884 Lahat ng Nasa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha ay Lubos na Perpekto

Lahat ng nalikha ng Diyos,

lahat ng gumagalaw at di-gumagalaw,

mga ibon, isda't halaman,

insekto't mababangis na hayop,

lahat mabuti sa Diyos,

sa Kanyang mga mata,

ayon sa Kanyang plano,

lahat napakaperpekto,

nakakamit lahat ng ninais ng Diyos.

Isa-isa N'yang ginawa,

lahat ng balak N'yang gawin sa Kanyang plano.

Sunud-sunod, lumitaw,

mga bagay na binalak N'yang likhain.

Bawat isa'y larawan at resulta ng awtoridad N'ya.

Dahil dito, labis na nagpapasalamat

ang lahat sa biyaya ng Lumikha,

nagpapasalamat sa ipinagkaloob N'ya.

Nang kamangha-manghang gawa

ng Diyos, unti-unting nahayag,

mundong ito, unti-unting nanagana

sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos.

Dating kaguluhan,

dating kadiliman,

naging kaliwanagan,

naging kasiglahan,

dating nakabibinging katahimikan.

Lahat ng bagay na nilikha,

malaki hanggang maliit,

maliit hanggang napakaliit,

lahat 'yon ay nilikha

sa awtoridad at kapangyarihan ng Lumikha.

Likas ang pangangailanga't kahalagahan

sa pag-iral ng bawat isang nilalang.

Anumang hugis at kayarian, lahat umiiral

sa ilalim ng Kanyang awtoridad.

Sa awtoridad ng Lumikha,

lahat, tutugtog ng himig para sa Kanya,

ng pasimula para sa Kanyang gawain.

At sa sandaling ito,

magbubukas din S'ya ng bagong pahina

sa Kanyang pamamahala.

Oo, magbubukas Siya ng bagong pahina.

Oo, ayon sa batas

ng tagsibol, ng pagsulong ng tag-init,

ng tag-ani, ng taglamig,

na itinakdang lahat ng Lumikha,

lahat ayon sa plano ng pamamahala ng Diyos,

sasalubong sa bagong araw,

bagong takbo ng buhay.

Magpaparami sila nang tuluy-tuloy,

para salubungin bawat araw,

sa ilalim ng awtoridad N'ya.

Lahat lubos na perpekto.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 883 Ang Awtoridad ng Diyos na Muling Buhayin ang Patay

Sumunod: 886 Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito