Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo
2Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan
3Awit ng Taos-pusong Pagkapit
4Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita
5Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos
6Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao
7Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan
8Disidido Akong Sundin ang Diyos
9Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan
10Saan ang aking tahanan
11Pananabik
12Puso-sa-Puso sa Diyos
13Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay
14Pagkakaugnay sa Diyos
15O Panginoon, Nasaan Ka?
16Purihin ang Diyos nang Buong Puso
17Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso
18O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal
19Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso
20Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos
21Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko'y Sa'Yo
22Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso
23Alam ng Diyos ang Aking Puso
24Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman
25Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo
26Mahalin ang Diyos ang Aking Nais
27Pinupuri ng Lahat ng Tao ang Makapangyarihang Diyos
28Kasama Ka Hanggang Wakas
29Gusto Kong Mahalin ang Diyos nang Mas Malalim
30Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian
31Pagtitika
32Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin
33Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian
34Ang Buhay ng Isang Bagong Tao
35Mahal Ko, Pakihintay Ako
36Panahon
37Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos
38Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos
39O Minamahal Ko, Hinahanap Kita
40Sana Maantig Muli ng Diyos Ang Ating Mga Espiritu
41Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin
42Ikaw Ay Nasa Puso Ko
43Panahon ng Paghihiwalay
44O Makapangyarihang Diyos, Napakaluwalhati Mo
45Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay
46Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos