Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Kalangitan Dito'y Labis Ang Pagka-asul

Bilis

Ang Kalangitan Dito'y Labis Ang Pagka-asul

I

Narito ang kalangitan, kalangitang labis na kakaiba!

Mabangong halimuyak na nanunuot sa buong bayan,

at sariwang hangin.

Makapangyarihang Diyos naging tao

at nabubuhay kapiling natin,

pinahahayag ang katotohanan,

sinisimulan ang mga huling araw ng paghatol.

Mga salita ng Diyos binubunyag

ang katotohanan ng ating kasamaan.

Tayo'y nililinis at nililigtas

sa bawat uri ng pagsubok at pagpipino.

II

Binabago ang ating pananaw, pinapalitan ang luma ng bago,

kami'y nagpapaalam, paalam sa aming masamang buhay.

Kami'y kumikilos at nagsasalita ayon sa prinsipyo,

salita ng Diyos ay naghahari sa amin.

Ang alab ng aming pag-ibig sa Diyos

ay nagniningas sa aming puso.

Ikinakalat namin ang salita ng Diyos

at sumasaksi sa Kanya,

pinapalaganap ang ebanghelyo ng kaharian.

Lahat sa atin ihinahandog para bigyang-kasiyahan ang Diyos,

at handa kaming magdusa ng pasakit.

Salamat sa Makapangyarihang Diyos

na binabago ang ating tadhana.

Kami'y ngayon ay may bagong buhay

at sinasalubong ang bagong bukas!

Salita ng Diyos ay nagpapakita

ng Kanyang kapangyarihan,

lumulupig at gumagawa ng mananagumpay.

Mga pinili ng Diyos manumbalik,

mula sa lahat ng bansa sa Kanyang harap.

Bayan ng Diyos nabubuhay kapiling N'ya,

Sya ay pinupuri at sinasamba nang walang hanggan.

Ang kalooban ng Diyos ay naisakatuparan,

ang kaharian ni Cristo ay naisakatuparan sa mundo.

Ang kabanalan at katuwiran ng Diyos ay ipinakita,

langit at lupa ay pinaninibago.

May takot sa Diyos, ang mga tao sa Kanyang kaharian

tinatalikuran masama't namumuhay sa kaliwanagan.

III

Kapag ang magkakapatid ay nagtitipon,

ang kaligayahan ay hayag sa kanilang mga mukha.

Nagbabasa ng salita ng Diyos

at ibinabahagi ang katotohanan,

tayo ay binubuklod ng pag-ibig ng Diyos.

Simple at bukas,

tayo'y tapat at walang kinikilingan.

Tayo ay namumuhay ayon sa katotohanan,

nag-iibigan sa isa't isa.

At natututo sa kalakasan ng bawat isa,

nagsisisi tayo sa kasalanan at maling gawa.

Nagkakaisa, tinutupad natin mga tungkulin

at inaalay ating debosyon.

Sa daan patungo sa kaharian,

akay tayo ng salita ng Diyos hanggang malagpasan

ating problema.

Salita ng Diyos ay nagpapakita

ng Kanyang kapangyarihan,

lumulupig at gumagawa ng mananagumpay.

Mga pinili ng Diyos manumbalik,

mula sa lahat ng bansa sa Kanyang harap.

Bayan ng Diyos nabubuhay kapiling N'ya,

Sya ay pinupuri at sinasamba nang walang hanggan.

Ang kalooban ng Diyos ay naisakatuparan,

ang kaharian ni Cristo ay naisakatuparan sa mundo.

Ang kabanalan at katuwiran ng Diyos ay ipinakita,

langit at lupa ay pinaninibago.

May takot sa Diyos,

ang mga tao sa Kanyang kaharian

tinatalikuran masama't

namumuhay sa kaliwanagan.

Narito ang langit, isang kakaibang langit!

Sinundan:Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita

Sumunod:Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin