Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

102 Tularan ang Panginoong Jesus

Bilis

102 Tularan ang Panginoong Jesus

I

Tinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,

ang pagtubos sa lahat ng tao

sa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,

nang walang pansariling layunin o plano.

Nakasentro Siya sa plano ng Diyos.

Sa Ama sa langit, S'ya'y nanalangin,

hinahanap ang kalooban Niya.

S'ya'y naghahanap at laging nananalangin.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo S'ya.

II

Nanalangin S'ya't ang sabi, "Diyos Ama!

Maganap ang kalooban Mo.

Wag kumilos ayon sa mga layon Ko,

kumilos para matupad ang plano Mo.

Bakit Ka magmamalasakit sa taong mahina,

na parang langgam sa Iyong kamay?

Nais Ko lang gawin ang kalooban Mo.

Gawin Mo Sa'kin ang nais Mo."

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

III

Sa daan patungong Jerusalem,

puso ni Jesus namighati.

Pero salita Niya'y tinupad, humayo

kung saan sa krus Siya'y ipapako.

Sa wakas Siya sa krus ay ipinako,

naging larawan ng makasalanang laman,

tinapos ang gawain ng pagtubos,

nangibabaw sa tanikala ng kamatayan.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

IV

Nabuhay si Jesus nang tatlumpu't tatlong taon,

lahat ginawa para masiyahan ang Diyos,

hindi inisip ang matatamo o mawawala

kundi ang kalooban ng Diyos Ama.

Ang paglilingkod ng Panginoong Jesus

ay laging ayon sa kalooban ng Diyos.

Kaya ang gawain ng pagtubos

karapat-dapat N'yang gampanan.

Walang-hangganang pagdurusa'y tiniis N'ya,

maraming beses Siyang tinukso ni Satanas.

Nguni't kailanma'y hindi S'ya nanghina.

Sa tiwala't pag-ibig, atas ito ng Diyos sa Kanya.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

At sa ganitong mga pagkakataon lamang

masasabi n'yong ginagawa n'yo ang kalooban N'ya,

ginagawa n'yo ang mga utos N'ya,

na tunay kayong naglilingkod sa Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Dapat Ilagay Mo ang Paniwala sa Diyos Higit sa Lahat

Sumunod:Alam Mo ba ang Iyong Misyon

Baka Gusto Mo Rin