Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

1027 Ang Diyos ay Nagtitiis ng Matinding Kahihiyan para Iligtas ang Sangkatauhan

1 Pangunahing di-magkatulad ang tao at Diyos at nabubuhay sa dalawang magkaibang kinasasaklawan. Hindi kayang maunawaan ng tao ang wika ng Diyos at lalong hindi kayang malaman ang mga kaisipan ng Diyos. Ang Diyos lamang ang nakauunawa sa tao at imposible para sa tao na maunawaan ang Diyos. Samakatuwid, kailangang maging tao ang Diyos at maging gaya ng uri ng tao, nagtitiis ng matinding kahihiyan at sakit para iligtas ang sangkatauhan, nang sa gayon ay kanilang maunawaan at malaman ang gawain ng Diyos. Bakit ba palaging inililigtas ng Diyos ang tao at hindi kailanman sumusuko? Hindi ba dahil ito sa Kanyang pag-ibig sa tao? Nakikita Niya ang sangkatauhan na ginawang tiwali ni Satanas at hindi Niya makayang bumitaw o sumuko. Kaya nga mayroon Siyang isang plano ng pamamahala.

2 Kung wawasakin ng Diyos ang sangkatauhan kapag nagalit Siya gaya ng ginuguni-guni ng mga tao, kung gayon hindi na kailangang magdusa nang ganito para iligtas ang tao. At ito’y talagang dahil sa sakit na tiniis sa Kanyang pagkakatawang-tao kaya natutuklasan ng mga tao paunti-unti ang Kanyang pag-ibig at nakikilala ng lahat ng tao. Kung hindi ginampanan ng Diyos ang ganitong uri ng gawain ngayon, malalaman lamang ng mga tao na mayroong Diyos sa langit at na mayroon Siyang pag-ibig sa sangkatauhan. Kung magkagayon magiging doktrina lamang iyan, at hindi kailanman mamamasdan at mararanasan ng mga tao ang totoong pag-ibig ng Diyos.

3 Tanging sa paggawa ng Diyos ng Kanyang gawain sa katawang-tao nagkakaroon ang mga tao ng totoong pagkaunawa sa Kanya. Ang pagkaunawang ito ay hindi malabo o walang laman, at ni hindi ito matamis-pakinggang pananalita, kundi isang pag-unawa na talagang totoo, dahil isang mapanghahawakang kapakinabangan ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa tao. Gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay ni Jesus sa mga tao? Naglingkod Siya bilang handog sa kasalanan para sa masamang sangkatauhan sa pagiging ipinako sa krus, dumating Siya para gawing ganap ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan, hanggang ipinako Siya sa krus. Walang hangganan ang pag-ibig na ito at masyadong makabuluhan ang gawaing nagawa na ng Diyos.

Hango sa “Nauunawaan Mo ba ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan?” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao

Sumunod:Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit

Baka Gusto Mo Rin