221 Pagdadalisay ng mga Salita ng Diyos

1 Nanampalataya ako sa Diyos nang maraming taon at umasal nang mabuti, at inakala kong nagbago na ako. Gumawa ako ng kaunting gawain at pagkatapos ay humingi sa Diyos ng mga pagpapala, at inakala kong lubos iyong makatwiran. Nangaral lamang ako ng mga kaalaman at teoryang teolohikal, at inakala kong taglay ko ang katotohanan. Noon lamang hinatulan at kinastigo ako ng mga salita ng Diyos ako naliwanagan. Wala akong ni katiting na kaalaman kung ano ang katotohanan at buhay. Ang ninais ko lamang ay magtamo ng pagpapala ng kaharian ng langit kapalit ng aking paggawa, pagdurusa at pagbabayad ng halaga. Hindi ko kailanman naisagawa o naranasan ang mga salita ng Panginoon, nguni’t ninais ko pa ring makamit ang papuri ng Panginoon. Subali’t ngayon napagtanto ko nang nabulag ako ng mga pagkaunawa at haka-haka ko. Kung hindi dahil sa paghatol at pagliligtas ng Diyos, namumuhay pa rin ako sa kadiliman.

2 Lahat ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay katotohanan. Tinamaan nila ako sa kaibuturan ng aking puso. Ang mga paghatol at pagbubunyag ng Diyos ay totoong lahat, wala akong mapagtaguan ng mukha ko sa kahihiyan. Sakim at makasarili ang kalikasan ko, nanalig lang ako sa Panginoon para sa mga gantimpala. Nangusap ako tungkol sa kung gaano ko kamahal ang Panginoon nguni’t minahal ng puso ko ang makamundo at makalamang kasiyahan. Kahit tila naging mabait ako, puno ng mga satanikong disposisyon ang puso ko. Gumawa at nangaral lamang ako para sa posisyon at hindi ako nagkaroon ng anumang takot sa Diyos. Ang bawat salita at kilos ko ay pagganap ng mga relihiyosong ritwal, at walang kaugnayan sa katotohanan ang mga iyon. Napakatiwali ko, paano ako magiging karapat-dapat pumasok sa kaharian ng langit nang hindi hinahatulan at dinadalisay? Napagtanto ko na ngayon na ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ay ang pagliligtas Niya sa akin.

3 Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat at isinasaayos ang lahat ng kapaligiran, maraming matututunan bawat araw. Pinatatahimik ko ang puso ko sa harap ng Diyos at binabasa ang mga salita Niya, nabubuhay araw-araw kasama ng Diyos. Sa pagganap sa tungkulin ko at pagsasagawa ng mga salita ng Diyos, nakikita kong napakarami kong kakulangan. Sa pagmumuni-muni sa aking katiwalian, nakikita kong hindi ko isinasabuhay ang normal na pagkatao. Sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol, mga pagsubok, pagtatabas at pakikitungo, natitikman ko ang pagmamahal ng Diyos. Dinadala ko ang mga salita ng Diyos sa aking totoong buhay, hinahanap ko ang katotohanan sa lahat ng bagay. Sa mga praktikal na karanasan ko nakikita kong ang bawat salita ng Diyos ay ang katotohanan. Sa pagkilos ko ayon sa mga salita ng Diyos, dahan-dahang dinadalisay ang aking mga tiwaling disposisyon. Sa pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan nakakamit ko sa wakas ang papuri ng Diyos.

Sinundan: 220 Inililigtas Ako sa Kasalanan ng Paghatol ng Diyos

Sumunod: 222 Binuhay Akong Muli ng Awa ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito