Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 5: Si Moses na ginamit ng Diyos ang nagsagawa sa gawain sa Kapanahunan ng Kautusan. Bakit hindi gamitin ng Diyos ang tao para sa paghatol ng mga huling araw? At bakit kailangan Niyang magkatawang-tao para dito?

Sagot: Bakit kailangang isagawa ng Diyos na nagkatawang-tao ang gawaing paghatol ng Diyos ng mga huling araw? Bakit hindi maaaring gawin na lamang ito ng mga taong ginagamit ng Diyos? Napakahalagang tanong, at nauugnay sa kung madadala ang tao sa harapan ng trono ng Diyos, makamit ang kaligtasan, at makapasok sa kaharian ng langit. Maraming sinabi ang Makapangyarihang Diyos sa tanong na ito. Basahin natin ang salita Niya.

Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya kailangang likas na magawa ito ng Diyos Mismo; hindi ito maaaring gawin ng tao bilang Kanyang kahalili. Pagka’t ito’y paglupig sa lahi ng tao gamit ang katotohanan, walang alinlangan. na nagpapakita pa rin ang Diyos bilang ang nagkatawang-taong larawan upang gawin ang gawaing ito sa gitna ng mga tao. Upang sabihing, sa mga huling araw, gagamitin ni Cristo ang katotohanan upang turuan ang mga tao sa buong mundo at upang ipaalam ang lahat ng katotohanan sa kanila. Ito ang gawain ng paghatol ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa mga huling araw, Si Cristo’y gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t-ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalo na, yaong mga salitang naglalantad sa pagtanggi ng tao sa Diyos ay sinalita patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at ang kanilang pagiging isang pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao gamit ang ilang mga salita; inilalantad Niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan ito nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lang ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na tuluyan na silang magpasakop sa Diyos, at higit pa ay makamtam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa kanyang pagiging-mapanghimagsik. Ang paghatol ay nagbibigay-daan sa malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain Niya, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagka’t ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Walang sinuman ang mas angkop, at karapat-dapat, kaysa sa Diyos sa katawang-tao para sa gawain ng paghatol sa katiwalian ng tao. ... Lubos lamang na matatalo si Satanas kung hahatulan ng Diyos sa katawang-tao ang katiwalian ng sangkatauhan. Dahil tulad sa tao na mayroong normal na pagkatao, maaaring direktang hatulan ng Diyos sa katawang-tao ang hindi pagkamatuwid ng tao; ito ay ang tatak ng Kanyang likas na kabanalan, at ang Kanyang pagka-katangi- tangi. Tanging ang Diyos ang karapat-dapat, at nasa posisyon upang hatulan ang tao, pagka’t sa Kaniya ang katotohanan, at katuwiran, kaya magagawa Niyang hatulan ang tao. Yaong mga wala sa katotohanan at katuwiran ay hindi akmang hatulan ang iba” (“Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Dahil sa mga paghatol na ito kaya nagagawa ninyong makita na ang Diyos ay isang Diyos na matuwid, na ang Diyos ay ang Diyos na banal. Dahil sa Kanyang kabanalan at katuwiran kaya hinatulan Niya kayo at dinalaw ng Kanyang matinding galit. Sapagkat maaari Niyang ibunyag ang Kanyang disposisyon pag nakikita ang pagiging rebelyoso ng sangkatauhan, at dahil maaari Niyang ibunyag ang Kanyang kabanalan pag nakikita ang karumihan ng sangkatauhan, sapat ito upang ipakita na Siya ay Diyos Mismo na banal at walang dungis, ngunit naninirahan din sa lupaing marumi. Kung Siya ay isang tao na dinudungisan ang sarili niya kasama ng iba pa at kung wala Siyang kabanalan o matuwid na disposisyon, hindi Siya magiging karapat-dapat para manghatol sa pagiging hindi matuwid ng sangkatauhan. Kung hahatulan ng tao ang tao, hindi ba ito magiging parang pagsampal sa kanilang sariling mukha? Paano nagkaroon ang isang tao ng karapatan para hatulan ang kaparehong tao, na kasingdumi lamang nila? Ang kaisa-Isa na maaaring humatol sa lahat ng maruming sangkatauhan ay ang banal na Diyos Mismo, at paano magagawang hatulan ng tao ang mga kasalanan ng tao? Paano magkakaroon ng kakayahan ang tao na makita ang mga kasalanan ng tao, at paano sila magiging karapat-dapat na hatulan ang kapwa nila tao? Kung hindi tinaglay ng Diyos ang karapatan na hatulan ang mga kasalanan ng tao, kung gayon paano Siya naging ang matuwid na Diyos Mismo? Pag nabunyag ang tiwaling disposisyon ng mga tao, Siya ay nagsasalita upang hatulan sila, at sa gayon lamang nila makikita na Siya ay banal” (“Paano Magbubunga Ang Ikalawang Hakbang ng Gawain ng Panlulupig” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sinasabi sa atin ng Makapangyarihang Diyos ang kahulugan ng pagkakatawang-tao ng Diyos upang gawin ang paghatol sa mga huling araw. Naisasagawa ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw sa pagpapahayag ng Diyos ng mga katotohanan, sa matuwid Niyang disposisyon, at Kanyang kapangyarihan at karunungan para ilantad at hatulan ang malasatanas na masamang sangkatauhan, para iligtas ang sangkatauhan sa impluwensiya ni Satanas at baguhin ang disposisyon sa buhay ng tao, at para gawing perpekto ang tao at makamit ang katotohanan, makamit ang pagkakaunawa sa Diyos at mabuhay nang makabuluhan. Kinakailangang ang Diyos na nagkatawang-tao Mismo ang magsagawa ng ganoong pagliligtas at pagpeperpekto sa tao, dahil sa mga huling araw, puno ng disposisyon ni Satanas ang sangkatauhan. Sobra silang arogante, tuso at mapanlinlang, makasarili at kasuklam-suklam. Lahat sila’y naging angkan ni Satanas. Wala na silang konsensiya, katwiran, at dignidad ng normal na pagkatao. Para silang mga halimaw, parang hindi na mga tao. Para iligtas ng Diyos ang mga ganoon kasamang tao, kailangan Niyang magkatawang-tao para direktang ipahayag ang mga salita ng Diyos, at ipahayag ang matuwid, makahari, at napopoot na disposisyon ng Diyos para hatulan, lupigin, at linisin ang sangkatauhan, upang hindi lang marinig ng tao ang tinig ng Diyos, ngunit makita rin ang disposisyon at poot ng Diyos. Doon lamang lubos na malulupig at matatalo ang masamang sangkatauhan. Doon lamang babagsak ang tao, matatakot sa Diyos, susundin ang Diyos, at lalayuan ang kasamaan. Ito ang resulta na makakamit at matatamo ng gawaing paghatol ng Diyos sa katawang-tao. Ang pagkakatawang-tao Niya’y ‘di lang para ipahayag ang mga salita Niya. Ang pangunahing bagay ay hayaang matunghayan ng tao ang pagpapakita ng Diyos at ang Kanyang disposisyon, makita ang mga gawa ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan at karunungan, at kasabay nito makita ang tabernakulo ng Diyos kasama ang tao, at nabubuhay ang Diyos kasama ang tao, at nabubuhay ang tao sa harapan ng Diyos at nakikipagsamahan at nakikipag-usap mismo sa Diyos. Lahat ito’y nagagawa sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakatawang-tao ng Diyos para isagawa ang Kanyang paghatol. Personal na alam ng lahat ng nakaranas sa gawaing paghatol ng Diyos ng mga huling araw ang mga katotohanang ito.

