990 Tanging Yaong Mga May Katotohanan ang Makakapagsabuhay ng Isang Tunay na Buhay

1 Sa daigdig ngayon na nasa ilalim ng nasasakupan ni Satanas, sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan, sino sa buong sangkatauhan ang nagkamit na ng buhay? Walang ninuman. Ito ay dahil ang mga tao ay lahat mga taong lumaban sa Diyos. Ang lahat ng ginamit nila upang mamuhay at manatiling buhay ay nagmumula kay Satanas at tinanggap mula kay Satanas, at tiyak na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya, sila ay mga nilalang na lumalaban sa Diyos at nagdurusa ng mga sumpa ng Diyos, at wala silang buhay na masasabi.

2 Kung may tunay na pagkaunawa ang mga tao sa disposisyon ng Diyos, at makapagbibigay ng taos-pusong papuri sa Kanyang kabanalan at katuwiran, tunay nga nilang nakikilala ang Diyos at taglay ang katotohanan, at saka lamang sila mabubuhay sa liwanag. Kapag nagbago na ang pananaw ng mga tao sa mundo at sa buhay, saka lamang sila talagang magbabago. Kapag ang isang tao ay may layunin sa buhay at umaayon sa katotohanan, kapag talagang nagpapasakop siya sa Diyos at nabubuhay ayon sa Kanyang salita, kapag panatag at masaya ang kalooban ng isang tao, kapag walang kadiliman sa kanyang puso, at kapag siya ay lubos na malaya at walang kumokontrol sa kanyang buhay sa presensya ng Diyos—saka lamang siya nabubuhay bilang isang tunay na tao at nagiging isang taong nagtataglay ng katotohanan.

3 Lahat ng katotohanang taglay mo ay mula sa salita ng Diyos at mula sa Diyos Mismo. Ang Naghahari sa buong sansinukob at sa lahat ng bagay—ang Kataas-taasang Diyos—ay sumasang-ayon sa iyo, bilang isang tunay na taong namumuhay ng tunay na buhay ng tao. May mas makabuluhan pa ba kaysa sa pagsang-ayon ng Diyos? Gayon ang taong nagtataglay ang katotohanan. Ang Diyos lamang ang katotohanan. Kinokontrol ng Diyos ang kalangitan at lupa at lahat ng naroroon, at may kapamahalaan sa lahat. Ang hindi paniniwala sa Diyos at hindi pagpapasakop sa Diyos ay ang hindi pagkakaroon ng kakayahang makamit ang katotohanan. Kung nabubuhay ka ayon sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kalinawan ng pag-iisip, at magiging maginhawa, at magkakaroon din ng walang-kaparis na katamisan sa kaibuturan ng iyong puso; kung gayon talagang magkakamit ka na ng buhay.

Hango sa “Paano Malalaman ang Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 989 Ang Paninindigang Kinakailangan sa Paghahanap ng Katotohanan

Sumunod: 991 Napakahirap Iligtas ng mga Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito