Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

98 Mga Pagpapahayag ng Pananampalataya sa Diyos

Ang pinakapangunahing bahagi

ng pananampalataya sa Diyos

ay ang pagbabasa sa mga salita ng Diyos sa bawat araw.

At ang kailangang pagsasanay araw-araw

ay panalangin sa Diyos at pagninilay sa sarili.

Ang pangunahing pagtuon ng pananampalataya

ay pagsasagawa ng katotohanan

at pagkakaroon ng mga prinsipyo sa iyong mga kilos.

Ang konsensyang dapat panatilihin

sa pananampalataya sa Diyos

ay pagiging tapat sa tungkulin upang kumpletuhin

ang tagubilin ng Diyos.

Kapag may pagmamahal ka sa Diyos,

iyan ang tunay na pananampalataya sa Diyos.

Ginagawa kang tapat at maramgal ng pagmamahal sa Diyos.

Kung patuloy kang nagmamahal sa Diyos

at nabubuhay ka para sa Diyos,

hindi mo kailanman malalaman ang damdamin ng pagsisisi.

Tanging ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos

ang maaaring magpatotoo sa Kanya

at makakapagtaas sa Kanya.

Totoo ito: Walang mas makahulugan

at walang mas pinagpala

kaysa pagmamahal sa Diyos,

kaysa pagmamahal sa Diyos.

Ang landas sa pagkakamit ng kaligtasan

ay pagsunod sa gawain ng Diyos,

paghahangad sa katotohanan.

Ang pagtanggap ng Kanyang pakikitungo at paghatol

ay ang pangunahing aral ng pananampalataya sa Diyos.

Ang pinakamahalagang realidad

ay pagpasok sa katotohanan at pagiging tapat.

Gawin ang pagsunod sa katotohanan

na misyon ng iyong buhay,

iyan ang pinakamataas na prinsipyo

ng pagsasagawa ng pananampalataya sa Diyos.

Kapag may pagmamahal ka sa Diyos,

iyan ang tunay na pananampalataya sa Diyos.

Ginagawa kang tapat at maramgal ng pagmamahal sa Diyos.

Kung patuloy kang nagmamahal sa Diyos

at nabubuhay ka para sa Diyos,

hindi mo kailanman malalaman ang damdamin ng pagsisisi.

Tanging ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos

ang maaaring magpatotoo sa Kanya

at makakapagtaas sa Kanya.

Totoo ito: Walang mas makahulugan

at walang mas pinagpala

kaysa pagmamahal sa Diyos,

kaysa pagmamahal sa Diyos.

Ang pinakamalaking kabiguan

ng pananampalataya sa Diyos

ay pagsunod at pagsamba sa mga tao.

Kapag naniwala ka sa Diyos, tandaan,

hindi mo dapat ipagkanulo o labanan Siya.

Dapat kang matakot sa Kanya

at layuan ang kasamaan,

iyan ang habambuhay na paraan

ng pananampalataya sa Diyos.

Ang panghuling layunin ng pananampalataya sa Diyos

ay ang pagkatutong makilala ang Diyos

at pagpapatotoo sa Kanya.

Kapag may pagmamahal ka sa Diyos,

iyan ang tunay na pananampalataya sa Diyos.

Ginagawa kang tapat at maramgal

ng pagmamahal sa Diyos.

Kung patuloy kang nagmamahal sa Diyos

at nabubuhay ka para sa Diyos,

hindi mo kailanman malalaman ang damdamin ng pagsisisi.

Tanging ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos

ang maaaring magpatotoo sa Kanya

at makakapagtaas sa Kanya.

Totoo ito: Walang mas makahulugan

at walang mas pinagpala

kaysa pagmamahal sa Diyos,

kaysa pagmamahal sa Diyos.

Sinundan:Naglalakad Ako sa Daan Papunta sa Kaharian

Sumunod:Pinahahalagahan ng Puso Ko ang Salita ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin