Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 6: Sabi n’yo pag gusto ng mga tao na mapawalang-sala at malinis, kailangan nilang tanggapin ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pa’no naman hinahatulan at nililinis ng Diyos ang mga tao sa mga huling araw? Sa nakalipas na mga taon na nanalig ako sa Panginoon, akala ko maganda kung dumating ang oras na hindi na nagkakasala ang mga tao. Noon, akala ko, hindi na magiging masaklap ang buhay!

Sagot: Tungkol sa kung pa’no hinahatulan at nililinis ng Makapangyarihang Diyos ang mga tao sa mga huling araw, basahin natin ang ilansa mga salita ng Makapangyarihang Diyos! “Nang ang Diyos ay naging katawang-tao sa panahong ito, ang gawain Niya’y ipahayag ang Kanyang disposisyon, sa pamamagitan nga ng paghatol. Gamit itong pundasyon, nagdadala Siya ng higit na katotohanan sa tao, nagpapakita ng mga paraan ng pagsasagawa, at sa gayon ay nakakamit ang Kanyang layunin ng panlulupig sa tao at pagliligtas sa tao mula sa kanyang masamang disposisyon. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos dito sa Panahon ng Kaharian” (Punong Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa mga huling araw Si Cristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang mangaral, ibinubunyag ang diwa ng tao at Sinusur ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t-ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang masamang disposisyon. Lalung-lalo na, yaong mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinalita patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita; inilalantad Niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan ito nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at higit pa ay makamtam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging-mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagka’t ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at masamang sangkap na nasa loob niya, at makakaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay magawang malinis at mabago; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang doon sa pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala Siya ng tao, at para sa kapakanan ng Kanyang patotoo. Kung wala ang Kanyang paghatol sa masamang disposisyon ng tao, hindi malalaman ng tao ang Kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan, at hindi maaaring ilipat ang kanyang mga lumang kaalaman ng Diyos patungo sa panibago. Para sa kapakanan ng Kanyang patotoo, at para sa kapakanan ng Kanyang pamamahala, isinasa-publiko Niya ang Kanyang kabuuan, na nagbibigay daan sa tao na makamit ang kaalaman ng Diyos, at baguhin ang kanyang disposisyon, at gumawa ng umuugong na patotoo sa Diyos sa pamamagitan ng pampublikong pagpapakita ng Diyos. Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon ng tao sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng gawain ng Diyos; kung wala ang nasabing pagbabago sa disposisyon ng tao, hindi magagawang magbigay ng patotoo ng tao sa Diyos, at hindi maaaring makuha ang puso ng Diyos. Ang mga pagbabago sa katangian ng tao ay tanda na pinalaya ng tao ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas, pinalaya ang kanyang sarili mula sa impluwensya ng kadiliman, tunay na naging isang modelo at halimbawa ng gawain ng Diyos, at tunay na naging isang saksi ng Diyos at isang tao na nagnanais ng puso ng Diyos” (“Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Mula sa salita ng Diyos, ginagamit ng Diyos ang mga katotohanang naipahayag Niya sa mga huling araw para hatulan at kastiguhin ang naging tiwaling sangkatauhan. Bawat salita ng Kanyang paghatol ay nagpapakita ng Kanyang matuwid na disposisyon at lahat ng kung ano ang mayroon at kung sino Siya; lahat ‘yon ay mga salitang maaaring maging buhay ng sangkatauhan. Kung gayon, ‘yon ang buong katotohanan. Ang mga salitang ito ng katotohanan ay paghatol sa tiwaling sangkatauhan. Ito ay pagkastigo, pagpaparusa, pagmamasid at pagdadalisay sa kanila. Ginagamit ng Diyos ang Kanyang mga salita ng katotohanan para linisin ang tiwaling mga tao sa kanilang napakasamang disposisyon, at lutasin ang problema sa kanilang ugali at pagkatao: pagkalaban sa Diyos. ‘Yan ang kahalagahan ng paggamit ng Diyos na Kanyang paghatol para linisin, iligtas at gawing perpekto ang sangkatauhan. Sa Kanyang paghatol sa mga huling araw, ibinubunyag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng hiwaga ng Kanyang 6,000-taong plano sa pamamahala. Malinaw nitong ibinubunyag ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas at tunay na diwa ng bawat yugto ng gawain ng Diyos, lalo na ang landas na magpapabago sa disposisyon ng mga nananalig at malilinis sila. Kasabay nito, lubusang inilantad ng Makapangyarihang Diyos ang ugali at pagkatao ng tao na ginawang tiwali ni Satanas, ang katotohanan ng kanilang pagkatiwali, at dahilan ng kanilang mga kasalanan. Nagninilay ang mga tao tungkol sa kanilang sarili at natatanto nila na napakasama ng ugali nila. Nakikita nila na talagang napakahayop at napakasama nila. Kaya talagang nagsisisi sila at handang tanggapin ang pagkastigo at paghatol, mga pagsubok at pagpipino ng Makapangyarihang Diyos. Tapos ay hinahanap nila ang katotohanan at binabago ang kanilang disposisyon sa patnubay ng mga salita ng Diyos. Unti-unti, napalaya nila ang kanilang sarili sa kontrol at paghihigpit ng kanilang tiwali at napakasamang disposisyon. Kalaunan nagawa nilang maghimagsik laban kay Satanas, talikuran ang kasamaan, at magbalik sa Diyos. Kaya nalutas ng mga tao ang dahilan ng kanilang pagiging makasalanan.

Bukod diyan, sa pagdanas at pagsunod sa mga salita ng Diyos, di sinasadyang naunawaan nila ang maraming katotohanan. Halimbawa: Ano’ng ibig sabihin ng maligtas? Ano ang buong kaligtasan? Ano’ng ibig sabihin ng gawin ang kalooban ng Diyos? ng pagkilos ayon sa mga hangarin ng isang tao? Ano’ng ibig sabihin ng sundin ang Diyos? sundin ang tao? Ano ang mga Fariseo? Sino’ng ililigtas ng Diyos? Sino’ng pababayaan Niya? Ang pinakamahalaga ay talagang maranasan ng mga tao ang matuwid at di masusuway na disposisyon ng Diyos sa paghatol at pagkastigo ng Kanyang mga salita. Sa pagkilala sa Diyos, unti-unting nagpitagan ang mga taong ito sa Kanya at umiwas sa kasamaan. Namuhay sila ayon sa Kanyang mga salita. Nang maunawaan nila ang katotohanan, unti-unting silang nagkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. Mas lalo silang sumunod sa Diyos, at namuhay ayon sa katotohanan. Di nila alam na lumaya sila sa kasalanan at nagtamo ng kabanalan. Ang resultang ito ay isang bagay na hinding-hindi matatamo ng lahat ng nananalig sa Panginoon noong Kapanahunan ng Biyaya pero hindi tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Samakatuwid, pag tinanggap ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng salita sa mga huling araw, mauunawaan nila ang katotohanan at makikilala ang Diyos at lubos silang makakalaya sa masasamang impluwensya at tiwaling disposisyon. Makakapamuhay sila ayon sa katotohanan at mga salita ng Diyos. ‘Yan ang tunay na kahulugan ng buong kaligtasan.

mula sa iskrip ng pelikulang Masasakit na Alaala

Sinundan:Tanong 5: Sabi mo kailangang tanggapin ng mga taong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at noon lang mababago ang kanilang masamang disposisyon. Pero, alinsunod sa mga ipinagagawa ng Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapasensya tayo, minamahal natin ang ating mga kaaway, pinapasan ang ating krus, sinusupil ang ating katawan, tinatalikuran ang mga makamundong bagay, at nagsisikap at nangangaral para sa Panginoon at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba mga pagbabago natin ang lahat ng ito? Hindi ba puwedeng maging mga kredensyal ang mga ito para sa pagpasok natin sa kaharian ng langit? Naniniwala ako na basta’t naghanap tayo sa ganitong paraan, mapapadalisay tayo, at makakapasok sa kaharian ng langit.

Sumunod:Tanong 7: Pag di natin tinanggap ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos, magagawa ba talaga natin ang kalooban ng Ama sa langit? Makakapasok ba tayo talaga sa kaharian ng langit?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin