143 Ang Mga Salita sa Puso ng mga Kristiyano

1 Bakit napakahirap manalig sa Diyos at magpatotoo sa Diyos sa Tsina? Bakit napakalaki ng galit ng CCP sa Diyos at sa mga Kristiyano? Kung itinatakda ng Konstitusyon ang kalayaan sa paniniwalang panrelihiyon, bakit inuusig at hinuhuli ng CCP ang mga Kristiyano? Napakarami nang mga kapatid ang namanmanan at nasubaybayan ng mga pulis, napakarami nang nakulong at pinahirapan hanggang mamatay, napakarami nang napilitang umalis mula sa kanilang mga tahanan. Malinaw na ang pananampalataya sa Diyos ang tamang landas ng buhay ng tao, nguni’t ito ay sinisiraan at minamasama; ang kaharian ng langit ay dumating na, at isinasagawa ng mga Kristiyano ang pagsisisi, nguni’t sila ay hinuhuli at inuusig; kapag nag-uusap ang dalawa o tatlong tao tungkol sa pananalig sa Diyos, hinahatulan sila na nagsasagawa ng ilegal na pagpupulong. Kapag nagtitipon sila upang magbasa ng mga salita ng Diyos, inaakusahan sila na nanggugulo sa kaayusan ng publiko; naglipana ang mga kamera sa bawat kalye at daanan, mayroong mga di-nakaunipormeng pulis at espiya kahit saan, at sa pinakakaunting kawalang pag-iingat, yaong mga nananalig sa Diyos ay maaaring hulihin at ikulong. Kailan tayo makakapagpulong at makakapagbasa ng mga salita ng Diyos nang walang pag-aalala? Tumatangis ang puso ko. Tama at naaangkop na manalig sa Diyos, sumunod at magpatotoo kay Cristo; isa akong Kristiyano, at nag-aasam ako ng mundo na may kalayaan!

2 Walang humpay ang CCP sa pagkalaban nito sa Diyos at nililipol ang mga bahay iglesia, sinisiraan nito ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng online media, pinakikilos nito ang mga hukbo ng kapulisan upang masugid na tugisin ang mga Kristiyano, ikinakalat ang lambat nito nang malayo at malawak; hinihimok nito ang publiko na isuplong ang mga Kristiyano at bantayan sila nang mabuti, walang tigil ito sa pag-usig kay Cristo, at sasaya lamang ito kapag napuksa na si Cristo; sinasalakay nito ang mga iglesia, at iniiwan ang mga Kristiyano na walang lugar na mapirmihan. Walang anumang di-makatwiran o ilegal sa pananalig natin sa Diyos at pagsunod kay Cristo; bakit inuusig ng CCP ang mga Kristiyano at pinagkakaitan sila ng kalayaan sa buhay? Bakit nito hinahatulan at pinipigilan ang pagpapahayag ni Cristo ng katotohanan upang iligtas ang sangkatauhan? Bakit nito pinipigilan ang mga tao na hanapin ang katotohanan, na sumunod kay Cristo at lumakad sa tamang landas ng buhay ng tao? Bakit nito pinagbabawalan ang pangangaral at pagpapatotoo sa pagdating ng Tagapagligtas sa kalagitnaan ng tao? Tinatawag mo itong pambansang pamahalaan? Nasaan ang mga batas, ang mga makalangit na prinsipyo? Nasaan ang mga karapatang pantao, nasaan ang kalayaan? Ang Tsina ang yungib ng diyablo! Tama at naaangkop na manalig sa Diyos, sumunod at magpatotoo kay Cristo; isa akong Kristiyano, at karapatan kong mamili kung paano mabuhay!

Sinundan: 142 Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay

Sumunod: 144 Ipinapangako Ko ang Buhay Ko sa Pagsunod kay Cristo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito