Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Dumako sa Sion na may pagpupuri

Bilis

Dumako sa Sion na may pagpupuri

I

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos!

Hari ng Sansinukob, Huling Cristo,

aming maliwanag at nagniningning na Araw,

sumikat mula

sa pinaka-marilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.

Makapangyarihang Diyos!

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Kami'y nagsasaya para sa Iyo,

umaawit at umiindak.

Ikaw nga ang aming Tagapagligtas

at ang Panginoon ng sansinukob.

II

Gumawa Ka ng grupo ng mga mananagumpay

at kinumpleto ang plano ng pamamahala ng Diyos.

Lahat ay dapat manumbalik sa bundok,

manalangi't lumuhod sa 'Yong trono!

Ikaw ang tangi at tunay na Diyos;

Ika'y dakila at kapuri-puri.

Kaluwalhatian, papuri at awtoridad alay sa 'Yong trono!

Bukal ng buhay ay dumadaloy mula sa trono,

pinapakai't pinapainom 'Yong bayan,

buhay nami'y nagbabago araw-araw.

Bagong ilaw nagpapaliwanag

at sumusunod sa amin, laging nagbubunyag

ng mga bagong bagay tungkol sa Diyos.

III

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos!

Hari ng Sansinukob, Huling Cristo,

aming maliwanag at nagniningning na Araw,

sumikat mula

sa pinaka-marilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.

Makapangyarihang Diyos!

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Kami'y nagsasaya para sa Iyo,

umaawit at umiindak.

Ikaw nga ang aming Tagapagligtas

at ang Panginoon ng sansinukob.

IV

Kumpirmahin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagdanas.

Mga salita ng Diyos laging nagpapakita,

nagpapakita sa kalooban ng mga tamang tao.

Tayo'y tunay na pinagpala!

Kaharap ang Diyos bawat araw,

kausap Siya tungkol sa lahat ng bagay.

Hayaang magpasya sa lahat ang Diyos.

Magnilay sa salita ng Diyos.

Ating puso'y lahat tahimik sa loob ng Diyos.

Kaya lumalapit tayo sa Diyos,

tinatanggap ang Kanyang ilaw.

Ating buhay, gawa, salita't isip

lahat ay batay sa salita ng Diyos.

Palaging sinasabi sa atin ang tama sa mali.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos!

Hari ng Sansinukob, Huling Cristo,

aming maliwanag at nagniningning na Araw,

sumikat mula

sa pinaka-marilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.

Makapangyarihang Diyos!

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Kami'y nagsasaya para sa Iyo,

umaawit at umiindak.

Ikaw nga ang aming Tagapagligtas

at ang Panginoon ng sansinukob.

Salita ng Diyos, gaya ng karayom hila ang sinulid.

Mga bagay na nakakubli ay bawat isang ilalantad.

Makipag-usap sa Kanya, huwag maantala.

Mga saloobin at ideya'ng inilantad ng Diyos.

Ang bawat sandali ng buhay,

ay nakakaranas ng paghatol,

lahat sa harap ng trono ni Cristo.

Bawat bahagi ng ating katawan ay inaagaw pa rin ni Satanas.

Upang mabawi ang awtoridad ng Diyos,

dapat linisin ang templo ng Diyos (ngayon).

Upang maangking lubos ng Diyos

kailanga'y paglalaban ng buhay at kamatayan.

Lumang sarili'y ipako sa krus,

upang buhay ni Cristo ay makapaghari.

Ang Banal na Espiritu ngayo'y sumusulong

sa bawat bahagi natin,

naglulunsad ng digmaan!

Hangga't tayo'y handang magsakripisyo

at makipagtulungan sa Diyos,

ang liwanag ng Diyos ay mananatili

upang tayo'y paka-linisin,

at muling bawiin ang lahat ng inangkin ni Satanas,

upang tayo ay gawing ganap na Kanya.

Oras 'wag sayangin.

Mamuhay sa loob ng salita ng Diyos.

Maitayo kasama ng mga banal,

madala tungo sa kaharian N'ya't

pumasok sa l'walhati kasama ng Diyos.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos!

Hari ng Sansinukob, Huling Cristo,

aming maliwanag at nagniningning na Araw,

sumikat mula

sa pinaka-marilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.

Makapangyarihang Diyos!

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Kami'y nagsasaya para sa Iyo,

umaawit at umiindak.

Ikaw nga ang aming Tagapagligtas

at ang Panginoon ng sansinukob.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari

Sumunod:Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos

Baka Gusto Mo Rin