Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

980 Ang mga Nagmamahal sa Katotohanan ay Makakamtan ang Katotohanan

1 Ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay pagliligtas para sa mga nagmamahal sa katotohanan. Ito’y pagliligtas para sa mga may determinasyon at kapasiyahan, ang mga naghahangad ng katotohanan at katuwiran. Para sabihing may kapasiyahan ang isang tao’y nangangahulugang minimithi nila ang katuwiran, kabutihan at katotohanan, at mayroon silang konsensiya. Gumagawa ang Diyos sa mga taong ito upang maunawaan nila at makamtan ang katotohanan, upang malinis ang kanilang katiwalian at mapanibago ang kanilang disposisyon sa buhay. Kung sa loob mo’y walang pag-ibig sa katotohanan o paghahangad para sa katuwiran at liwanag, kung gayon tuwing makakasagupa mo ang kasamaan, hindi ka magkakaroon ng determinasyong iwaksi ang masasamang bagay o ng kapasiyahang magdusa ng kahirapan, at kung manhid ang konsensiya mo, ang iyong kakayahang tumanggap ng katotohanan ay manhid din, hindi ka matalas sa katotohanan o sa mga bagay na nangyayari, hindi kayang pag-ibahin ang anuman, at wala kang abilidad na hawakan o lutasin ang mga bagay-bagay, kaya walang paraan para maligtas.

2 Kapag nakakatagpo ka ng mga bagay-bagay, kailangan mong pumili, kailangan mong harapin ang mga ito nang tama, kailangan mong huminahon at kailangan mong gamitin ang katotohanan para lutasin ang problema. Ano ang silbi ng iyong karaniwan nang pagkaunawa sa ilang mga katotohanan? Ang mga ito ay hindi nariyan para lamang busúgín ang iyong tiyan at ang mga ito ay hindi nariyan para lamang salitain at wala ng iba pa, ni ang mga ito ay para lutasin ang mga problema ng iba; sa halip ang mga ito ay para lutasin ang sarili mong mga paghihirap. Bakit nasabi na si Pedro ay isang bunga? Sapagkat mayroon siyang bagay na may halaga o kaya’t bagay na dapat perpektuhin, mayroon siyang pagpapasya na hanapin ang katotohanan at mayroon siyang matatag na kalooban; mayroon siyang dahilan, handang tiisin ang paghihirap at siya ay nagagalak sa katotohanan na kanyang puso, at sa kapag siya’y nakakasagupa ng kahit ano hindi niya binibitiwan ito. Lahat ng mga ito ay matibay na mga puntos. Tanging silang naghahanap ng katotohanan nang may pagpapasya ang makakatanggap ng katotohanan at gagawing perpekto ng Diyos.

Hango sa “Ang mga Taong Lito ay Hindi Naliligtas” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Ang Dapat Mong Taglayin para Maisagawa ang katotohanan

Sumunod:Inililigtas ng Diyos ang mga Nagmamahal sa Katotohanan

Baka Gusto Mo Rin