Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

295 O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal

Bilis

295 O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal

I

O Diyos, ang paghusga Mo ay totoo, matuwid at banal.

Ang mga salita Mo'y liwanag

upang ilantad ang masamang mga kaparaanan ng tao.

Minsan akong naniwala nguni't di ko alam

paano Ka pinagdalamhati ng paghihimagsik ko.

Nadarama ko'y kahihiyan at pagsisisi, may utang sa'Yo.

O... Ngayo'y nauunawaan ko na.

Maraming ulit akong lumingon sa landas na aking tinahak.

Kung para sa'kin lamang, ako'y mapanlaban.

Mauunawaan ko ang katotohanan,

maaabot ang higit na dalisay na pagmamahal para sa'Yo.

Ako man ay mahirapan, nakahanda ako. O Diyos.

II

Ang paghusga Mo'y pumupukaw sa akin

at nakikita ko ang Iyong pagmamahal.

Sa pag-alam lamang ng Iyong pagkamakatuwiran

natatanto ko ang aking katiwalian.

Sa pagbabalik-tanaw,

maraming ulit na Ikaw ang aking naging gabay,

pinangangalagaan ako, bawat hakbang ng daan!

Nakita ko ang ibinayad Mo sa pagliligtas sa akin.

Karapat-dapat Ka sa pagmamahal ng buong sangkatauhan.

Kay daming ulit, lumingon ako sa landas na aking nilakaran.

Kung sa sarili ko lamang, ako'y mapanlaban.

Mauunawaan ko ang katotohanan,

maaabot ang higit na dalisay na pagmamahal para sa'Yo.

Ako man ay mahirapan, nakahanda ako.

Ako man ay mahirapan, Panginoon, nakahanda ako.

Ako ma'y higit na mahirapan, nakahanda ako.

O Diyos. O Diyos.

III

Marami Ka nang sinabi,

sadyang nagpakahirap para mailigtas ako.

Kung wala ang Iyong paghuhusga, hindi ako mababago.

Sa harap ng 'Yong pagmamahal,

bilang pasasalamat at pagkakautang sa'Yo.

Gawain Mo ang nagliligtas at nagpapabago Sa'kin!

O, pagsasagawa ng 'Yong mga salita,

nakakaranas ng kanilang katotohanan

ang puso ko ay napupuno ng walang-hanggang saya.

Alam ko'ng mga salita Mo ay katotohanan

at ang Iyong pagmamahal ay totoo.

Hinahangad kong mahalin Ka at makilala Ka.

Ang pinakamatamis na pagpapala sa buhay!

Kay daming ulit, lumingon ako sa landas na aking nilakaran.

Kung sa sarili ko lamang, ako'y mapanlaban.

Mauunawaan ko ang katotohanan,

maaabot ang higit na dalisay na pagmamahal para sa'Yo.

Ako man ay mahirapan, nakahanda ako.

Ako man ay mahirapan, O Diyos, nakahanda ako.

Ako ma'y higit na mahirapan, nakahanda ako. O Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Sinundan:Itangi ang Pagkakataong Ibigin ang Diyos

Sumunod:Sana'y Palagi Kang Manatili sa Aking Puso

Baka Gusto Mo Rin