Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

142 Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay

Bilis

142 Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay

I

O Diyos, ipinahahayag Mo ang katotohanan

para iligtas ang sangkatauhan sa mga huling araw.

Narinig ko ang tinig Mo

at nadala sa harap ng Iyong trono.

Ang paghatol at paglilinis Mo,

malinaw kong nakikita ang tunay Mong pag-ibig.

Maglinis at magligtas ang tanging ginagawa Mo.

Kahit na ako ay nagdusa,

nakikita ko ang kagandahang loob Mo.

Pagmamahal at biyaya ang paghatol Mo, gusto kong sundin Ka

sa lahat ng Iyong mga pagsasaayos.

O Diyos, nauunawaan ko ang kalooban Mo.

Ipagkaloob Mo man ay paghatol,

pagkastigo, o ang Iyong biyaya,

lahat ng ginagawa Mo'y para iligtas ang tao.

O Diyos, lubos Kang kaibig-ibig,

determinado akong sumunod sa Iyo nang tapat.

Anuman ang harapin ko, anuman ang pagdusahan ko,

nabubuhay lamang ako upang matamo ang katotohanan at buhay.

II

O Diyos, nililinis ako ng paghatol ng Iyong mga salita.

Kapag dinaraanan ko, kita ko pagmamahal at pagpapala.

Kapag Ika'y humahatol, kumakastigo't sinusubok,

palagi Kang nasa tabi ko.

Kasama Kita 'pag ako'y nasasaktan,

inaaliw ako at nangunguna.

Ginagamit mga tao, mga usapin,

at mga bagay para gawin akong perpekto,

upang malaman ko ang katotohanan at makilala Ka.

Pag-ibig ang paghatol Mo,

binubunyag ng pagpapalang ito

ang kapangyarihan at karunungan Mo.

O Diyos, nauunawaan ko ang kalooban Mo.

Ipagkaloob Mo man ay paghatol,

pagkastigo, o ang Iyong biyaya,

lahat ng ginagawa Mo'y para iligtas ang tao.

O Diyos, lubos Kang kaibig-ibig,

determinado akong sumunod sa Iyo nang tapat.

Anuman ang harapin ko, anuman ang pagdusahan ko,

Nabubuhay lamang ako upang matamo ang katotohanan at buhay.

III

Kahit na isuko ako sa kapangyarihan ni Satanas,

tatayong saksi pa rin ako at luluwalhatiin ang Diyos.

Ang Diyos ay banal at matuwid,

at pupurihin ko Siya magpakailanman.

O Diyos, nauunawaan ko ang kalooban Mo.

Ipagkaloob Mo man ay paghatol,

pagkastigo, o ang Iyong biyaya,

lahat ng ginagawa Mo'y para iligtas ang tao.

O Diyos, lubos Kang kaibig-ibig,

determinado akong sumunod sa Iyo nang tapat.

Anuman ang harapin ko, anuman ang pagdusahan ko,

Nabubuhay lamang ako

upang matamo ang katotohanan at buhay,

upang matamo ang katotohanan at buhay.

Sinundan:Tumatakbo Tungo sa Landas ng Liwanag

Sumunod:Ang Mga Salita sa Puso ng mga Kristiyano

Baka Gusto Mo Rin