Maraming hindi nakakaintindi kung bakit ‘di ginagamit ng Diyos ang mga tao para isagawa ang Kanyang paghatol ng mga huling araw. Una’y dahil masama ang diwa ng tao at taglay ang diposisyon ni Satanas. Kahit maperpekto sila at kontrolin ng Banal na Espiritu, hindi pa rin sila karapat-dapat ipahayag ang mga salita ng Diyos, at higit pa riyan, hindi sila karapat-dapat na ipahayag ang disposisyon, ang kapangyarihan at karunungan, at lahat ng mayroon at kung ano ang Siya, dahil ang taong ginagamit ng Diyos ay may diwa ng pagkatao at walang kabanalan, kaya hindi siya kwalipikadong gumawa sa ngalan ng Diyos. Anuman ang sabihin o gawin niya, hindi siya pwedeng kumatawan sa Diyos, kaya hindi niya pwedeng isagawa ang pagliligtas sa sangkatauhan. Halimbawa, ginamit ng Diyos si Moises sa Kapanahunan ng Kautusan. Noon, pwede lang sabihin ni Moises ang mga salita ng Diyos tulad ng isang propeta. Bakit hindi niya tinangkang magsalita sa ngalan ng Diyos? Dahil siya ay tao, hindi ang Diyos na nagkatawang-tao. Ito ang malaking pagkakaiba ng Diyos na nagkatawang-tao at ng isang taong ginagamit ng Diyos. May nagtanong ngayon, dahil ginamit ng Diyos si Moises sa Kapanahunan ng Kautusan, bakit hindi rin Niya ginamit ang tao para sa Kanyang gawaing paghatol ng mga huling araw? May espesyal na sitwasyon para sa paggamit ng Diyos kay Moises sa Kapanahunan ng Kautusan. Hindi pa lubos ang pagpapasama ni Satanas sa tao noon. Ang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan ay hindi ang pagbabago sa disposisyon ng tao, kundi ang pagpapatupad sa mga kautusan at batas para gabayan ang buhay ng mga tao. Ginamit ng Diyos si Moises para ipalaganap ang mga kautusan at batas, para sabihin sa mga tao na sundin ang mga batas at kautusan ni Jehova na Diyos at ang mga prinsipyong dapat isabuhay nila, para maintindihan ng mga tao kung paano mabuhay sa harapan ng Diyos at sambahin ang Diyos, para pamunuan ang mga bagong silang na tao kung paano mabuhay sa mundo. Makakamit ang mga ito kahit sa paggamit lang ng Diyos kay Moises para gawin ito Ipinapakita nito na sa bawat panahon, ang Diyos man ay magkatawang-tao para magtrabaho o gamitin ang tao batay ang lahat ng ito sa plano sa pamamahala ng Diyos at sa pangangailangan ng masamang sangkatauhan. Ang pagtubos sa Panahon ng Biyaya at paghatol sa mga huling araw ay para simulan at tapusin ang isang panahon. Gawaing pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan ang mga ito, at kailangang ang Diyos na nagkatawang-tao mismo ang gagawa. Walang makapapalit sa Kanya. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Diyos: “Ang gawain ng Diyos ay ginagawa ng Diyos Mismo. Siya ang nagpapasimulang patakbuhin ang Kanyang gawain, at Siya rin ang tumatapos nito. Siya ang nagpaplano ng gawain, at Siya rin ang namamahala nito, at lalo na, Siya ang nagpapabunga sa gawain. Tulad ito ng nakasaad sa Biblia, ‘Ako ang Pasimula at ang Katapusan; Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.’ Ang lahat ng may kaugnayan sa gawain ng Kanyang pamamahala ay ginawa Niya Mismo. Siya ang Tagapamahala ng anim-na-libong-taong plano sa pamamahala; walang sinuman ang makakagawa ng Kanyang gawain kahalili Niya o magtatapos ng Kanyang gawain, dahil Siya ang may kontrol ng lahat. Dahil nilikha Niya ang mundo, aakayin Niya ang buong mundo upang mamuhay sa Kanyang liwanag, at tatapusin Niya ang buong kapanahunan upang dalhin ang lahat ng Kanyang plano sa katuparan!” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa iskrip ng pelikulang Sino Siya na Nagbalik

Sinundan:Tanong 4: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao at nagsasagawa ng paghatol ang Diyos ng mga huling araw. Mahirap makilala ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang-tao. Sa South Korea, maraming tao ang tumuturing sa gawain ng tao bilang gawain ng Diyos. Mas maraming tao pa nga ang tumuturing sa mga nanlilinlang na salita ng mga huwad na Cristo bilang gawain ng Diyos, na dahilan para malinlang sila at sundan nila si Satanas. Kaya, pakisabi naman sa amin kung paano makikilala ang gawain ng Diyos at ang gawain ng tao at ano ang mga pagkakaiba ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ang gawin ng tao na ginagamit ng Diyos. Kailangan nating maintindihan ang katotohanan tungkol dito.

Sumunod:Tanong 6: Umaayon din sa katotohanan ang mga salita ng mga tanyag na tao at nakakatulong sa mga tao. Kung ganoon, paano ito naiiba sa mga salita ng Diyos na katotohanan?

Kaugnay na Content

Baka Gusto Mo Rin