Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob

Bilis

Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob

I

Kasama ng Diyos ang tao ng maraming taon,

walang sinuman ang nakakaalam,

walang sinuman ang nakakakilala sa Kanya;

ngayon ang mga salita ng Diyos ay nagsasabi

sa kanilang Siya ay naririto.

Hinihiling niya sa tao na lumapit sa Kanya,

upang makatanggap sila mula sa Kanya.

Ngunit ang tao ay nagpapatuloy pa rin sa paglayo;

hindi nakapagtatakang walang nakakakilala sa Kanya.

Kapag humakbang ang Diyos sa buong sansinukob,

nagsisimulang mag-isip nang malalim ang tao.

Lumalapit sila sa harapan ng Diyos

at sila ay lumuluhod at sumasamba sa Diyos.

Ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

ng pagbabalik ng Diyos at ng Kanyang pag-alis.

Ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

ng pagbabalik ng Diyos at ng Kanyang pag-alis, oh!

II

Sinimulan ng Diyos ang Kanyang gawain sa tao

at ng Kanyang huling plano sa buong mundo.

Ang sinuman na hindi nag-iingat,

walang-awang kaparusahan ay tiyak na matitikman.

Hindi ito ang malamig na puso ng Diyos;

ito ay isang hakbang lamang ng Kanyang plano,

na dapat sundin ng lahat ng mga bagay;

ito ay isang katotohanan na hindi maaaring baguhin kailanman.

Susuko sa Diyos mga tao sa lupa,

masunurin katulad ng mga anghel,

walang nagnanais na lumaban o maghimagsik;

ito ang gawain ng Diyos sa buong mundo.

III

Nang pormal na pasimulan ng Diyos ang Kanyang gawain,

ang lahat ng tao ay kumikilos patungo sa Kanya.

Nagiging abala sa Diyos ang sansinukob;

mundo'y nagsasaya, mga tao'y napapasigla.

Ang malaking pulang dragon ay nasa isang pag-ikot,

naglilingkod sa Diyos laban sa sarili nitong kalooban.

Hindi nito maaaring sundin ang kanyang sariling hiling,

ngunit dapat sundin ang kontrol ng Diyos.

IV

Ang dragon ay hambingan, hambingan ng plano ng Diyos,

kaaway ng Diyos at Kanyang lingkod.

Upang makumpleto huling yugto ng gawain N'ya,

nagkatawang-tao ang Diyos sa lungga nito,

kaya ang dragon ay mabuting naglilingkod sa Diyos;

ito ay upang lupigin ito upang wakasan ang plano ng Diyos.

Ang mga anghel ay sumali sa Diyos sa labanan

upang bigyang lugod ang puso ng Diyos sa huling yugto,

upang bigyang lugod ang puso ng Diyos sa huling yugto.

Susuko sa Diyos mga tao sa lupa,

masunurin katulad ng mga anghel,

walang nagnanais na tumutol o maghimagsik;

ito ang gawain ng Diyos sa buong mundo.

Ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

ng pagbabalik ng Diyos at ng Kanyang pag-alis.

Ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

ng pagbabalik ng Diyos at ng Kanyang pag-alis, oh!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga Tao

Sumunod:Sino ang Nakaayon sa Diyos