Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

977 Ang Pagdurusa sa Paghihirap na Ito ay May Malalim na Kabuluhan

1 Isa itong pag-asam na nakalagak sa loob ng kanilang mga puso habang sila ay naniniwala sa Diyos, ang pag-asam na ang araw ng Diyos ay malapit nang dumating upang ang kanilang paghihirap ay magwakas na; ang pag-asam na magbabagong-anyo ang Diyos at na ang lahat ng kanilang pagdurusa ay magwawakas na. Ang mga saloobing ito ay umiiral sa kaibuturan ng lahat ng kanilang mga puso sapagkat ang laman ng tao ay hindi nakahandang magdusa at inaasam ang mas mabuting kalagayan sa bawat pagkakataong nagdadaan sa pagdurusa. Ang mga bagay na ito ay hindi mabubunyag kung wala ang wastong mga kalagayan. Kapag walang sitwasyon, ang bawat isa ay magmimistulang talagang maayos, lilitaw na talagang taglay ang tayog, nauunawaan nang husto ang katotohanan, at parang puno ng enerhiya talaga. Isang araw, kapag bumabangon isang sitwasyon, ang lahat ng mga isipang ito ay lalabas. Ang kanilang isip ay magsisimulang maguluhan, at ang ilan ay magsisimulang dumausdos.

2 Hindi sa ang Diyos ay hindi nagbubukas ng isang daang palabas para sa iyo, o na hindi ibinibigay sa iyo ng Diyos ang Kanyang biyaya, at tiyak na hindi sa ang Diyos ay walang pagsasaalang-alang sa iyong mga kahirapan. Ang gayong pagbabata sa kapighatiang ito ngayon ay ang iyong pagpapala, sapagkat dapat mong matagalan ang gayong pagdurusa upang maligtas at mamalagi, at ito ay itinalaga. Kaya para sumapit sa iyo ang pagdurusang ito ay pagpapala sa iyo. Huwag iisipin na ito ay isang simpleng bagay; ito ay hindi lamang para paglaruan ang mga tao at papagdusahin sila; ang kahulugan sa likod nito ay napakalalim, lubos na makabuluhan. Kung ang landas na iyong pinatutunguhan ay wasto, kung ang iyong hinahangad ay tama, kung gayon sa bandang huli ay iyong makakamit at magiging mas higit pa kaysa doon sa mga banal sa mga kapanahunan, at ang mga pangako na iyong minana ay magiging mas malaki.

Hango sa “Yaong mga Nawala ang Gawain ng Banal na Espiritu ang Pinakananganganib” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Ang mga Pagsubok ng Diyos sa Tao ay upang Dalisayin Sila

Sumunod:Ang Dapat Mong Taglayin para Maisagawa ang katotohanan

Baka Gusto Mo Rin