Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

108 Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad

Bilis

108 Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad

I

Ang Diyos ay praktikal na Diyos.

Lahat ng Kanyang gawain, Kanyang bawat salita,

mga katotohanang Kanyang ipinahayag ay praktikal.

Lahat ng iba pa'y hungkag at hindi tama.

Gagabay sa tao Banal na Espiritu

tungo sa mga salita ng Diyos.

Para makapasok sa realidad, kailangan ng taong

hanapin, alamin, at maranasan ito.

Sila na taglay at alam ang realidad

ay ang mga natamo ng Diyos.

Alam nila ang Kanyang mga gawain

sa pamamagitan ng pagdanas sa realidad.

Mas nakikipagtulungan ka sa Diyos

at lalo mong dinidisiplina ang iyong laman,

lalong gagawa ang Diyos at magliliwanag sa iyo,

at iyong matatamo ang realidad

at malalaman ang mga gawain ng Diyos.

II

Siya na mas nakakaalam ng realidad ay kayang makita

kung kaninong mga salita ang totoo,

at mas kaunti ang mga akala.

Mas maraming karanasan,

mas lalong malalaman ng tao ang mga gawain ng Diyos

at iwawaksi ang kanilang mga kasamaan.

Mas marami silang taglay na realidad,

mas makikilala nila ang Diyos,

kamumuhian ang laman at mamahalin ang katotohanan,

mas malapit sa mga pamantayan ng Diyos.

Sila na taglay at alam ang realidad

ay ang mga natamo ng Diyos.

Alam nila ang Kanyang mga gawain

sa pamamagitan ng pagdanas sa realidad.

Mas nakikipagtulungan ka sa Diyos

at lalo mong dinidisiplina ang iyong laman,

lalong gagawa ang Diyos at magliliwanag sa iyo,

at iyong matatamo ang realidad

at malalaman ang mga gawain ng Diyos.

III

Mamuhay sa liwanag ng Diyos ngayon,

lilinaw ang iyong landas ng pagsasagawa.

Mapapalaya mo ang iyong sarili sa dating gawain

at lumang relihiyosong pag-iisip.

Ngayon ang pansin ay sa realidad.

Kapag mas taglay ito ng tao,

mas malinaw ang kanilang kaalaman sa katotohanan

at pag-unawa sa kalooban ng Diyos.

Sila na taglay at alam ang realidad

ay ang mga natamo ng Diyos.

Alam nila ang Kanyang mga gawain

sa pamamagitan ng pagdanas sa realidad.

Mas nakikipagtulungan ka sa Diyos

at lalo mong dinidisiplina ang iyong laman,

lalong gagawa ang Diyos at magliliwanag sa iyo,

at iyong matatamo ang realidad

at malalaman ang mga gawain ng Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos

Sumunod:Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay

Baka Gusto Mo Rin