981 Inililigtas ng Diyos ang mga Nagmamahal sa Katotohanan

1 Ang mga bagay na nagaganap sa bawat araw, mag-ing malaki man o maliit, ay maaaring maka-pagpayanig sa iyong pagpapasya, makapag-okupa sa iyong puso, makalimita sa iyong abilidad upang gawin ang inyong tungkulin, o kaya’y makapigil sa iyong patuloy na pag-unlad—ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangang taratuhin nang ma-taimtim, nararapat na maingat na suriin upang mahanap ang katotohanan, at lahat ng mga bagay na ito ay nagaganap sa sakop ng karanasan. Bumibitaw ang ilang tao sa kanilang mga tungkulin kapag may negatibong bagay na nangyayari sa kanila, at hindi na nakakabangon matapos ang bawat balakid. Mga hangal ang mga taong ito na hindi nagmamahal sa katotohanan, at mabibigo silang makamtan ang katotohanan kahit gugulin nila ang habang buhay na pananampalataya. Paanong makasusunod hanggang wakas ang mga gayong hangal?

2 Ang matatalinong tao at ang mga tunay na may katangiang panloob at nakakaunawa sa mga bagay na espirituwal ay mga naghahanap ng katotohanan, at walo sa sampung beses baka kaya nilang makamtan ang kaunting inspirasyon, aral, kaliwanagan at pag-unlad. Kapag ang parehong bagay ay nangyari sa isang hangal na hindi nakakaunawa sa mga bagay na espirituwal, sa sampung beses, ni minsan hindi nila makakamtan ang anumang pakinabang sa buhay, ni minsan hindi sila makagagawa ng anumang pagbabago at ni minsan hindi nila mauunawaan ang kanilang kalikasan. Nabibigo sila nang sampung beses, nadadapa sila nang sampung beses, nguni’t hindi pa rin sila nagigising ni hinahanap nila ang katotohanan para matagpuan ang ugat ng problema. Gaano man kalimit makinig ang ganyang uri ng tao ng mga sermon, hindi nila kailanman mauunawaan ang katotohanan—wala na silang pag-asa. Sa tuwing natitisod sila kailangan nila ng iba pa para tulungan silang makabangon, hikayatin sila. Kung hindi sila hinihikayat o tinutulungan, hindi sila basta babangong muli.

3 Ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay pagliligtas para sa mga nagmamahal sa katotohanan. Ito’y pagliligtas para sa mga may determinasyon at kapasiyahan, ang mga naghahangad ng katotohanan at katuwiran. Para sabihing may kapasiyahan ang isang tao’y nangangahulugang minimithi nila ang katuwiran, kabutihan at katotohanan, at mayroon silang konsensiya. Gumagawa ang Diyos sa mga taong ito upang maunawaan nila at makamtan ang katotohanan, upang malinis ang kanilang katiwalian at mapanibago ang kanilang disposisyon sa buhay. Kung sa loob mo’y walang pag-ibig sa katotohanan o paghahangad para sa katuwiran at liwanag, samakatuwid wala ng paraan upang maligtas.

Hango sa “Ang mga Taong Lito ay Hindi Naliligtas” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 980 Ang mga Nagmamahal sa Katotohanan ay Makakamtan ang Katotohanan

Sumunod: 982 Maliligtas Ka Kung 'Di Mo Isusuko ang Katotohanan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito