Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari
2Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay
3Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos
4Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan
5Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan
6Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
7Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya
8Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan
9Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
10Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
11Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
12Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita
13Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig
14Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
15Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob
16Bumababa ang Diyos nang may Paghatol
17Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
18Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
19Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
20Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
21Siya Ang Ating Diyos
22Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan
23Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan
24Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan
25Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan
26Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao
27Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay
28Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay
29Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa
30Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao
31Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago
32Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos
33Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-alam sa Aktwal na mga Gawa ng Diyos Maaari Mong Makilala ang Diyos
34Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao
35Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos
36Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos
37Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos
38Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya
39'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos
40Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
41Awa ng Diyos sa Sangkatauhan
42Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
43Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan
44Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
45Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral
46Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot
47Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana?
48Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos
49Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
50Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
51Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan
52Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao
53Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
54Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?