo sa mga tao kung kanino gumagawa ang Banal na Espiritu at nagagawang salitain ang katotohanan. Na kadalasan nangyayari na ang mas mahusay na mga tao ay, lalong nagnanais na sugurin at kondenahin nila, habang ang lalong mas naguguluhan at nalilitong mga tao ay, lalong ginagawa ang kanilang makakayang akitin at bolahin, at talagang nakahanda na makibahagi sa kanila. Pinipilipit ng gawain ng masasamang espiritu ang itim upang maging puti, at ginagawa ang positibo na negatibo at ang negatibo na positibo. Ang gayon ay ang mga gawa ng masasamang espiritu.

mula sa “Mga Pangunahing Pagpapamalas ng Gawain ng Masasamang Espiritu” sa Ang Pagsasama Galing sa Itaas

Ang sinumang espiritu na ang gawain ay hayag na di-pangkaraniwan ay isang masamang espiritu, at ang gawain at mga pagbigkas ng sinumang espiritu na nagpapatupad ng di-pangkaraniwang gawain sa mga tao ay ang gawain ng isang masamang espiritu; ang lahat ng pamamaraan kung saan gumagawa ang mga masasamang espiritu ay abnormal at di-pangkaraniwan, at pangunahin ng ipinahahayag sa anim na sumusunod na mga pamamaraan:

1. Tuwirang kontrol sa pagsasalita ng mga tao, na malinaw na nagpapakita na ang masamang espiritu ay nagsasalita, hindi ang mga tao mismo ang nagsasalita nang normal;

2. Ang pakiramdam na tinuturuan ng masamang espiritu ang mga tao at inuutusan silang gawin ang ganito at ang ganoon;

3. Ang mga tao na, kapag sila ay nasa isang silid, maaaring sabihin kung ang isang tao ay akmang papasok;

4. Ang mga tao na madalas nakaririnig ng mga tinig na nakikipag-usap sa kanila na hindi naririnig ng iba;

5. Ang mga tao na nakakikita at nakaririnig ng mga bagay na hindi nagagawa ng iba;

6. Mga tao na palaging balisa, at nakikipag-usap sa kanilang mga sarili, at mga walang kakayahan sa normal na pakikipag-usap o pakikisalamuha sa mga tao.

Hindi maiiwasang taglayin ng lahat niyaong kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ang anim na mga kapahayagan na ito. Sila ay di-makatuwiran, kinakabahan, hindi kayang normal na makisalamuha sa mga tao, para bang sila ay hindi kaagad napaiilalim sa katuwiran, at mayroong isang bagay na hiwalay at hindi sa mundong ito tungkol sa kanila. Ang gayong mga tao ay inaalihan ng isang masamang espiritu o mayroong isang masamang espiritu na gumagawa sa kanila, at ang lahat ng gawain ng mga masasamang espiritu ay ipinahahayag at di-pangkaraniwan. Ito ang pinakamadaling nakikitang gawain ng masasamang espiritu. Kapag inaalihan ng isang masamang espiritu ang isang tao, nilalaro nito sila upang sila ay lubos na maguluhan. Sila ay nagiging di-makatuwiran, kagaya ng isang bangkay na buhay, na nagpapatunay na sa sangkap, ang masasamang espiritu ay napakasasamang espiritu na ginagawang tiwali at nilalamon ang mga tao. Ang mga pagbigkas ng masasamang espiritu ay madaling makilala: Ganap na inilalarawan ang masasamang sangkap nito ang mga pagbigkas nito, hindi sumusulong ang mga ito, marumi at nangangamoy, inilalabas nito ang baho ng kamatayan. Sa mga tao na mayroong mahusay na kakayahan, ang mga salita ng masasamang espiritu ay madaramang walang laman at hindi kawili-wili, hindi nakapagpapatibay, kagaya ng walang anuman kundi mga kasinungalingan at walang lamang pananalita, ang mga ito ay nakalilito at pasikut-sikot, kagaya ng sangkatutak na walang katuturang bagay. Ito ang ilan sa pinakamadaling makilalang kawalang-halaga ng masasamang espiritu. Upang gayumahin ang mga tao, ang ilan sa mas “mataas na uri” ng masasamang espiritu ay nagpapanggap na Diyos o si Kristo kapag nagsasalita ang mga ito, samantalang ang iba ay nagpapanggap na mga anghel o tanyag na mga personalidad. Kapag nagsasalita ang mga ito, ang masasamang espiritung ito ay bihasa sa paggaya sa partikular na mga salita o mga sawikain ng Diyos, o sa tono ng Diyos, at ang mga tao na hindi nakauunawa sa katotohanan ay kaagad napapaniwala ng gayong “mataas na uri” na masasamang espiritu. Dapat maging malinaw sa mga hinirang ng Diyos na, sa sangkap, ang masasamang espiritu ay napakasama at walang kahihiyan, at kahit na ang mga ito ay masasamang espiritu na “mataas ang uri”, ang mga ito ay pinagkaitan ng katotohanan. Ang masasamang espiritu, kung tutuusin, ay masasamang espiritu, ang sangkap ng masasamang espiritu ay napakasama, at kauri ni Satanas.

mula sa “Paano Makikilala ang Pananalita ng Demonyo at mga Maling Pangangatwiran ng mga Masasamang Espiritu, Huwad na Cristo at Anticristo” sa Piling mga Salaysay ng mga Pag-aayos ng Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang lahat ng ginagawa ng masasamang espiritu ay lubhang di-pangkaraniwan, tuwiran nilang tinuturuan ang mga tao na gawin ang ganito at ang ganoon, tuwiran nilang inuutusan ang mga ito tungkol dito, tuwirang silang pinipilit na gumawa ng mga bagay—ito ang kapahayagan ng gawain ng masasamang espiritu. Hindi kailanman pinilit ng gawain ng Banal na Espiritu na gawin ang ganito o ang ganoon, hindi kailanman nito inutusan ang mga tao, hindi ito kailanman naging di-pangkaraniwan, at hindi kailanman gumamit ng di-pangkaraniwan pamamaraan upang turuan ang mga tao na gumawa ng mga bagay, ito ay palaging nakatago sa kaloob-looban ng mga tao, at inaantig sila sa pamamagitan ng konsiyensiya upang maipaunawa sa kanila ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos, anupa’t pagkatapos ay ginagamit nito ang konsiyensiya upang maipagawa sa kanila ang katotohanan. Ito ang pamamaraan kung saan ang Banal na Espiritu ay gumagawa. Hindi kailanman sapilitan o pinilit ng Banal na Espiritu ang mga tao, hindi Siya kailanman gumawa o nagpakita ng anumang di-pangkaraniwan, at hindi Niya hayagang inaatasan ang mga tao. Ano ang ating nalalaman mula dito? Nalalaman natin na ang gawain ng Banal na Espiritu ay mapagpakumbaba at tago, ito ay lalo nang nakatago, at walang anuman ukol dito ang ibinubunyag. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at mayroong dominyon sa ibabaw ng lahat ng mga bagay, ngunit hindi masasabi ng Banal na Espiritu nang tuwiran sa tao “Hoy, dapat mong gawin ang ganito at ang ganoon.” Ang Banal na Espiritu ay hindi kailanman kumilos sa ganitong paraan; inaantig ka Niya, gumagamit ng pag-ibig upang antigin ka, at Siya ay totoong magiliw, kagaya ng hindi mo nararamdaman na parang inaantig ka ng sinuman—ngunit sa kaibuturan ng iyong puso nadarama mo na dapat kang kumilos sa isang partikular na paraan, at na tama at wasto na gawin ang gayon. Masdan kung gaano kaibig-ibig ang Diyos! Muling tingnan ang kapangitan at kahabag-habag na anyo niyaong mga inaalihan ng masasamang espiritu, masdan kung paano, sa sandaling makakita sila ng mga tao, sinasabi nila, “Inutusan ako ng espiritu sa kasalukuyan upang sabihin ang ganito, sinabihan ako upang gawin ang gayon, pinagagawa nito sa akin ang kagaya ng ganito,” masdan kung paano paminsan-minsan ay bumabangon sila sa kalaliman ng gabi upang ipalaganap ang ebanghelyo, o upang manalangin, o upang sabihin kung paano sila inantig at dapat tuparin ang kanilang tungkulin. Masdan kung paanong, sa sandaling ang mga tao ay maigapos ng isang masamang espiritu, nagdudulot ito sa kanila ng katakut-takot na kapighatian, at pinagmamadali sila, masdan kug paanong hindi nila nalalaman kung kailan kakain o gagawa ng mga bagay, kung paanong ang kanilang mga buhay ay bumaligtad. Kapag ang masasamang espiritu ay gumagawa sa mga tao, sinusunggaban nila sila nang paulit-ulit, iniiwan silang hapo at pagod. Sa bandang huli, wala silang anuman nakamit: Walang pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay, sila ay tiwali pa rin kagaya ng dati, yaong dating mga mapagmataas at lubhang mapagparangya ay mapagmataas pa rin at lubhang mapagparangya, at yaong dating mga tuso at nakikipagsabwatan ay tuso at nakikipagsabwatan pa rin. Ginagawang tiwali ng gawain ng masasamang espiritu ang mga tao, at iniiwan silang abnormal ang pag-iisip. Mula sa mga pamamaraan ng panlilinlang ng mga masasamang espiritu, nakikita natin kung gaano kahamak, kasama, kahalay, at kahangal ang mga ito. Walang ginagawa ang mga ito kundi ang takutin at gawing tiwali ang mga tao, at dahil dito ang mga ito ay kinasuklaman at sinumpa ng mga tao, na nagsasabing buktot ang mga ito. Kung kaya, kinakatawan ng gawain ng masasamang espiritu si Satanas—walang pagkakamali dito. Nalalaman ng sinuman na nakakita ng mga tao kung saan gumagawa ang masasamang espiritu, o na inaalihan ng isang demonyo, kung gaano kasuklam-suklam, kahamak, kasama, at kahalay ang masasamang espiritu. Nakikita ba ninyo ang ganito? Nakikita ninyo ang ilan dito, oo? Nakita ba ninyo na taglay ng masasamang espiritu ang katotohanan? Mayroon bang anumang pag-ibig para sa tao ang masasamang espiritu? Mula sa mga gawa ng masasamang espiritu, maaaring makita na wala ang mga ito ni katiting mang katotohanan, at na ang kalikasan nito ay tunay na napakasama. Sa pagkakita kung paano ginagawang tiwali ng masasamang espiritu ang mga tao, nakita mo kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao—ito ay ganap na tama. Sapagkat ang masasamang espiritu ay nakikipagsabwatan kay Satanas, sapagkat hinahangad nitong lahat si Satanas, at mga kasabwat, mga kaibigan, at mga kasamahan ni Satanas, nakakasama na nito si Satanas simula’t sapul. Pinangunahan ni Satanas ang masasamang espiritung ito sa paghihimagsik laban sa Diyos at ito ay pinabagsak sa lupa. Makapagbibigay ba ang isang masamang espiritu na—isang masamang espiritu na walang katotohanan at likas na lubos na mapaghimagsik sa Diyos—ng anumang katotohanan sa isang tao kapag sila ay inaalihan nito? Makapagbibigay ba ito ng mga pagbabago sa kanilang disposisyon? Talagang hindi.

mula sa “Ang Pag-alam sa Gawain ng Banal na Espiritu ay may Sukdulang Kahalagahan sa Kaligtasan ng Tao” sa Mga Sermon at Pagsasama sa Pagpasok sa Buhay (II)

Sinundan:Paano Mo Dapat Pag-ibahin ang Gawain ng Diyos at ng Tao?

Sumunod:Paano Mo Masasabi ang Kaibahan sa Pag-itan ng Totoong Cristo at mga Bulaang Cristo?