Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

47 Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan

Bilis

47 Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan

I

Balik sa pamilya ng Diyos, sabik at masaya.

Makilala Ka'y karangalan ko, puso ko'y alay sa 'Yo tunay na Diyos,

ibinigay ko ang aking puso sa Iyo.

Lambak ng Luhang ma'y dinaanan, rikit ng Diyos kita.

Pag-ibig sa Diyos lumalago, galak ko'y galing Sa 'Yo.

Ganda ng Diyos, at likha Niya, puso'y kapit sa Kanya.

Pag-ibig ko sa Diyos di-sapat, awit sa puso ko'y umigkas.

II

Pinagpalang lupain ng Canaan, ang lahat ay sariwa, ang lahat ay may buhay.

Makapangyarihang Diyos Kanyang tinig, inakay tayo sa Kapanahunan ng Kaharian.

Sa Kanyang salita landas ay mahanap,

makikita ang landas na dapat tao'y lumakad.

Pangarap na langit ngayo'y tunay, di na hahanapin, papangarapin.

III

Mga bit'win sa langit ay ngumingiti sa akin, araw tumatango,

sa sikat n'ya, ula't hamog, buhay namu'nga ng hinog.

Salita ng Diyos, malago't mayaman, dala'y matamis na piging sa atin.

Sapát at punóng tustos ng Diyos tayo’y nasiyahan.

Lupain ng Canaan, sa mundo ng mga salita ng Diyos;

Kanyang pag-ibig ay nagdulot sa amin ng walang-hanggang kagalakan.

Samyo ng mga prutas ay pumupuno sa hangin.

Kung ika'y andirito para sa ilang araw,

ito'y mamahalin mo higit sa kahit ano.

IV

Buwang pilak kay liwanag. Ang buhay laging masaya.

Ikaw ay laging nasa puso ko, habambuhay ako'y kapiling Mo.

Puso'y laging sabik sa'Yo; kay sayang ibigin Ka araw-araw.

O sinisinta sa puso ko! Sa 'Yong lahat pag-ibig ko.

Nag-iisa Ka sa aking puso, iyong kagandahan ay lampas sa lahat ng mga salita.

Puso'y umiibig lamang sa Iyo, di-mapigilang sa tuwa'y mapalukso.

V

Makita ang Diyos ng mukhaan, gaya ng isang kagalakan,

maunawaan ang kalooban ng Diyos sa Kanyang mga salita.

Malaman na tapat ang Diyos at matuwid,

disposisyon ng Diyos, masyadong kaibig-ibig.

Sinisinta kong kayganda! Iyong kagandahan ay nabihag ng aking puso.

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

Sinundan:Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin

Sumunod:Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos

Kaugnay na Content

 • Bumababa ang Diyos nang may Paghatol

  I Sa pagbaba sa bayan ng malaking pulang dragon, hinaharap ng Diyos ang sansinukob at ito'y nagsimulang mayanig. Mayro'n bang lugar na 'di abot ng h…

 • Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan-sa-lahat

  I Simbilis ng kidlat, mundo'y maaaring magbago ng ideya't pagmamasid ng Diyos. Darating, mga bagay na di pa narinig ng tao. Taglay nila'y maglalaho. …

 • Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos

  I Matagal nang tapat sa Diyos si Pedro, pero kailanma'y di nagreklamo. Maging si Job di n'ya kapantay, lalong higit mga banal sa buong panahon. Di lan…

 • Awit Ng Mga Mananagumpay

  I Ang kaharia'y lumalago dito sa mundo. Ito'y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao. Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos. Lumalakad ang Diyos at n…