270 Talagang Tunay ang Pag-ibig ng Diyos

1

Oh Diyos! Ikaw ay naging tao, mapagpakumbaba at nakatago, ipinahahayag ang katotohanan upang iligtas ang sangkatauhan.

Ngunit hindi Ka kilala ng sangkatauhan, lumalaban pa at humahatol sa Iyo, sinusugatan nang malalim ang Iyong puso.

Oh Diyos! Sino ang tinatangisan Mo? Sino ang makakadama ng Iyong kalungkutan?

Oh Diyos! Sino ang ipinagdadalamhati Mo? Sino ang makauunawa ng Iyong puso?

Mag-isa Kang nagtitiis ng mga hampas ng sangkatauhan, ngunit hindi Ka huminto sa pagliligtas sa amin, tago at di-kilala.

Ang aming pagka-mapanghimagsik ang dumudurog sa Iyong puso, sinasaktan Ka ng aming pagkamanhid.

Oh, bakit kami naniniwala sa Iyo ngunit nilalabanan Ka, at isinasantabi Ka?

Oh, bakit kami sumusunod sa Iyo ngunit hindi Ka minamahal, tinatanggap lamang ang Iyong biyaya?

Tanging sa pamamagitan ng paghatol na nagising kami, tunay kaming bulag at hindi Ka kilala.

Ang aming magandang kapalaran na matamasa ang Iyong paghatol ay tunay na Iyong dakilang pagliligtas.

2

Oh Diyos! Ang paghatol at pagkastigo ng Iyong mga salita ay tanging upang linisin kami.

Gayunman hindi namin nauunawan ang Iyong kalooban, pinagkakamalan at sinisisi Ka namin.

Oh Diyos! Sino ang Iyong pinagpapaguran? Para kanino Ka nagsasakripisyo ng puyat at pagkain?

Oh Diyos! Sino ang Iyong inaalala? Sa kanino Ka napakatiyagang nakikipag-usap?

Kami ay pinahamak at niyurakan ni Satanas, nakikita Mo ito sa Iyong mga mata at isinasapuso ito.

Isinasakatuparan Mo ang pagliligtas sa amin sa mga salita ng paghatol at pagkastigo.

Oh, maliliit na butil lamang kami ng alikabok, paano kami karapat-dapat sa Iyong pangangalaga at pagmamalasakit?

Oh, kasinrumi kami ng dumi, paano kami karapat-dapat sa ganoong pagtataas at pagmamahal mula sa Iyo?

Namumuhi kami sa aming malalim na katiwalian, hindi namin kayang makita ang Iyong pagiging kaibig-ibig at kabutihan.

Nagagawa namin ngayong makamit ang paglilinis at kaligtasan mula sa Iyo, laging mamahalin at magiging tapat kami sa Iyo.

Sinundan: 269 Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Sumunod: 274 Mahal na Mahal Tayo ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito