Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin

Bilis

Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin

I

Mababang-loob at nakakubli,

sinasamahan Mo ang mga tao sa kanilang mga paghihirap,

ibinibigay sa kanila ang daan

tungong buhay na walang hanggan.

Taos Mong minamahal ang tao

tulad ng sarili Mong dugo't katawang-tao.

At Ikaw ay karapat-dapat sa kanilang pagmamahal.

Nanaisin Mo pang Ikaw ang maghirap,

upang ang tao ang makinabang.

At nagpapaulan ka ng buhay sa kanila.

Ang puso Mo ay totoong napakaganda,

Kay matuwid Mo at nararapat sa pagpupuri ng tao.

Ang mga salita Mo'y sumasakop sa akin.

Ang paghusga Mo'y dumadalisay sa akin.

Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin.

Pinupungos at pinakikitunguhan Mo ako,

sinusubok at pinipino Mo ako.

Ikaw lamang ang makagagawang perpekto sa akin. Ikaw lamang.

II

Ang pagmamahal Mo ang nagdadala sa aking makatawid

sa landas ng paghihirap,

at nakakatikim ako ng tamis.

Batid mong mahina ang tao,

nakikiisang-damdamin Ka sa kanila.

Paano Ka kailanman malilimutan ng tao?

Nabubuhay Ka kasama ng tao

at pinamumunuan Mo sila,

binibigyan sila ng bagay na maaaring asahan.

Una Kang naghihirap, bilang tunay na halimbawa.

At ang pagmamahal Mo'y nasa tao.

Ang mga salita Mo'y sumasakop sa akin.

Ang paghusga Mo'y dumadalisay sa akin.

Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin.

Pinupungos at pinakikitunguhan Mo ako,

sinusubok at pinipino Mo ako.

Ikaw lamang ang makagagawang perpekto sa akin.

III

Ang pagmamahal Mo'y totoong mahalaga.

Ang pagmamahal Mo'y sadyang napakaganda.

Iniwan Mo ang Iyong totoong damdamin sa tao.

Sakaling nanampalataya ako sa Iyo

nguni't di maibigay ang buo kong puso,

buong buhay kong pagsisisihan ito.

Kung nanampalataya ako sa Iyo,

nguni't hindi maging tapat, paano ako magpapakatao?

Ang mga salita Mo'y sumasakop sa akin.

Ang paghusga Mo'y dumadalisay sa akin.

Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin.

Pinupungos at pinakikitunguhan Mo ako,

sinusubok at pinipino Mo ako.

Ikaw lamang ang makagagawang perpekto sa akin.

Ang pagmamahal Mo'y totoong mahalaga.

Ang pagmamahal Mo'y sadyang napakaganda.

Iniwan Mo ang Iyong totoong damdamin sa tao.

Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin.

Ikaw lamang ang makagagawang perpekto sa akin.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Sinundan:Pagtitika

Sumunod:Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian