Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

O Makapangyarihang Diyos, Napakaluwalhati Mo

Bilis

O Makapangyarihang Diyos, Napakaluwalhati Mo

I

Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw,

Ikaw ang muling dumating na Tagapagligtas.

Nasimulan Mo na ang paghatol sa huling panahon,

naipahayag Mo na ang mga katotohanan

para iligtas ang sangkatauhan.

Ang mga salita Mo'y

nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad,

nililinis tiwaling disposisyon ng tao.

Ang mga salita Mo ay ang lahat ng katotohanan,

ibinubunyag ang pagkamatuwid at kabanalan ng Diyos.

Hinahatulan Mo ang lumang daigdig

sa pamamagitan ng mga salita,

hinahatulan lahat ng tao at bansa.

Lahat ay tinutupad ng Iyong mga salita,

lubusan Mong nadaig si Satanas.

Papuri sa Iyo, Makapangyarihang Diyos,

Ikaw ay tunay na maluwalhati.

Nakakamangha ang Iyong mga gawa,

lahat ng bansa at mga tao'y sumasayaw sa galak.

II

Ikaw ay nagpakita na at gumawa sa Tsina,

gamit ang malaking pulang dragon bilang tagapagsilbi.

Sinusubukan lahat ni Satanas upang labanan ang Iyong gawa,

ito'y nabigo sa kahihiyan saanman.

Nakagawa Ka ng grupo ng mga mananagumpay

na sumasaksi sa Iyo sa kabila ng kahirapan.

Matapat na ginagampanan ng Iyong mga tao

ang kanilang tungkulin,

lahat ibinibigay para Ikaw ay mahalin at sundin.

Nilupig na ng Iyong gawa si Satanas,

Ikaw ay lubos na niluluwalhati sa mundo.

Ang kaharian Mo'y nagpakita sa mundo,

lahat ng bansa at mga tao'y sumasamba sa Iyo.

Papuri sa Iyo, Makapangyarihang Diyos,

Ikaw ay tunay na maluwalhati.

Mga gawa Mo'y nakamamangha,

lahat ng bansa't mga tao'y sumasayaw sa galak.

III

Nagtagumpay na ang dakila Mong gawain,

at Ikaw ay magbabalik sa Sion.

Ang mga taong pinili Mo'y nagkamit na ng kaligtasan,

tunay na bumabaling sa Iyo, nabibilang sa Iyo.

Ang gawa Mo'y nagsimulang lumaganap sa buong mundo,

sasapit na ang malaking kalamidad.

Ang hindi pagtanggap sa Makapangyarihang Diyos

ay pagkahulog sa kalamidad.

Buburahin ng kalamidad ang masamang sangkatauhan,

tanging bayan Mo ang mananatili.

Lahat ng mga bansa at tao'y

nagbabalik sa harap ng Iyong trono,

lahat ay nagpupuri sa Iyo nang kanilang buong puso.

Papuri sa Iyo, Makapangyarihang Diyos,

Ikaw ay tunay na maluwalhati.

Lahat ng bagay sumasayaw sa galak,

pinupuri ang Makapangyarihang Diyos

sa pagkakamit ng kaluwalhatian.

Sinundan:Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos

Sumunod:Purihin ang Diyos nang Buong Puso

Baka Gusto Mo Rin