487 Kailangang Panindigan Palagi ang Isang Wastong Espirituwal na Buhay

1 Sa gawain ng Diyos, maging kung anuman ang Kanyang ginagawa o kung anumang mga pagbabago, sa paanuman ang mga tao ay dapat magpanatili ng isang normal na espiritwal na buhay. Marahil ikaw ay hindi naging maluwag sa kasalukuyang yugto ng iyong espiritwal na buhay, nguni’t hindi ka pa rin nakapagkamit nang masyado, hindi ka pa nakatamo nang masyado. Sa ganitong mga pagkakataon kailangan mo pa ring sundin ang mga patakaran; kailangan mong manatiling sumusunod sa mga patakarang ito nang hindi ka dumanas ng mga kabiguan sa iyong buhay at nang mapalugod mo ang kalooban ng Diyos. Kung ang iyong espiritwal na buhay ay hindi normal, hindi mo maiintindihan ang kasalukuyang gawain ng Diyos; palagi mong nararamdaman na ito ay lubos na hindi kaayon ng iyong sariling mga pagkaunawa, at nakahanda kang sundin Siya, nguni’t kulang ka sa panloob na udyok.

2 Kaya maging anuman ang kasalukuyang ginagawa ng Diyos, ang tao ay dapat makipagtulungan. Kapag ang tao ay hindi makikipagtulungan hindi magagawa ng Banal na Espiritu ang Kanyang gawain, at kung ang mga tao ay walang isang puso ng pakikipagtulungan, hindi nila gaano matatamo ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung gusto mong magkaroon ng gawain ng Banal na Espiritu sa loob mo, at gusto mong makamit ang pagsang-ayon ng Diyos, kailangan mong mapanatili ang iyong orihinal na katapatan sa harap ng Diyos. Ngayon, hindi kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng isang malalim na pagkaunawa, mas mataas na teorya, o ng mas maraming mga bagay—ang kinakailangan lamang ay iyong mapagtibay ang salita ng Diyos sa orihinal na saligan. Kapag hindi nakipagtulungan ang mga tao sa Diyos at hindi naghangad ng mas malalim na pagpasok, kukunin ng Diyos ang minsa’y nasa kanila na.

3 Sa loob, ang mga tao ay palaging sakim para sa kagaangan at mas gustong tahakin ang madaling daan. Ninanais nilang makamit ang mga pangako ng Diyos nang walang binabayarang anumang halaga. Ito ang mga malabis na saloobin sa gitna ng sangkatauhan. Ang pagkakamit ng buhay mismo nang walang binabayarang halaga—ano ba ang naging ganun kadali? Kapag ang isang tao ay naniniwala sa Diyos at naghahangad na pumasok sa buhay at naghahangad ng isang pagbabago sa kanilang disposisyon, kailangan nilang magbayad ng isang halaga at matamo ang isang kalagayan kung saan palagi nilang susundin ang Diyos anuman ang Kanyang gawin. Ito ay isang bagay na kailangang gawin ng mga tao. Kahit sundin mo ang lahat ng ito bilang isang patakaran, kailangang panatilihin mo ito, at gaano man katindi ang mga pagsubok, hindi mo bibitiwan ang iyong normal na kaugnayan sa Diyos. Dapat nagagawa mong manalangin, panatilihin ang iyong buhay iglesia, at manatili sa mga kapatid. Kapag sinusubok ka ng Diyos, dapat mo pa ring hanapin ang katotohanan. Ito ang pinakamaliit na pangangailangan para sa isang espiritwal na buhay.

Hango sa “Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 486 Mamuhay Ayon sa Salita ng Diyos upang Mapasainyo ang Gawain ng Banal na Espiritu

Sumunod: 489 Ituring ang Salita ng Diyos Bilang Batayan ng Asal Ninyo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

102 Tularan ang Panginoong Jesus

ITinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,ang pagtubos sa lahat ng taosa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,nang walang pansariling layunin...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito