Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

935 Ang Pamantayan ng Diyos sa Pagsukat ng Mabuti at Masama

1 Ano ang pamantayan kung paanong ang mga gawa ng isang tao ay tinitimbang bilang mabuti o masama? Nakasalalay ito kung ikaw man o hindi, sa iyong mga kaisipan, pagpapahayag, at pagkilos, ay may patotoo ng pagsasagawa ng katotohanan at pagsasabuhay ng realidad ng katotohanan. Kung wala ka ng realidad na ito o hindi isinasabuhay ito, walang duda na ikaw ay isang gumagawa ng masama. Ang mga iniisip at panlabas na mga kilos mo ay hindi sumasaksi sa Diyos, ni nagpapahiya o tumatalo kay Satanas; sa halip, ipinapahiya ng mga ito ang Diyos, at puno ng mga markang nagsasanhi na mahiya ang Diyos. Hindi ka sumasaksi sa Diyos, hindi ginugugol ang sarili mo para sa Diyos, ni ginagampanan mo ang responsibilidad at mga tungkulin mo sa Diyos; sa halip, kumikilos ka para sa iyong sariling kapakanan. Sa katunayan ang “para sa iyong sariling kapakanan” ay nangangahulugang para kay Satanas.

2 Samakatuwid, sa huli, sasabihin ng Diyos, “Magsilayo kayo sa Akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.” Sa mga mata ng Diyos, hindi ka nakagawa ng mabubuting gawa; sa halip, naging masama ang iyong asal. Hindi ka gagantimpalaan; hindi ka aalalahanin ng Diyos. Hindi ba ito ganap na walang kabuluhan? Para sa bawat isa sa inyo na tumutupad sa inyong tungkulin, gaano man kalalim ang pagkaunawa mo sa katotohanan, kung nais mong pumasok sa realidad ng katotohanan, ang pinakasimpleng paraan para magsagawa ay isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, at pawalan ang iyong mga makasariling hangarin, indibiduwal na layon, mga motibo, mukha, at katayuan. Unahin mo ang mga interes ng bahay ng Diyos—ito ang pinakamaliit na dapat mong gawin. Kung hindi ito magawa ng isang taong gumaganap sa kanyang tungkulin, paano masasabi na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin? Hindi ito pagganap ng isang tao sa tungkulin.

Hango sa “Makakamtan Mo ang Katotohanan Matapos Ipagkaloob sa Diyos ang Iyong Tunay na Puso” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?

Sumunod:Ang Paglaban sa Diyos ay Humahantong Lamang sa Kaparusahan

Kaugnay na Content