Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

294 Itangi ang Pagkakataong Ibigin ang Diyos

1

Mabilis ang paglipas ng panahon, naglalaho sa mahabang ilog ng panahon.

Lumilingon akong bigla at naaalala ang nakaraan, ngunit tanging mga buntong-hininga na lamang ang nananatili.

Labis akong nasiyahan sa pag-ibig ng Diyos, hindi ko pa Siya nasuklian kailanman at matinding pagsisisi ang nararamdaman ko.

Ang pag-ibig ko sa Diyos ay tanging sa salita lamang, ngunit ang puso ko ay puno ng mga makasariling pagnanasa.

Ang taimtim kong pangakong suklian ang pag-ibig ng Diyos ay nabigo sa gitna ng mga pagsubok.

Maraming beses, naging matigas at suwail ako; maraming beses, tumanggi akong magbago.

Nakatayo ako sa harapan ng Diyos subalit malayo ang puso ko sa Kanya.

Hindi ko pa naitalaga kailanman ang tunay na puso ko sa Kanya, wala pa akong pinasan na ano mang pasanin para sa Kanya.

Ako’y walang katapatan at hungkag na mga salita ang binibigkas ko, hangad lamang ay dayain ang Diyos para sa Kanyang mga pagpapala.

Ang nagdaraang panahon ay puno ng hindi makayanang mga alaala.

2

Nahatulan ako at nakastigo nang maraming beses, nakaranas ako ng napakaraming mga pagsubok at pagpipino.

Nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa akin; nililiwanagan ako, pinapatnubayan at pinangungunahan ng Kanyang mga salita.

Sa wakas, ang matigas, manhid na puso ko ay nagsisimulang magising at manumbalik.

Sa buong paglalakbay, sa pagsunod sa Diyos hanggang sa ngayon, itong lahat ay dahil sa pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos.

Kung wala ang awa at pagliligtas ng Diyos, paano ako makakaraos hanggang ngayon?

Naiinis ako’t huli na akong nagising at napakaraming mahalagang oras ang nasayang ko.

Napakasakit naging kabayaran ng Diyos upang iligtas ako.

Sa harap ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, paano ko pa magagawang sumuway muli?

Tanging sa paghahanap lamang sa katotohanan, pagmamahal sa Diyos at pagbibigay-kasiyahan sa Diyos makapamumuhay ang tao nang walang pagsisisi.

Maging sa panahon ng matitinding pagsubok at pagdurusa, tutuparin ko pa rin ang aking tungkulin na suklian ang Diyos.

Itatangi ko ang aking mga huling araw at itatalaga ang wagas kong pag-ibig sa Diyos.

Sinundan:Isang Panaghoy para sa Kalunos-lunos na Mundo

Sumunod:O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal

Baka Gusto Mo Rin