Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

527 Ang Sakit ng mga Pagsubok ay Pagpapala ng Diyos

1 Huwag kang masiraan ng loob, huwag manghina, Aking ibubunyag sa iyo. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple! Nais ninyo ng mga pagpapala na madaling makamtan, tama? Ngayon, bawat isa ay magkakaroon ng mapait na mga pagsubok na haharapin, kung hindi ang pusong mapagmahal na taglay ninyo para sa Akin ay hindi titibay at kayo ay hindi magkakaroon ng tunay na pag-ibig para sa Akin. Kahit na ito ay maliliit na pangyayari lamang, bawat isa ay dapat na dumaan sa mga iyon, nagkakaiba lamang ang mga iyon nang kaunti sa ilang antas. Ang pangyayari ay isa sa Aking mga pagpapala, ilan ang malimit na lumuluhod sa harapan Ko upang hingin ang Aking pagpapala? Lagi ninyong nadarama na ang ilang mapalad na mga salita ay naibibilang na Aking pagpapala, gayunman ay hindi nadarama na ang kapaitan ay isa sa Aking mga pagpapala.

2 Yaong mga nakikibahagi sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan. Iyan ay Aking pangako at Aking pagpapala sa inyo. Huwag mag-atubiling kumain at uminom at magsaya. Kapag ang dilim ay dumaraan magkakaroon ng liwanag. Ito ang pinakamadilim bago magbukang-liwayway; pagkalipas ng sandaling ito ay unti-unting magniningning, at kalaunan ang araw ay sisikat. Huwag kayong matakot o mahiya. Ang masunurin at ang mapagpasakop ay tatanggap ng dakilang mga pagpapala. Sa iglesia, kayo ay tatayo nang matatag sa inyong patotoo sa Akin, paninindigan ang katotohanan–ang tama ay tama at ang mali ay mali—at huwag malito sa itim at puti. Kayo ay makikipagdigma kay Satanas at dapat na lubusang magapi ito upang sa gayon ay hindi na ito kailanman babangon.

3 Dapat ninyong isakripisyo ang lahat ng bagay upang pangalagaan ang Aking patotoo. Ito ang magiging layunin ng inyong mga pagkilos, huwag kalimutan ito. Subali’t ngayon, kayo ay nagkukulang sa pananampalataya at sa kakayahang pag-ibahin ang mga bagay-bagay at kayo ay laging hindi makaunawa sa Aking salita at sa Aking mga hangarin. Gayunpaman, huwag kang mag-alala; ang lahat ng bagay ay nagpapatuloy ayon sa Aking mga hakbang at ang pagkabahala ay nanganganak lamang ng kaguluhan. Gumugol ng higit na panahon sa harap Ko at huwag bigyang-pansin ang pagkain at pananamit para sa pisikal na katawan. Madalas na hanapin ang Aking mga hangarin, at Aking ipakikita sa iyo nang malinaw kung ano ang mga iyon. Unti-unti mong masusumpungan ang Aking mga hangarin sa lahat ng bagay, upang sa gayon Ako ay magkakaroon ng paraan sa bawat isa nang walang mga hadlang. Ito ay magbibigay-kasiyahan sa Aking puso at kayo ay tatanggap ng mga pagpapala kasama Ko magpakailan pa man!

Hango sa “Kabanata 41” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Kailangan Mong Magpatotoo sa Diyos sa Lahat ng Bagay

Sumunod:Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya

Kaugnay na Content