Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

896 Lahat ng Bagay ay Nabubuhay at Namamatay Ayon sa Awtoridad ng Diyos

Bilis

896 Lahat ng Bagay ay Nabubuhay at Namamatay Ayon sa Awtoridad ng Diyos

"Ang awtoridad ng Diyos"

ay nangangahulugang ito ay nasa Diyos.

Karapatan ng Diyos na magpasya

kung pa'no gagawin ang isang bagay,

at ito'y ginagawa sa anumang paraang nais Niya.

Ang Diyos ang nagpapasiya ng batas ng lahat ng bagay.

Ang batas na ito'y hindi sa nasa tao

at ito'y hindi mababago ng tao.

Hindi magagalaw ng kalooban ng tao,

kundi binabago ito ng mga saloobin ng Diyos,

karununga't mga tagubilin.

Ito'y isang katunayang 'di maikakaila sa sinuman.

Walang tao, walang bagay na maaaring magbago

ng mga batas ng lahat ng bagay

o ang direksyon kung sa'n sila gumagana.

Sila'y nabuhay sa pamamagitan ng awtoridad ng Diyos,

at namatay dahil sa gayon din.

Ito mismo ang awtoridad ng Diyos.

Ang kalangitan, lupa at lahat ng bagay,

ang sansinukob, ang maningning na langit,

ang apat na panahon ng taon,

mga bagay na 'di nakikita, bagay na malinaw,

lahat sila'y buhay,

lahat ay gumagana't nagbabago,

nang walang kaunting kamalian, sa awtoridad ng Diyos,

ayon sa Kanyang mga tagubilin at kautusan rin ng Diyos,

sa lahat ng Kanyang mga batas sa simula ng paglikha.

Ito'y isang katunayang 'di maikakaila sa sinuman.

Walang tao, walang bagay na maaaring magbago

ng mga batas ng lahat ng bagay

o ang direksyon kung sa'n sila gumagana.

Sila'y nabuhay sa pamamagitan ng awtoridad ng Diyos,

at namatay dahil sa gayon din.

Ito mismo ang awtoridad ng Diyos.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Hindi Tinutulutan ng Diyos si Satanas na Saktan ang mga Nais Niyang Iligtas ayon sa Gusto Niya

Sumunod:Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin