Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

99 Pinahahalagahan ng Puso Ko ang Salita ng Diyos

1

Ikaw ay nagsasalita para akayin ako pasulong, ang buhay ko ngayon ay mayroong liwanag.

Iniwan akong natatakot ng Iyong pagkastigo, ngunit hindi ko naunawaan ang Iyong kalooban.

Ibinunyag ng Iyong istriktong mga salita ang aking likas na pagkatao, ngunit Ikaw ay pinagdudahan at sinaktan ko.

Isa akong hangal, hindi batid na ang Iyong salita ay buhay.

Narating ko ang ganitong katayuan, lahat ng dahil sa Iyong salita. Dapat akong magsipag upang maipamuhay ang Iyong salita.

Kung iiwan ko ang Iyong salita, hindi magkakaroon ng pagbabago sa aking disposisyon, lalong hindi matatanggap ang Iyong pagsang-ayon.

Ang Iyong salita ng buhay, ang Iyong kabaitan—ito ang gumaganyak sa akin.

Nakikita ko ngayon na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay; sa akin si Cristo ang nag-iisa at wala nang iba.

2

Ang Iyong salita ay nagpapadalisay sa tao at nagbibigay ng buhay sa tao—Ikaw lamang ang marapat papurihan.

Sa sakit, hirap, pang-aapi at pagkadakip, ang Iyong salita ang tumutulong sa akin sa kabila ng lahat ng ito.

Bagamat nasasaktan ang aking laman, binabantayan at pinoprotektahan Mo ako, at nararanasan ko ang tunay Mong pagmamahal.

Bagamat ang landas sa unahan ay baku-bako at liku-liko, palagi akong mamumuhay ayon sa Iyong salita.

Sa pag-unawa sa katotohanan, ang disposisyon ko’y nagsisimulang magbago, lahat dahil sa Iyong biyaya.

Dahil sa paghatol at mga pagsubok ng Iyong salita ay nagagawa kong makamit ang katotohanan at buhay.

Ang Iyong paghatol at pagkastigo, ang Iyong mga pagsubok at pagpipino, dinadalisay at binabago ako ng mga ito.

3

Ikaw ang katotohanan, ang daan at ang buhay; hawak ng Iyong salita ang lahat ng bagay.

Ikaw ang Tagapagligtas at kailangan ng sangkatauhan ang lahat ng mga salitang Iyong ipinapahayag.

Nagagawa ko ngayong iwaksi ang aking katiwalian at namumuhay sa liwanag, lahat dahil sa nailigtas ako ng Iyong salita.

Ikaw ay nagkakatawang-tao na nagpapakita ng Iyong matindi at makapangyarihang pagmamahal, ang Iyong salita ay napakahalaga.

Gaano man kalaki ang pagsubok o gaano man katindi ang pagdurusa, aalalahanin kong mabuti ang Iyong salita.

Ang Iyong salita ay katotohanan at buhay, ibinubunyag nito ang Iyong pagkamakapangyarihan at karunungan.

Pag-ibig ang Iyong diwa, matuwid ang Iyong disposisyon, at Ikaw ay pupurihin ko magpakailanman.

Sinundan:Mga Pagpapahayag ng Pananampalataya sa Diyos

Sumunod:Ang Pagbabalik sa Diyos ay Tunay na Kagalakan

Kaugnay na Content

 • Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis

  I Ang pag-ibig ay isang dalisay na damdamin, dalisay na walang dungis. Gamitin ang iyong puso, sa pag-ibig at makaramdam at mangalaga. Ang pag-ibig ay…

 • Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

  1 Mula sa isang pananaw ng kahulugan ng salita, maaaring bigyang-kahulugan ang salitang “awa” sa iba’t ibang paraan: una, ang mahalin at ingatan, ang …

 • Paano Magawang Perpekto

  I Kung nais mong magawang perpekto ng Diyos, di sapat maging abala para sa Kanya, ni gumugugol sa sarili mo para sa Diyos. Kailanga'y marami kang…

 • Handa Ka bang Ibigay sa Diyos ang Pagmamahal na Nasa Puso Mo?

  Ⅰ Kung naniniwala ka sa Diyos ngunit walang layunin, ang iyong buhay ay mawawalan ng halaga. At sa pagdating ng panahong magwakas na ang buhay, tan…