Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

20 Tumutunog na ang Trumpeta ng Tawag ng Paghatol

Ang Diyos ay nagpapakita at nangungusap,

niyayanig lahat ng denominasyon.

Nagsasalita Siya ng katotohanan,

hinahatulan ang di-pagkamatuwid,

at tinatalo lahat ng Kanyang kaaway.

Lahat sumasamba sa Kanya

at pinupuri ang mga gawa ng Diyos.

Humahanay ang mga bituin upang batiin

ang pagbabalik ng Diyos.

Ang mga tao sa lupa ay nagbubunying lahat

Natamo na Niya ang kaharian,

na dumarating sa lupa.

Ang katotohanan ng mga salita ng Diyos

ay naghahari sa lupa.

Ang Diyos ay ganap nang matagumpay.

Ang mga salita Niya ay tinutupad ang lahat,

tapos na ang gawain Niya.

Pinupuri natin na Siya ay banal, ang katuwiran.

Lahat sumusunod sa tinig ng Diyos sa Kanyang trono.

Nagpapasakop tayong lahat sa paghatol ng Diyos,

at sumasailalim sa pagdadalisay.

Paghanga, pagtataka sumisibol sa ating mga puso.

Iniaalay natin ang ating kabuuan

upang saksihan si Cristo,

tapusin ang ating mga misyon.

Ang Diyos ngayon ay Hari,

ang mga salita Niya ang naghahari sa atin.

Lahat yumuko at purihin ang Kanyang banal na pangalan.

Ang katotohanan ng mga salita ng Diyos

ay naghahari sa lupa.

Ang Diyos ay ganap nang matagumpay.

Ang mga salita Niya ay tinutupad ang lahat,

tapos na ang gawain Niya.

Pinupuri natin na Siya ay banal, ang katuwiran.

Ang Diyos ay kamahalan, ang Diyos ay poot,

Hindi Niya tinatanggap ang pagkakasala ng tao.

Si Satanas ay nasa bingit ng kamatayan,

humihiyaw mula sa gitna ng mga apoy.

Winawasak ng Diyos ang Tsina,

ang lugar ng mga diyablo,

sa gayon ipinapakita sa atin

ang Kanyang katuwiran.

Ang Kanyang hinirang ay nagpapatotoo

sa mga panahon ng kahirapan.

Natalo na ng Diyos si Satanas,

nakagawa ng mga mananagumpay.

Ang katotohanan ng mga salita ng Diyos

ay naghahari sa lupa.

Ang Diyos ay ganap nang matagumpay.

Ang mga salita Niya ay tinutupad ang lahat,

tapos na ang gawain Niya.

Pinupuri natin na Siya ay banal, ang katuwiran.

Napalaganap na ang mga salita ng Diyos

hanggang sa mga dulo ng mundo,

at ang Kanyang kaharian ay naririto.

Ang Araw ng katuwiran

nililiwanagan ang buong mundo,

lahat ng bagay ay pinapanibago.

Ang katotohanan ng mga salita ng Diyos

ay naghahari sa lupa.

Ang Diyos ay ganap nang matagumpay.

Ang mga salita Niya ay tinutupad ang lahat,

tapos na ang gawain Niya.

Pinupuri natin na Siya ay banal, ang katuwiran.

Sinundan:Ang Diyos ay Nasa Trono

Sumunod:Pagtitipon sa Sion

Baka Gusto Mo Rin