Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Pagsusuri sa Sarili'y Hinahayaan Akong Magkaroon ng Daang Susundan

Bilis

Pagsusuri sa Sarili'y Hinahayaan Akong Magkaroon ng Daang Susundan

I

Sa pagsunod ko sa Diyos hanggang ngayon,

nakikita ko na ang Diyos ay pag-ibig.

Sa sakit at pagkabigo,

ang Kanyang mga salita sa aki'y nagpapanatag.

Sa pagtanaw sa 'king sarili sa pamamagitan ng salita N'ya,

natutuklasan kong katiwalia'y malalim.

Likas ni Satanas sa 'ki'y nag-ugat na,

namumuhay ako sa kasalanan.

Mayabang, mapagmataas, nagsisinungaling at nanlilinlang,

ako'y wala ga'nong wangis ng tao.

Kumikilos ako ayon sa kalooban ko,

minsan lang kung isagawa ang katotohanan.

Mga gawa ko'y walang prinsipyo,

nguni't akala ko ako'y may realidad ng katotohanan.

Ako'y walang iba kundi isang ipokrito,

di sinusunod ang Diyos sa anuman.

Ako ay nakatuon sa paghahangad

ng katayuan at katanyagan.

Mababaw ang aking pagpasok sa buhay.

Kung ihahambing kay Pedro, ako ay nagkukulang,

kinakapos sa kanyang espiritu.

Kahiya-hiya, kakulangan ko sa mga salita.

II

Ang pagsubok at paghihirap ay nagpapakita

na wala akong pagmamahal sa Diyos.

Mahalaga lang sa akin ang tawag ng aking laman,

walang pakialam sa Diyos.

Takot ako sa pasakit ng pagdakip,

at maging katulad ni Judas.

Natakot na akong mamatay,

at nakapamuhay na ng walang kabuluhan.

Nakikita ko ang aking tunay na tayog mula

sa mga paghahayag ng mga katunayan.

Kung wala ang realidad ng katotohanan,

tiyak na ipagkakanulo ko ang Diyos.

Kung walang pag-ibig sa puso ko para sa Diyos,

paano ako maglalaan at susunod?

Pinagsisisihan ang mga taong ako'y naniniwala

ay hindi para hanapin ang katotohanan.

Ibinunyag mula sa pag-uusig,

paghihirap at pagsubok,

nakikita ko sa aking mga mata

ang mapanganib kong sitwasyon.

Kung wala ang realidad ng katotohanan,

walang matibay na saksi.

III

Pagsubok, pagpipino, pakikitungo at pagtatabas,

inilalantad nila mga gawa ko.

Nagpapaliwanag ako ng mga doktrina

gumagamit ng pagdadahilan para

ipagtanggol ang aking sarili.

Na may kasinungalingan at panlilinlang sa puso ko,

paano ako magiging tapat?

Sa pagsusuri, natatagpuan kong ang aking disposisyon

ay hindi gaanong nabago sa pananalig ng maraming taon.

Kahangalan ang hindi paghangad ng katotohanan,

nguni't nais makapasok sa kaharian!

Ang disposisyon ng Diyos ay matapat at matuwid,

kung wala ang katotohanan, itatakwil ako ng Diyos.

Nakikita kong marami akong pagkukulang,

at ang tiwaling disposisyon ko'y di pa nadalisay.

Nakapaniwala na ako sa Diyos

nang ilang taon

nang hindi hinahangad ang katotohanan,

kaya ako'y kahabag-habag.

Kung walang pagsusuri sa sarili, paano ko malalaman

na sinusunod ko ang landas ni Pablo?

Nagpasya na akong tularan si Pedro

at hangarin na mahalin ang Diyos

at tuparin ang kagustuhan ng Diyos.

Sinundan:Ang Salita ng Diyos ang Liwanag

Sumunod:Napakarami Kong Nakakamit Mula sa Pagkastigo at Paghatol ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin