Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

24 Ang Kaharian

I

Ang kaharian, ang siyudad ng mga santo, kaharian ni Cristo.

Sa kaharian, ang kapuspusan ng Diyos ay nahahayag.

Kidlat, mula sa Silangan at kumikinang sa Kanluran.

Narito ang tunay na liwanag, nagkatawang-tao ang Salita ng Diyos.

Matagal nang bumalik ang Tagapagligtas, bumababa sa puting ulap.

Nadadala na ngayon ang mga santo sa harap ng trono para sambahin ang Diyos.

Bumangon muli ang mga santo ng nakaraan upang tumindig nang matibay sa huling mga araw.

Malupit na inuusig ang mga santo sa China, ang lupain ng mga demonyo.

Higit anim na libong taon ng kasaysayan, nagtigis ng dugo at lumuha ang mga santo,

hindi makauwi, palipat-lipat ng lugar, walang paghimlayan ng kanilang ulo.

Sa bitak ng pagdarahop, isang kadilimang walang sinag ng araw, nagsasayaw si Satanas at ang mga demonyo.

Nag-iiwan ng madugong mga bakas, sumusuyod sa paghihirap, mapait na hinahanap ng mga santo ang pagdating ng Tagapagligtas.

II

Sa umiiyak na mga tinig nagdarasal sila at umaasa sa paglitaw ng Diyos.

Ang ngayon ay naipanalo nang mahigpit sa loob ng anim na libong taon ng digma, dugo at luha.

Dumating si Cristo sa daigdig bilang tao, suot ang katawang-tao upang makidigma.

Pinupunasan Niya ang luha ng mga santo, at inililigtas sila kay Satanas.

Napopoot tayo sa mga demonyo, ang sagarang kaaway ng Diyos.

Hindi mabilang ang kanilang madugong krimen, nag-iiwan ng mga sariwang alaala.

Puno tayo ng nagbabagang muhi, at hindi na mapigilan ang ating galit.

Itinatakwil natin si Satanas at nagdarasal na mahusgahan si Satanas, at maparusahan nang matindi ang mga demonyo.

Hindi magkakaroon ng pagkakasundo, isinusumpa nating lalaban sila hanggang sa huli.

Tanging pagkawasak ng kaharian ni Satanas ang lulunas sa muhi sa ating mga puso.

Matagumpay si Cristo, ang magiting na pulang dragon ay namatay, ang Araw ng katuwiran ay sumibol.

Nagsasayaw ang mga anghel, nagsasayaw ang mga tao, pinupuri ang luwalhati ng Diyos.

Matagumpay si Cristo, ang magiting na pulang dragon ay namatay, ang Araw ng katuwiran ay sumibol.

Nagsasayaw ang mga anghel, nagsasayaw ang mga tao, pinupuri ang luwalhati ng Diyos.

Anim na libong taon ng dugo at luha, isang digma ng anim na libong taon.

Nagtapos sa tagumpay ang mga santo, nagtapos sa tagumpay ang mga santo.

III

Walang hanggan ang kinabukasan ng kaharian; Diyos Mismo ang dumarating sa mundo upang maghari.

Babangon muli ang mga santo mula sa kamatayan at tatamasahin ang walang hanggang biyaya.

Pinupuri at inaawit ko nang malakas ang kahanga-hangang gawa ng Makapangyarihang Diyos.

Abot-abot ang aking papuri sa katuwiran ng disposisyon ng Makangyarihang Diyos.

Nagbubunyi ako at tumatalon para sa karunungan at omnipotensiya ng Makapangyarihang Diyos.

Hindi ko kayang mahalin nang sapat ang kababaang-loob at pagkakubli ng Makapangyarihang Diyos.

Hindi masuklian ang pag-ibig ng Diyos, nasasaktan at nagsisisi ang puso ko.

Sa puso at espiritu ko, bakit hindi ko kayang mahalin ang Diyos?

Diyos ang suporta ko, ano ang sukat ikatakot? Dapat kong labanan si Satanas hanggang dulo.

Binubuhat tayo ng Diyos at kailangan nating iwanan ang lahat at bumahagi sa pagdurusa ni Cristo.

Ihahanda ko ang aking pag-ibig at iaalay lahat ito sa Diyos, at tatagpuin ang Diyos sa luwalhati.

Ang Espiritu ng Diyos ay nakatago sa katawang-tao, at gumawa Siya at gumabay sa atin sa mahabang panahon.

Sumusumpa akong mag-aalay ng buong puso at katawan ko, at susuklian ang Diyos sa pamamagitan ng maingat at lubos na pagsisikap.

IIII

Mula sa kahirapan dumarating ang maraming matagumpay na mabuting mga sundalo.

Matagumpay tayo sa Diyos at maging patotoo tayo kasama ang Diyos.

Tingnan ang araw na makukuha ng Diyos ang luwalhati, darating ito kasama ng di-mapaglabanang puwersa.

Naghahari si Cristo sa daigdig at winawasak ang mga demonyo at si Satanas.

Dumadaloy lahat ng tao sa bundok na ito, lumalakad sa liwanag ng Diyos.

Ang hindi mapantayang ringal ng kaharian ay dapat makita sa buong mundo.

Dumadaloy lahat ng tao sa bundok na ito, lumalakad sa liwanag ng Diyos.

Ang hindi mapantayang ringal ng kaharian ay dapat makita sa buong mundo.

Diyos ang suporta ko, ano ang sukat ikatakot? Dapat kong labanan si Satanas hanggang dulo.

Binubuhat tayo ng Diyos at kailangan nating iwanan ang lahat at bumahagi sa pagdurusa ni Cristo.

Ihahanda ko ang aking pag-ibig at iaalay lahat ito sa Diyos, at tatagpuin ang Diyos sa luwalhati.

Ihahanda ko ang aking pag-ibig at iaalay lahat ito sa Diyos, at tatagpuin ang Diyos sa luwalhati.

Dumadaloy lahat ng tao sa bundok na ito, lumalakad sa liwanag ng Diyos.

Ang hindi mapantayang ringal ng kaharian ay dapat makita sa buong mundo.

Dumadaloy lahat ng tao sa bundok na ito, lumalakad sa liwanag ng Diyos.

Ang hindi mapantayang ringal ng kaharian ay dapat makita sa buong mundo.

Ang hindi mapantayang ringal ng kaharian ay dapat makita sa buong mundo.

Sinundan:Halina’t Purihin ang Diyos

Sumunod:Lumilikha ng mga Himala ang mga Salita ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin