Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

882 Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha

Bilis

882 Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha

I

Sa bagong mundo, wala pa ang sangkatauhan,

inihanda ng Maylikha ang umaga at gabi.

Inihanda Niya ang kalangitan, lupa, at karagatan,

damo, halaman, inihanda Niya lahat ng puno.

Inihanda Niya mga liwanag, panahon, taon at araw

para sa bagong buhay na Kanyang nalalapit na likhain.

Ang awtoridad at kapangyarihan

ng Maylikha'y ipinahayag

sa bawat bagong bagay na Kanyang nilikha.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

II

Mga salita Niya't kaganapan nila'y sabay naganap,

na walang anumang pagitan o pagkakaiba.

Ang pagdating at pagsilang

ng lahat ng bagong bagay

ay nagpatunay ng awtoridad ng Maylikha.

Siya'y kasingbuti ng Kanyang salita,

salita Niya'y maisasakatuparan.

Ang mga natupad na

ay mananatili magpakailanman.

Ito ay katotohanang 'di nagbabago,

sa nakalipas man o kasalukuyan.

At ganoon din, sa magpakailanman.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

III

Ang kapangyarihan at awtoridad ng Manlilikha

ay nagbubunga ng tuloy-tuloy na himala.

Kanyang inaakit ang atensyon ng tao,

sila ay natutulala sa Kanyang gawa,

na nakakahanga at nagmula sa paggamit

ng Kanyang awtoridad.

Dala ng Kanyang pambihirang kapangyariha'y

walang patid na kagalakan.

Tao'y napahanga, napakasaya, namamangha sa tuwa.

Tao'y naaantig, nanggigilalas, nagbubunyi.

Kalooban ng tao'y napuno ng respeto at paggalang.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

pumupukaw sa espiritu ng tao.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

naglilinis sa espiritu ng tao.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

bumubusog sa espiritu ng tao.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Dapat Pahalagahan ng Tao ang mga Likha ng Diyos

Sumunod:Ang Awtoridad ng Diyos na Muling Buhayin ang Patay

Baka Gusto Mo Rin