Makinig sa Tinig ng Diyos Masdan ang Pagpapakita ng Diyos

Ang aklat na ito ay koleksyon ng mga katotohanang may kaugnayan sa pagkakatawang-tao ng Diyos gayundin ang Kanyang tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan. Itinutulot ng mga katotohanang ito na makita ng mga tao ang pagpapakita at ang gawain ni Cristo sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga pagbigkas ng Diyos, at malaman din nila na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, at na Kanyang ipinahayag ang katotohanan at ginagawa ang “paghatol simula sa bahay ng Diyos” sa mga huling araw, sa gayon ay nagagawang akayin ang sangkatauhan pabalik sa trono ng Diyos.

Mga Aklat ng Ebanghelyo

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger