Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

537 Mawalan ng Pagkakataon at Pagsisisihan Mo Iyon Magpakailanman

1 Ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pagsasagawa ng pananalangin, pagtanggap ng pasanin ng Diyos, pagtanggap ng kung ano ang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos—ang lahat ng mga ito ay para sa layuning mayroong landas sa harap mo. Mas higit ang pasaning dinadala mo para sa tagubilin ng Diyos, mas madali kang mapeperpekto ng Diyos. May mga ayaw makipagtulungan sa paglilingkod sa Diyos kahit na sila ay tinawag na; ang mga ito ay mga taong tamad na ang ninanais lamang ay magsaya sa kaginhawaan. Mas hinihingi sa iyo ang pakikipagtulungan sa paglilingkod sa Diyos, mas maraming karanasan ang iyong makakamit. Dahil nagdadala ka ng mas maraming pasanin at mas marami kang nararanasan, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon upang maperpekto. Samakatuwid, kung mapaglilingkuran mo ang Diyos nang taos-puso, mas isasaisip mo ang pasanin ng Diyos, at sa ganitong paraan magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon upang maperpekto ng Diyos. Ang ganitong pangkat ng mga tao ay pineperpekto na sa panahong ito. Mas naaantig ka ng Banal na Espiritu, mas maraming panahon kang iuukol sa pagsasaisip sa pasanin ng Diyos, mas mapeperpekto ka ng Diyos, mas makakamit ka ng Diyos, at sa huli, magiging isang tao kang ginagamit ng Diyos.

2 Samakatuwid, dapat ninyong isaisip ang pasanin ng Diyos. Kayo ay hindi dapat naghihintay na mabunyag sa lahat ng mga tao ang matuwid na disposisyon ng Diyos bago ninyo isaisip ang pasanin ng Diyos. Hindi kaya magiging huli na kung gayon? Ngayon ang mabuting pagkakataon upang maperpekto ng Diyos. Kung hahayaan mong ang pagkakataong ito ay makalagpas sa iyong mga kamay, magsisisi ka hanggang sa natitirang panahon ng iyong buhay, gaya nang si Moises ay hindi nakayang pumasok sa mabuting lupa ng Canaan at nagsisi siya hanggang sa huli ng kanyang buhay, namatay nang may mataos na pagsisisi. Sa sandaling ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay nabunyag na sa lahat ng mga tao, magsisisi ka. Kahit na hindi ka kastiguhin ng Diyos, kakastiguhin mo ang iyong sarili dahil sa iyong sariling mataos na pagsisisi. Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon upang maperpekto—ito ang pinakamainam na panahon. Kung hindi ka marubdob na nagnanais ng pagpeperpekto ng Diyos, matapos na magwakas ang gawain ng Diyos, magiging masyadong huli na—mawawala na sa iyo ang pagkakataong ito. Gaano man kadakila ang iyong mga hinahangad, kung ang Diyos ay hindi na gumaganap ng gawain, kahit na ano pang pagsisikap ang iyong gawin, hindi ka na kailanman mapeperpekto.

Hango sa “Isaisip ang Kalooban ng Diyos Upang Makamit ang Pagkaperpekto” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Realidad ay Dumarating Lamang sa Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos

Sumunod:Isagawa ang Katotohanan para Tunay na Magbago

Baka Gusto Mo Rin