4 Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian

Nagsimula na sa mga iglesia

ang pagpapakita ng Diyos.

Espiritu ang nangungusap,

Siya'y nagngangalit na apoy,

maringal, naghahatol.

Totoong Siya ang Anak ng tao,

nadaramitan hanggang paa,

ang dibdib Niya'y may bigkis na ginto.

Ulo't buhok, puting parang lana.

Kanyang mga mata'y parang apoy,

mga paa'y parang tanso sa pugon.

Tinig Niya'y parang mga katubigan.

Pitong bituin sa kamay,

espadang magkabila ang talim sa bibig,

kumikinang ang Kanyang mukha

na parang sikat ng araw.

Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos

sa espirituwal na katawan,

hindi sa katawang-tao,

mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo.

Lumagpas na sa sansinukob,

nakaupo sa maluwalhating trono,

pinamamahalaan ang lahat

mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

Anak ng tao'y napatotohanan na,

at Diyos ay inihahayag sa lahat.

Tulad ng todong pagkinang ng araw,

kaluwalhatian Niya'y lumitaw na.

Nangniningning ang maluwalhati Niyang mukha,

nakakasilaw sa mga mata ng lahat.

Walang nangangahas na lumaban dito.

Ang lumaban ay tiyak na mamamatay.

Lumaban man ang isang tao sa isip o salita,

o sa kanyang mga gawa,

di siya kaaawaan,

at inyong makikita

paghatol lang ang inyong mapapala.

Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos

sa espirituwal na katawan,

hindi sa katawang-tao,

mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo.

Lumagpas na sa sansinukob,

nakaupo sa maluwalhating trono,

pinamamahalaan ang lahat

mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

Hawak ng Diyos ang kapalaran ng sansinukob.

Pag sinabi ng Diyos,

iyon ang mangyayari.

Pag tinakda ng Diyos,

iyon ang mangyayari.

Tinatapakan ng Diyos si Satanas,

sa kailaliman!

Nadaig na ng Diyos ang lahat ng kasamaan.

Kapag tinig ng Diyos ay lumabas,

buong mundo'y maglalaho.

Langit at lupa'y lilipas,

lahat ng bagay ay mapapanibago.

Hindi 'yan mababago.

Nadaig na ng Diyos ang mundo.

At ngayo'y nakaupo Siya rito at kinakausap kayo.

Lahat ng may pandinig ay dapat makinig.

Ngayong nakaupo ang Diyos dito,

kinakausap kayo,

mga nabubuhay,

dapat tanggapin ang Kanyang salita.

Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos

sa espirituwal na katawan,

hindi sa katawang-tao,

mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo.

Lumagpas na sa sansinukob,

nakaupo sa maluwalhating trono,

pinamamahalaan ang lahat

mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 3 Awit ng Kaharian (III) Lahat ng Tao, Sumigaw sa Galak

Sumunod: 5 Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito