544 Ang mga Nagmamahal sa Katotohanan ay Makakamtan ang Katotohanan

1 Ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay pagliligtas para sa mga nagmamahal sa katotohanan. Ito’y pagliligtas para sa mga may determinasyon at kapasiyahan, ang mga naghahangad ng katotohanan at katuwiran. Para sabihing may kapasiyahan ang isang tao’y nangangahulugang minimithi nila ang katuwiran, kabutihan at katotohanan, at mayroon silang konsensiya. Gumagawa ang Diyos sa mga taong ito upang maunawaan nila at makamtan ang katotohanan, upang malinis ang kanilang katiwalian at mapanibago ang kanilang disposisyon sa buhay. Kung sa loob mo’y walang pag-ibig sa katotohanan o paghahangad para sa katuwiran at liwanag, kung gayon tuwing makakasagupa mo ang kasamaan, hindi ka magkakaroon ng determinasyong iwaksi ang masasamang bagay o ng kapasiyahang magdusa ng kahirapan, at kung manhid ang konsensiya mo, ang iyong kakayahang tumanggap ng katotohanan ay manhid din, hindi ka matalas sa katotohanan o sa mga bagay na nangyayari, hindi kayang pag-ibahin ang anuman, at wala kang abilidad na hawakan o lutasin ang mga bagay-bagay, kaya walang paraan para maligtas.

2 Kapag nakakatagpo ka ng mga bagay-bagay, kailangan mong pumili, kailangan mong harapin ang mga ito nang tama, kailangan mong huminahon at kailangan mong gamitin ang katotohanan para lutasin ang problema. Ano ang silbi ng iyong karaniwan nang pagkaunawa sa ilang mga katotohanan? Ang mga ito ay hindi nariyan para lamang busúgín ang iyong tiyan at ang mga ito ay hindi nariyan para lamang salitain at wala ng iba pa, ni ang mga ito ay para lutasin ang mga problema ng iba; sa halip ang mga ito ay para lutasin ang sarili mong mga paghihirap. Bakit nasabi na si Pedro ay isang bunga? Sapagkat mayroon siyang bagay na may halaga o kaya’t bagay na dapat perpektuhin, mayroon siyang pagpapasya na hanapin ang katotohanan at mayroon siyang matatag na kalooban; mayroon siyang dahilan, handang tiisin ang paghihirap at siya ay nagagalak sa katotohanan na kanyang puso, at sa kapag siya’y nakakasagupa ng kahit ano hindi niya binibitiwan ito. Lahat ng mga ito ay matibay na mga puntos. Tanging silang naghahanap ng katotohanan nang may pagpapasya ang makakatanggap ng katotohanan at gagawing perpekto ng Diyos.

Hango sa “Ang mga Taong Lito ay Hindi Naliligtas” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 543 Ang Dapat Mong Taglayin para Maisagawa ang katotohanan

Sumunod: 545 Mamuhay Ayon sa mga Salita ng Diyos upang Mabago ang Iyong Disposisyon

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito