Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

974 Dapat Mong Mapagtanto ang Kahulugan ng Iyong Kasalukuyang Pagdurusa

1 Sa mga panahong ito, karamihan sa mga tao na naniniwala sa Diyos ay hindi pa nakapasok sa tamang landas at hindi pa nauunawaan ang katotohanan, kaya nararamdaman pa rin nila ang kahungkagan ng kalooban, at nararamdaman ang pagdurusa sa buhay, at wala silang lakas upang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ganito ang mga nananalig sa Diyos bago sila magkaroon ng pananaw sa kanilang puso. Hindi pa nakakamtan ng gayong mga tao ang katotohanan at hindi pa nakikilala ang Diyos, kaya hindi pa sila nakadarama ng malaking kagalakan ng kalooban. Kayo, lalo na, ay nagdanas na lahat ng pag-uusig at paghihirap sa pag-uwi; nagdurusa kayo, at naiisip din ninyong mamatay na at ayaw na ninyong mabuhay. Mga kahinaan ito ng laman. Iniisip pa ng ilang tao: ang paniniwala sa Diyos ay dapat maging kasiya-siya, subalit ang paniniwala sa Diyos ngayon ay lubhang nakayayamot.

2 Ang tanging nalalaman mo ay mas mabuti ang kagalakan sa laman kaysa sa anumang bagay. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kailangang tulutan ng Diyos na magdusa ang iyong katawan para magbago ang iyong disposisyon. Kahit nagdurusa ang inyong katawan, nasa inyo ang salita at pagpapala ng Diyos. Hindi ka maaaring mamatay kahit gusto mo: Papayag ka bang hindi makilala ang Diyos at hindi matamo ang katotohanan kung mamatay ka? Ngayon, pangunahin na dahil hindi pa nakakamtan ng mga tao ang katotohanan at buhay, at sila ay nasa gitna ng paghahanap sa kaligtasan, kaya kailangang magdusa sila nang kaunti sa panahong ito.

3 Ngayon mismo, bawa’t isa sa mundo ay pinadaraan sa pagsubok: nagdurusa pa rin ang Diyos, kaya paanong hindi rin kayo magdurusa? Kung walang pagpipino sa pamamagitan ng malalaking sakuna, hindi nagkakaroon ng tunay na pananampalataya ang mga tao, ni makakakuha sila ng katotohanan at buhay. Ang hindi pagkakaroon ng mga pagsubok at pagpipino ay hindi maaari. Si Pedro sa huli ay sinubok nang pitong taon. Dumanas siya ng daan-daang pagsubok sa buong pitong taong iyon; saka lang siya nagkamit ng buhay at nakaranas ng pagbabago sa kanyang disposisyon. Samakatuwid, kapag tunay mong nakamit ang katotohanan at nakilala ang Diyos, mararamdaman mong dapat kang nabubuhay para sa Diyos. Kung hindi ka nabubuhay para sa Diyos, magsisisi ka; isasabuhay mo ang natitira mong mga araw nang may mapait na panghihinayang at malaking pagsisisi.

Hango sa “Paano Malalaman ang Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Kabiguan ang Pinakamagandang Pagkakataon Upang Makilala Mo ang Iyong Sarili

Sumunod:Tanging Yaong Mga May Katotohanan ang Makakapagsabuhay ng Isang Tunay na Buhay

Baka Gusto Mo Rin