1012 Kung Hindi Mo Kilala ang Diyos, Madali Kang Magkakasala sa Diyos

1 Laging gusto niyaong mga naglilingkod bilang mga lider na magkaroon ng mas higit na katalinuhan, na maging angat kaysa lahat, na makahanap ng mga bagong pamamaraan upang makita ng Diyos kung gaano talaga ang kanilang kakayahan. Subali’t, hindi sila nagtutuon ng pansin sa pag-unawa ng katotohanan at pagpasok tungo sa realidad ng salita ng Diyos. Lagi nilang gustong magpakitang-gilas; hindi ba’t ito mismo ang kapahayagan ng isang mapagmataas na kalikasan? Huwag mong basta-basta gagawin ang anumang pumapasok sa isip mo. Paano ito magiging ayos kung hindi mo isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagkilos? Kapag sinuway mo ang disposisyon ng Diyos, sinuway mo ang Kanyang mga atas-administratibo, at pagkatapos ay tinanggal ka, wala ka nang masasabi. Kung hindi mo nauunawaan ang disposisyon ng Diyos o hindi mo nauunawaan ang Kanyang kalooban, madali mo Siyang masusuway at madali mong masusuway ang Kanyang mga atas administratibo; isang bagay ito na dapat ingatan ng lahat.

2 Kapag lubha mong sinuway ang mga atas-administratibo ng Diyos o sinuway ang Kanyang disposisyon, hindi isasaalang-alang ng Diyos kung sinadya mo mang gawin iyon o hindi; kailangan mong malinawan ang bagay na ito. Kung hindi mo maunawaan ang isyung ito, garantisadong magkakaroon ka ng problema. Sa paglilingkod sa Diyos, nais ng mga tao na gumawa ng malalaking hakbang, gumawa ng mga dakilang bagay, sumambit ng mga dakilang salita, magsagawa ng dakilang gawain, maglimbag ng makakapal na aklat, magdaos ng malalaking miting at maging mahuhusay na lider. Kung palaging matayog ang ambisyon mo, masusuway mo ang dakilang mga atas administratibo ng Diyos; mabilis mamatay ang mga taong katulad nito. Kung hindi ka matuwid, maka-Diyos o maingat sa paglilingkod sa Diyos, sa malao’t madali malalabag mo ang mga atas administratibo ng Diyos. Kung mayroon kang di-inaasahang saloobin, walang pakialam sa anuman, at hindi kinatatakutan ang Diyos, nagkakasala laban sa mga atas administratibo Niya kahit na malinaw mong alam ang mga ito, kung gayon dapat kang parusahan!

Hango sa “Kung Wala ang Katotohanan Madaling Magkasala sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 1011 Nauunawaan Mo ba Talaga ang Diyos?

Sumunod: 1013 Sa Katotohanan Naroon ang Lakas

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito