Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 7: Pero’di pa rin ‘yan naiintindihan ng karamihan sa nananalig. Akala nila sa pananalig sa Diyos sa relihiyon, nananalig sila sa Panginoong Jesus at ‘di sa mga pastor, kaya papa’no sila hindi maliligtas?

Sagot: Anong klaseng lugar ang relihiyon? Lugar ‘yan ng mga Fariseo, dating pugad ng mga anticristo. Nangangarap lang kayo kung iniisip niyong maliligtas kayo sa pananalig do’n. Ba’t ‘di maliligtas ang taong nananalig sa Diyos sa relihiyon? Ang pangunahing dahilan ay nang isagawa ng Diyos ang bagong gawain sa mga huling araw, nailipat na’ng gawain ng Banal na Espiritu sa bagong gawain ng Diyos. kaya naman nawala sa mga relihiyon ang gawain ng Banal na Espiritu. Gayundin, lubos nang kontrolado ng mga ipokritong Fariseo at anticristo ang mga relihiyon, at naging lugar na kumakalaban sa Diyos. Bukod sa wala sa relihiyon ang Banal na Espiritu, wala rin do’n para gumawa’ng Diyos na nagkatawang-tao. Hindi mararanasan ng tao’ng gawain ng Diyos sa mga huling araw sa pananalig sa Kanya sa relihiyon. Di nila makakain, maiinom at matatamasa’ng mga salita ng Diyos sa mga huling araw, kaya natural na bumagsak sila sa kadiliman. Kung ‘di hinahanap ng mga tao’ng tunay na daan, madali silang babagsak sa kasukalan at ‘di sila tatanggap ng pagliligtas ng Diyos. Ang mga bumagsak sa kasukalan ng mga relihiyon ay humahawak lang sa Biblia sa mga pagtitipon, at ‘di nagtatamasa ng mga salita ng Diyos sa ngayon. Kung wala’ng patnubay ng Espiritu Santo, malabo’ng Diyos na pinaniniwalaan ng tao. Lahat ng sinasabi nila sa meeting ay tungkol sa gawain ng Diyos at mga sinambit sa Biblia noon. Pa’no matatanggap ng gayong mga tao ang pagliligtas at pangako ng Diyos sa mga huling araw? Tulad no’ng magsimulang gumawa ang Panginoong Jesus sa labas ng templo. Naging magulong kasukalan ang templo, isang lungga ng mga tulisan. Dahil di nila sinunod ang gawain ng Panginoong Jesus, ang mga nanatili sa templo ay humawak pa rin sa mga lumang kautusan at panuntunan, at hindi nailigtas ng Panginoon. Gayundin, isinagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol Niya ngayong mga huling araw, na nagpapahayag ng katotohanan para linisin ang sangkatauhan, para makawala ang tao sa masamang disposisyon at mga impluwensya ni Satanas at mailigtas ng Diyos, at magawang perpekto ng Diyos at madala sa Kanyang kaharian. Isa ‘tong magandang pagkakataon. Kung ‘di susunod ang tao sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, di sila maliligtas at papasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Makapangyarihang Diyosi: “Ang karamihan sa kanilang mga salita at mga pagkilos ay nakaayon sa mga nakalipas na mga kinakailangan ng gawain ng Banal na Espiritu; ang mga ito ay doktrina at hindi katotohanan. Ang gayong doktrina at alituntunin ay sapat na upang patunayan na ang nag-iisang bagay na nagtitipon sa kanila ay relihiyon; hindi sila ang mga napili, o ang mga pinag-uukulan ng gawain ng Diyos. Ang pagtitipon nilang lahat na magkakasama ay matatawag lamang na maringal na kongreso ng relihiyon, at hindi matatawag na iglesia. Ito ay isang katunayan na hindi mababago. Wala sa kanila ang bagong gawain ng Banal na Espiritu; ang kanilang ginagawa ay tila samyo-ng-relihiyon, ang kanilang isinasabuhay ay tila sagana sa relihiyon; hindi sila nagtataglay ng presensiya at gawain ng Banal na Espiritu, lalo nang hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng disiplina at pagliliwanag ng Banal na Espiritu. … Wala silang kaalaman sa pagkasuwail at paglaban ng tao, walang kaalaman sa lahat ng masasamang gawa ng tao, lalong wala silang kaalaman sa gawain at kasalukuyang kalooban ng Diyos. Lahat sila ay walang alam, mabababang mga tao, sila ay mga hamak na hindi nararapat tawaging mananampalataya!” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Silang mga nagnanais na makamtan ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Cristo ay ang mga pinaka-hibang na tao sa mundo, at silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Cristo ay mga ligaw sa guniguni. At sa gayon sinasabi ko na ang mga tao na hindi tatanggap kay Cristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Cristo ay ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, na walang sinuman ang makakalampas. Walang sinuman ang gagawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Cristo lang. Ikaw ay naniniwala sa Diyos, at sa gayon dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang paraan. Hindi mo dapat isipin lang ang pagtanggap ng mga pagpapala nang hindi tumatanggap ng katotohanan, o tinatanggap ang tustos ng buhay. Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Lahat ng ayaw tumanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos at ayaw sumunod sa gawai’t salita ngayon ng Diyos ay Kanyang kasusuklaman. Kaya ang mga nananatili sa mga sambahan, natural, walang patnubay ng Diyos at ‘di natatamo ang aktuwal na mga salita ng Diyos. Mahuhulog sila sa kadiliman at mapupuksa t ‘di maliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Tulad noong Kapanahunan ng Biyaya, pinanghawakan pa rin ng mga tao ang gawain at regulasyon mula sa Kapanahunan ng Kautusan, at natural na ‘di nailigtas ng Panginoong Jesus. Sa Kapanahunan ng Kaharian, kung pinanghahawakan pa rin ng mga tao ang gawain at mga regulasyon mula sa Kapanahunan ng Biyaya, natural na pababayaan sila ng Diyos at hindi maliligtas sa kaharian sa langit! Isa ‘yang katotohanang hindi mababago ng sinuman.

Pananalig sa Diyos sa relihiyon at pagnanais pa ring maligtas—di ba pananaginip ‘yan? Pagnanais na pasayahin si Satanas sa isang banda, at pagnanais pa ring iligtas ng Diyos--- posible ba ‘yan? Ang mga relihiyon ay kontrolado ng mga ipokritong Fariseo at ng mga pastor at elder. Ang totoo ay kontrolado ito ng mga anticristong ito na kontra sa Diyos. Napatunayan na’ng katotohanang ‘yan. Pag nangangaral ang mga pastor, ‘di nila pinapaliwanag o pinatototohanan ang salita ng Panginoon, o ang gawain ng Diyos at ang Kanyang disposisyon sa Biblia. Salita ng tao lang ang pinaliliwanag nila at pinapalitan at binabalewala nito ang mga salita ng Diyos, kaya sinusunod ng tao’ng salita ng tao at ‘di ang sa Diyos. Bukod diyan, nagtutuon din sila sa kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal, mga tauhan sa Biblia, kasaysayan, at iba pa. Ginagawa nila’ng mga bagay na ‘to para magpasikat at sambahin sila ng iba, hikayatin ang mga tao na sundin at sambahin ang tao at kalabanin ang Diyos. Lalo na pag pumaparito ang Makapangyarihang Diyos para gumawa sa mga huling araw, kinakalaban at tinutuligsa nila’ng Makapangyarihang Diyos, at ginagawa ang lahat para pigilan ang mga tao sa paghahanap sa tunay na daan, sa pagtanggap sa mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, at sa pagtanggap sa Kanyang mga salita. Hinahayaan lang nilang tanggapin ng mga tao ang kanilang mga maling paniniwala at teoryang ideolohikal. Kaya nga, pag naniniwala ang mga tao sa Diyos sa mga sambahang kontrolado ng mga Fariseo’t anticristo, at tinatanggap ang mga turo ng mga relihiyosong Fariseo, lahat ng kanilang ideya at opinyon, pasya, at kakayahang tumanggap ay inimpluwensyahan at apektado nito. Mas lalong sumasama ang kanilang kalooban at napapalayo sa Diyos! Pag pumaparito’ng Makapangyarihang Diyos para gumawa, kontrolado sila ng mga relihiyosong Fariseo at anticristo, kaya ‘di nila marinig ang aktuwal na sinasabi ng Diyos o matamasa ang kaloob na tubig na buhay na dumadaloy mula sa luklukan ng Diyos. Sa gayon, hindi sila maliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Ang mas nakakatakot pa, kahit nananalig ang mga tao sa Diyos sa relihiyon, ang sinusunod nila’y mga tao, mga anticristo, at tinatahak nila ang mismong landas ng mga Fariseo. Pagkaraan, likas silang nagiging mga Fariseo. Pa’no sila makakasunod sa kalooban ng Diyos at makakapasok sa kaharian ng langit? iyak na imposible ‘yan. Ngayon, ang tunay na diwa ng mga relihiyon ay lubos nang nahayag sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ang relihiyon ay ‘di ang kaharian ng langit; iyo’y dating pugad ng mga anticristo. Yon ay balwarteng kumakalaban sa Diyos, isang napakasamang kahariang kontra sa Diyos! Kaya hindi naliligtas ang mga tao sa pananalig sa Diyos sa relihiyon. Kahit minamahal nila’ng katotohanan, dahil ‘di nila tinatanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos, di nila matatamo ang mga salitang ipinahayag ng Cristo ng mga huling araw at ‘di rin maliligtas ng Diyos!

mula sa iskrip ng pelikulang Kumawala sa Bitag

Sinundan:Tanong 6: Di ako sang-ayon sa sinabi mo! Pananalig sa Diyos ang paniniwala sa Biblia. ‘Di pananalig sa Diyos ang paglayo sa Biblia!

Sumunod:Tanong 8: Kahit pinamamahalaan ng mga pastor at elder ang mga relihiyon, at mga ipokrito sila na tumatahak sa landas ng mga Fariseo, ano ang kinalaman natin sa mga kasalanan nila? Kahit sinusunod natin sila at pinakikinggan, ang pinaniniwalaan natin ay ang Panginoong Jesus at hindi ang mga pastor. Pakiramdam ko, ‘di pa tayo nakatapak sa landas ng mga Fariseo. Bakit naging mga Fariseo rin tayo?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin