Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

233 Magpasan ng Mas Mabigat na Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng Diyos

1 Habang higit mong isinasaisip ang kalooban ng Diyos, mas bibigat ang iyong pasanin; mas mabigat ang iyong pasanin, mas mayaman ang iyong magiging karanasan. Kapag iyong isinasaisip ang kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang pasaning ito sa iyo, at ikaw ay liliwanagan ng Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala Niya sa iyo. Pagkatapos na maibigay ng Diyos sa iyo ang pasaning ito, ikaw ay magsisimulang magbigay ng pansin sa mga katotohanang may kaugnayan sa iyong pasanin kapag kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos.

2 Kung ang pasaning ito ay may kaugnayan sa mga kalagayan ng buhay ng mga kapatid na lalaki at babae, ito ay isang pasanin na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, at ang iyong mga panalangin sa araw-araw ay laging magdadala ng pasaning ito. Kung ano ang ginagawa ng Diyos ay ipinagkatiwala ngayon sa iyo, ikaw ay nagnanais na isakatuparan yaong kailangang gawin ng Diyos, at ito ang ibig sabihin ng balikatin ang pasanin ng Diyos na parang sa iyo.

3 Kapag ikaw ay kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos habang nagdadala ng isang pasanin, iyong mauunawaan ang diwa ng mga salita ng Diyos, nakahahanap ka ng iyong daan, nakakaya mo na naisasaisip ang kalooban ng Diyos. Samakatuwid, kailangan mong hilingin sa Diyos sa iyong mga panalangin na pagkalooban ka pa ng mas maraming pasanin nang sa gayon, higit pang mga dakilang bagay ang ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos, mas kakayanin mong makatagpo ng daan ng pagsasagawa sa hinaharap, lalo kang magiging mabisa sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, makakaya mong maunawaan ang diwa ng Kanyang mga salita, at mas makakaya mong tanggapin ang pag-aantig ng Banal na Espiritu. Ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pagsasagawa ng pananalangin, pagtanggap ng pasanin ng Diyos, pagtanggap ng kung ano ang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos—ang lahat ng mga ito ay para sa layuning mayroong landas sa harap mo. Mas higit ang pasaning dinadala mo para sa tagubilin ng Diyos, mas madali kang mapeperpekto ng Diyos.

Hango sa “Isaisip ang Kalooban ng Diyos Upang Makamit ang Pagkaperpekto” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan

Sumunod:Payo ng Diyos sa Tao

Baka Gusto Mo Rin