Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang aklat ng himnong ito ay may dalawang bahagi: Ang una ay mga himnong binubuo ng mga klasikong pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos, at ang pangalawa ay ang mga tunay na patotoo ng mga taong hinirang ng Diyos matapos pagdaanan ang Kanyang gawain ng paghatol. Ang mga himnong ito ay malaking tulong sa mga tao sa pagsasagawa ng kanilang mga espirituwal na debosyon, pagdanas ng mga salita ng Diyos, at pag-alam sa gawain ng Diyos. Kaaya-aya ito sa pag-unawa ng mga tao sa katotohanan at pag-aalis sa kanilang sarili ng kanilang tiwaling disposisyon para makamtan ang pagliligtas ng Diyos.

Mga Aklat Tungkol sa Pagpasok sa Buhay

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger