Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

122 Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok

Bilis

122 Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok

I

Pagdating ng pagsubok maaaring manghina ang tao,

sa loob maaaring lumitaw damdaming negatibo.

Ma'aring kulang sila ng linaw sa kalooban ng Diyos

o ng pinakamabuting daan para kanilang isagawa.

Pero dapat may pananampalataya ka sa gawain ng Diyos,

gaya ni Job,

na mahina at sinumpa araw ng pagsilang,

pero hindi ikinaila lahat bigay ng Diyos

at S'ya rin ang kumukuha sa mga ito.

Gaano man s'ya sinubok, napanatili ni Job ganitong paniwala.

Anumang kadalisayang pagdusahan mo sa salita ng Diyos,

ang ginagawang perpekto ng Diyos

ay iyong pananampalataya't pagpapasiya.

II

'Pag hindi mo nahihipo ito, at pag hindi mo nakikita ito,

sa gayon kailangan ang pananampalataya mo.

Kailangan ang pananampalataya sa hindi nakikita.

'Pag natatago ito sa mata ng tao,

'pag hindi mo mabitawan sariling ideya mo,

pag hindi mo alam gawain ng Diyos,

magkaroon ng pananampalataya,

matatag na manindiga't sumaksi.

Nang narating ni Job puntong ito,

Diyos nagpakita sa kanya't kinausap s'ya.

Tanging pananampalataya nagagawang makita mo ang Diyos

at hinahayaang maperpekto ka ng Diyos.

Anumang pagdadalisay na pagdusahan mo sa salita ng Diyos,

ang ginagawang perpekto ng Diyos

ay iyong pananampalataya't pagpapasiya.

'Pag hindi mo nahihipo ito, at pag hindi mo nakikita ito,

sa gayon kailangan ang pananampalataya mo.

Anumang pagdadalisay na pagdusahan mo sa salita ng Diyos,

ang ginagawang perpekto ng Diyos

ay iyong pananampalataya't pagpapasiya.

Kapag hindi mo nahihipo 'to, at pag 'di mo nakikita 'ito,

sa gayon kailangan ang pananampalataya mo.

O, sa gayon kailangan ang pananampalataya mo.

Oo, sa gayon kailangan ang pananampalataya mo.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan

Sumunod:Ang mga Naninindigan sa Kapighatian ang mga Mananagumpay

Kaugnay na Content