88 Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos

I

Nagsisimula sa pagpapatahimik ng puso mo

ang normal na relasyon sa Diyos.

Kahit di mo maunawaan,

tuparin mga tungkulin mo sa Kanya.

Di pa huli para hintayin na mabunyag

kalooban ng Diyos at isagawa.

Kapag tama ang relasyon mo sa Diyos,

gayon din naman sa mga nasa paligid mo.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos,

magpasakop sa Diyos, unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

II

Kainin at inumin ang salita ng Diyos,

ang bato na pundasyon ng lahat.

Kumilos ayon sa hiling ng Diyos,

huwag tumutol ni mang-abala.

Huwag gumawa o magsalita ng mga bagay

na hindi pakikinabangan ng mga kapatid mo.

Huwag magdala ng kahihiyan, maging makatarungan at tapat,

gawin ang lahat na karapat-dapat sa Diyos.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos, magpasakop sa Diyos,

unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

III

Kahit mahina ang laman,

mapagsisilbihan mo ang pamilya ng Diyos

bilang pinakamahalaga,

ipagwalang-bahala anumang pagkawala.

Hindi nag-iimbot sa sarili

pero nagsasagawa sa pagkamatuwid.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos, magpasakop sa Diyos,

unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

Oh, normal. Oh, normal.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 87 Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala

Sumunod: 89 Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos

Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.
Kumonsulta Ngayon
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Paano Tayo Makakapagtatag ng Relasyon sa Diyos?

Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay para sa atin, nguni’t masyado tayong abala sa trabaho para magbasa nito kaya lumalayo tayo sa Diyos. Basahin mo ang artikulong ito upang malaman ang 4 na paraan upang maging mas malapit sa Diyos.

Paano ang Paghubog ng Pananampalataya sa Diyos

Ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos ay ang dapat pagsikapan na maabot ng mga Kristiyano sa ating paniniwala sa Diyos at ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kung gayon, ano ang tunay na pananampalataya at paano tayo makapaghuhubog ng ating pananampalataya sa Diyos? I-click upang mas malaman.

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Talaan ng mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito