Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

168 Nais Kong Makita ang Araw ng Kaluwalhatian ng Diyos

1

Ngayo’y tinatanggap ko ang paghatol at pagdadalisay ng Diyos, bukas ay tatanggapin ko ang Kanyang mga pagpapala.

Handa akong ibigay ang aking kabataan at ialay ang aking buhay upang makita ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos.

Ah, naakit ng pag-ibig ng Diyos ang puso ko.

Ginagawa at ipinapahayag Niya ang katotohanan, pinagkakalooban ako ng bagong buhay.

Handa akong uminom mula sa mapait na saro at magdusa upang matamo ang katotohanan.

Titiisin ko ang kahihiyan nang hindi dumaraing, nais kong gugulin ang buhay ko sa pagganti sa kabaitan ng Diyos.

2

Mamahalin ko ang Diyos at magiging tapat ako sa Kanya at tatapusin ko ang aking misyon upang luwalhatiin ang Diyos.

Determinado akong manindigan nang matatag sa patotoo sa Diyos, at hinding-hindi ako susuko kay Satanas.

Ah, maaaring sumabog ang aking utak at dumaloy ang aking dugo, ngunit hindi mawawala ang tapang ng mga tao ng Diyos.

Ang mga payo ng Diyos ay nasa puso, determinado akong pahiyain ang diyablong si Satanas.

Itinatadhana ng Diyos ang pasakit at mga paghihirap, titiisin ko ang kahihiyan upang maging tapat sa Kanya.

Hinding-hindi ko na muling paiiyakin o bibigyan ng alalahanin ang Diyos.

3

Ang mga salita ng Diyos ay binibigyan ako ng pananampalataya at lakas, matatag kong susundin ang Diyos hanggang wakas.

Lagi kong ipapahayag at patototohanan ang ebanghelyo ng Diyos hanggang sa aking huling hininga.

Ah, taos-pusong purihin ang Diyos, at mag-alay ng bagong awit at sayaw.

Taos-puso akong nagtatapat at nagsasalita, inaalay ko ang aking katapatan sa Diyos.

Pasasa-Diyos ang puso ko magpakailanman. Pagdating ng araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

magtitipon tayo sa paligid ng luklukan at masayang magsasayawan, magtatamasa tayo ng walang-hanggang kapahingahan sa bagong langit at bagong lupa.

Sinundan:Tagumpay ang mga Banal

Sumunod:Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin