Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

979 Ang Dapat Mong Taglayin para Maisagawa ang katotohanan

1 Bakit napakahirap para sa iyo ang pagsisikap na matamo ang katotohanan at pagsasagawa nito, na para bang ginagaod mo ang bangka nang pasalungat sa agos at, kapag tumigil ka sa paggaod pasulong, matatangay ka pabalik? Ito ay dahil ang likas na pagkatao ay taksil sa Diyos. Ang likas na pagkatao ni Satanas ay nangingibabaw na sa kalooban ng mga tao, at ito ay isang puwersang kontra sa mga pagbabago. Ang mga taong may likas na pagkataong nagtataksil sa Diyos, siyempre pa, ay madaling magagawa ang mga bagay na nagtataksil sa Diyos, at natural na mahihirapan silang kumilos nang positibo. Lubos na piangpapasiyahan ito ng likas na pagkatao at diwa ng tao. Kapag talagang nauunawaan mo ang katotohanan at nagsisimula kang mahalin ang katotohanan sa iyong kalooban, sa paggawa ng mga bagay na iyon na umaayon sa katotohanan, sisigla ka. Ito ay nagiging normal, hanggang sa punto kung saan magagawa mo ito sa madali at masayang paraan, at nadarama mo na ang paggawa ng anumang bagay na negatibo ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Ito ay dahil nangingibabaw na ang katotohanan sa puso mo.

2 Kung talagang nauunawaan mo ang katotohanan tungkol sa buhay ng tao, kung nauunawaan mo ang katotohanan tungkol sa nararapat na klase ng tao, paano maging walang kamalian at prangkang tao, isang matapat na tao, at kung paano maging isang tao na nagpapatotoo para sa Diyos at naglilingkod sa Kanya, hindi ka na muling makakagawa ng masama na sumusuway sa Diyos kailanman, ni hindi ka gaganap sa papel ng isang bulaang pinuno, isang bulaang manggagawa, o isang anticristo. Kahit linlangin ka pa ni Satanas, o tuksuhin ka ng isang masamang tao, hindi ka pa rin sasama; sino man ang nagtangkang puwersahin ka, hindi ka pa rin kikilos nang gayon. Kapag natamo na ng mga tao ang katotohanan, at naging buhay na nila ang katotohanan, nagagawa na nilang kamuhian ang kasamaan at makadama ng pagkasuklam sa mga bagay na negatibo, at magiging mahirap para sa kanila na gumawa ng kasamaan, dahil nagbago na ang mga disposisyon nila sa buhay at naperpekto na sila ng Diyos.

Hango sa “Mababago Mo Lamang ang Iyong Disposisyon sa Pamamagitan ng Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Hanapin ang Katotohanan Upang Magkaroon ng mga Pagbabago sa Disposisyon

Sumunod:Ang mga Nagmamahal sa Katotohanan ay Makakamtan ang Katotohanan

Kaugnay na Content